115. Sayı: “Kur’ân ve Sünnete Göre Ehl-i Kitabın Durumu”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

“Yaş Kesen Baş Keser”

NECATİ İLMEN Oynayanlar ÇocukKelebekPapağanKanaryaAyıAğaçİnsanlar(Üç beş kişi)

Hz. Peygamber (sav)’in Remzi: Gül

MUSTAFA YILMAZ Gül İslamiyet’te Hz. Muhammed (s.a.v.)’i temsil etmektedir. Lâle ise Rabbimizin simgesi olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden çoğu İslâmî eserde G...

Nurdan Ölçüler 6

ZAFER ZENGİN Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri (6) Ölçü: Dünya hayatında rahat, hu­zur, bereket, başarı ve maişetini ko­laylıkla temin etmek isteyen, dört el...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 6

MUHAMMED AYDIN 11. Lema Sünnet-i Seniye, muhkemât ve nâfile kı­sım­larına ayrılmaktadır. Muhkemât kısmı hiçbir şekilde değiştirilemez. On­lara uy­mak zorunludur...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Keçecizâde Fuâd Paşa Camii ve Türbesi Camiin banii Fuad Paşa, Osmanlı dev­let adamı ve şairi Keçecizâde İzzet Molla’nın oğludur. Fuad Paşa, 18...

Editörden

METİN UÇAR Hedefsizlik! Aklın insanları esir aldığı, hissiyatın madde-perest dünya denizinin dalgaları arasında savurduğu zamanlardan iki aylık hazırlık süresi ...

Kur’ân ve Sünnete Göre Ehli Kitabın Durumu

İDRİS TÜZÜN Daha önceki kutsal kitaplar –Tevrat, İncil ve Zebur- Hazret-i Muhammed’den (sav) haber vermektedir. Bu yüzden ehl-i kitap, Kur’ân-ı Kerim’in ifadesi...

Dünya İyilikle Değişir

Vakit Ramazan Vakti Ramazan berekettir. Ramazan hayırdır. Ramazan kulluktur. Ramazan ibadettir. Ramazan hepimiz için kardeşliktir.

Değer Olarak Gençlerimiz Ve Eğitimi

HASAN HÜSEYİN YILDIRIM Gençliğin Nedir? Gençlik, büluğa erme neticesinde, biyolojik ve psikolojik bakımdan çocukluğun sonu ile toplum hayatında MESULİYET soruml...

Ne İfrât, Ne Tefrît, İstikâmet: Hadd-i Vasat

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı temiz şeyleri (kendinize) haram kılmayın ve haddi aşmayın! ?übhesiz ki Allah, haddi aşanları sevm...

Münazarât Ekseninde Siyasî ve Sosyal Tahliller (3)

MUSTAFA TOPÖZ Ülkemizdeki Gayr-ı Müslimlerin Hürriyetleri İslâm hukukuna göre, ülkemizde yaşayan Rum ve Ermeni gibi gayr-ı Müslim azınlıkların emniyet içinde ra...

Besmelenin Sırrı 6

MUAMMER YANIK Birinci Söz (6) Muhalefetün li’l-Havadis: Yani o Zat-ı Zülcelal hâdis (sonradan olan) mahlûk, masnu, eser, sanat, mütegayyir (değişen) olanların c...

Nur-u Akıl Kalpden Gelir

MUHLİS KÖRPE Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler: Ziya-yı kalbsiz olmaz nur-u fikir münevver. O nur ile bu ziya mezc olmazsa&n...

Biri Ateist Diğeri İslamiyet’i Kabul Etmeyen İki Adam

ZAKİR ÇETİN Biri ateist diğeri Allah’a inanıp İslamiyet’i kabul etmeyen fakat açık sözlü mert iki arkadaş ile olan sohbetimizin bir hülasasıdır. Bazı kardeşleri...

Evlilik Paylaşmak Demektir

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ “İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül, katı bir taşa benzer.”      ...

Ramazan’da Sağlıklı Beslenme

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Her yıl biz Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayında, şahısların günlük yaşantılarında öğün saatleri, yemek çeşitler...

Şifrenizi mi unuttunuz?