Sayı: 113 “Hz. Muhammed (sav) ve Zedenlenmiş İnsanlık Onuru”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler 2016 Ocak ayından itibaren gönderilir.

Hz. Peygamber Sevgisinin Sanata Yansıması

MUSTAFA YILMAZ Hilye-i ?erif Ecdâdımızın efendimize sevgi ve say­gısı bir tutku hâlindedir. Medi­ne Müdafası, bizim atalarımızın pey­gamber sevgisinin önemli bi...

“Tebeî Nazar, Muhâli Mümkün Görür” (2)

MUHLİS KÖRPE Mantık ilminde bir kural bulun­­mak­­tadır. Zihin, melzumdan te­beî ola­­­­­rak lâzıma intikal eder ve lâ­­­zı­­­­mın lâ­zı­­­mına tabiî olarak etm...

Nurdan Ölçüler 4

ZAFER ZENGİN Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri (3) Tahalluk mertebesi, Nur şakird­lerinin Kur’an ah­lakıyla ahlak­lan­ması mertebesidir. Bu mer­te­be­deki bi...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 4

MUHAMMED AYDIN Pencereler Risalesi 23. PENCERE: Pek çok sıfatlardan icad edil­miş olan hayat, ilahi kudretin en nurani, en güzel bir mucizesi ve vahdaniyetin en...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Hüsrev Efendi’nin (ra) Rüyası Ahmed Hüsrev Efendi (ra), çocukluk yıl­larında gördüğü bir rüyayı, kendisine çok hürmet ettiği ehl-i kemâl bir ş...

Editörden

METİN UÇAR İnsanlığı Yeniden Kazanmak İçin İnsan… Mahlûkatın en şereflisi… İslamiyet ile birlikte felsefelerin ve dalalet fikirlerinin tanımlarından kurtulup as...

Risale-i Nurun Sosyal ve Siyasi Hayata Bakışı

MUSTAFA TOPÖZ Siyasî İnkılâplar İslâm’a Zarar Veremez Siyasî bir inkılâp ile İslâm’ın zarar görmesinden korkmamalıdır. Zira İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle s...

Lokman Hekimden Nasihatler

Allah’a ortak koşma Ey oğul! Allah’a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. Allah her yaptığını ortaya çıkarır

İşin Ehli Olmak

Atalar demişler ki “At binenin kılıç kuşananın.” Gelin o zaman şu hakikati dinleyelim: ?übhe yok ki Allah size, emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında...

Besmelenin Sırrı 4

MUAMMER YANIK Birinci Söz (4) Mesela insanın ayine-i kalbindeki merhamet, şefkat, adalet, cömertlik, temizlik, malikiyet gibi bütün sıfatların her biri Allah’ın...

Apayrı Lütuf

CAVİD SARAÇO?LU ?u alıp verdiğimiz her nefes apayrı lütufBunca ni’metleri bahşetmiş olan Rabb-i Atûf

Hakiki Ömrümüzü “Değer” li Kılmak Adına…

İBRAHİM SARITA? Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil! Malum… Kavanoz hikâyesini hemen hepimiz biliriz. Dolu kavanozda büyüklüğüne göre taş parçacıklarının ve kumun ...

Okul Öncesi Çocuklarda Beslenme

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Bu yazımda ebeveynlere okul öncesi çocuklarda beslenme konusunda farkındalık kazanmalarına yardımcı olmaya çalışacağı...

Çocuğun Bilişsel (Zihinsel) Gelişimi

PEDAGOJİ DERNE?İ Bireyin, çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerin gelişimine BİLİ?SEL GELİ?İM adı verilmektedir. Bi...

Duygu Dilsizi Olmamak İçin

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ Yaklaşık bir ay önce, İstanbul’dan bir kadın okurum aradı. Berna Hanım 38 yaşlarındaydı ve tıp doktoruydu. Aile Terap...

16.yy İkinci Yarısında Galata Sicillerinden Örneklerle Gayrimüslim Tebaanın Hayatı

AHMET SAİD KÜTGÜL GİRİ? Osmanlı Devleti dini, dili, ırkı ve kültürü farklı olan birçok unsuru bünyesinde barındıran bir yapıya sahipti. İniş ve çıkışlarıyla bir...

Hz. Muhammed (sav) ve Zedelenmiş İnsanlık Onuru

MUHLİS KÖRPE İnsanlığın Durumu Peygamber Efendimiz zamanında, Arap yarımadasında ve dünya üzerinde, güçlü olan haklıydı. Mazlum eziliyordu. Kazanan kârlı, kaybe...

OSMAN SONSAK İLK VAHİY “(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile bâtılı ayıran hükümlerden) apaçık ...

NECATİ İLMEN Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde; Gönlü her yerde buhurdan gibi. Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar; her gece bir ...

8 Adımda Kurtuluş Reçetesi

ZAKİR ÇETİN ?arktaki aşiretlerin suallerine cevap ola­rak hazırlanıp H. 1329 (m. 1911)’de neşredilen Münazarat Risa­lesi, daha sonraları Bediüzzaman Hazretleri ...

Karınca Deyip de Geçme!

KUDRET U?UR Allah Teâlâ Hazretleri Süleyman (as)’ı eşsiz bir saltanat ve mülk sahibi yaptı. O geniş mülkte kendisine hizmetçi olarak da insanları ve cinleri emr...

Şifrenizi mi unuttunuz?