Sayı: 112 “Hilafetin Kapısı Çanakkale”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler 2016 Ocak ayından itibaren gönderilir.

Kadın Mutluysa herkes Mutludur

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ Bir çocuğun genel ruh sağlığı, te­mel­de anne babasının birbirine kar­şı dav­­­ranışlarına bağlıdır. An­ne ve ba­­ba­...

Edirne Dârüşşifası

MUSTAFA YILMAZ Dârüşşifa adı altında toplanan bu ya­pılar emin ve güven verici kad­ro­lara sahip, sağlık açısından güvenile­­cek kuruluşlar olmuşlardır. Bu sağ­...

“Tebeî Nazar, Muhali Mümkün Görür”

MUHLİS KÖRPE Yüzeysel, üstünkörü, inceleme ve araştırma yapmayan, yoğunlaşmayan, tüm il­­gisiyle bir şeye yönelmeyen, biz­­zat de­ğil dolaylı değer veren bir dü...

Nurdan Ölçüler 3

ZAFER ZENGİN Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri (2) Ölçü: İmani meseleler, perdeli oldu­ğundan bir defa okumak yeterli olmaz. O hakikatler okundukça per­­dele...

Bediüzzaman Said Nursi (ra) ve Davası

(v.23 Mart 1960) Bediüzzaman Hazretleri’nin İstanbul’a gelişi, yıllardır görüşmediği pek çok eski dost ve ahbabları ile ve âlim ve hocalardan eski arkadaşlarıyl...

Yanı Başımızdaki En Büyük Hazineyi Gizleyen Perde “Ülfet”

OSMAN SONSAK Üstad Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Âyet­­ler, necimler (yıldızlar) gibi ül­­fet perdesini deler atar. İnsanın ku­­la­ğından tutar, başını eğdirir. O ...

Özür Dilemesi Gereken Öğrencimi, Yoksa Eğitim Sistemimizin Kendisi midir?

NECATİ İLMEN – Ayetü’l-Kürsi duasını yazınız?– Bilmiyorum. Özür dilerim. (Serkan 8/B sı­nıfı öğrencisi) Çocuklarımızın dini eğitim aldıkları ilk mek...

Hayat Notları

HAKKI ANIL KANDAZ Hayırlı bir işin muzır manileri çok­tur.” En hayırlı iş boş durmamak, hareket halinde olmaktır. Çünkü şeytanın en sinsi hilesi ve vesvesesi “r...

En “Değer”li Miras Sünnet-i Seniyye

İBRAHİM SARITA? Bir uyanış, ayağa kalkış, diriliş çare­si arar da durur hak ve hakikate su­samışlar İşte Sünnet-i Seniyye…Ab-ı hayat kaynağı…

Hilafetin Kapısı Çanakkale

SAİD ÖKSÜZ Çanakkale dediğimizde aklınıza neler geliyor diye sorsak; hepimizin aklına gelen, Çanakkale’nin boğazı, denizi, suyu, havası gibi güzellikleri midir?...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Pertevniyal Vâlide Câmii Sultan Abdülaziz’in annesi, Pertevniyal Vâlide Sultân tarafından yaptırılmıştır. İnşaatına 1867 senesinde başlanmıştı...

Editör’den

METİN UÇAR Çok Geç Olmadan Çanakkale bir savaştan daha fazlasıydı. Bir çağı açıp diğer çağı kapatmış olma­sa da bütün dengeleri alt üst etmişti Çanakkale. Mu­ha...

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 3

MUHAMMED AYDIN Risalenin İsmi/İsimleri                : 33. Mektup, 33. Söz, Pencereler Ri...

Besmelenin Sırrı 3

MUAMMER YANIK Birinci Söz (3) Bismillah’taki B; insanın kalbindeki iman cevherinin, her an Allah’a iman ile intisabın devamlılığına bağlı olarak parladığını da ...

Sünnet-i Seniyye’de Çocukların Ebeveynleri Üzerindeki Hakları

ARİF EMRE GÜNDÜZ Enes bin Mâlik (ra) şöyle demiştir: “Resûlüllaha (asm) on sene hizmet ettim. Vallahi bana bir kez olsun ‘Öf!’ bile demedi. Herhangi bir şeyden ...

Beslenmenin Beyne Etkisi

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Bu ayki yazımızda beslenmenin beyin üzerine etkisinden bahsetmek istiyorum. Konuya girmeden üç soru: Beyin gelişimini...

Karne Nasıl Olmalı?

PEDAGOJİ DERNE?İ Tarihimizde ilk karne kullanımı Osmanlı’nın sonlarına denk gelmektedir. Ne ilginçtir ki o günden bugüne karneler aşağı yukarı aynı tasarıma ve ...

Çocuklarınıza iyi bakınız! Onları güzel terbiye ediniz. Çocuğu güzel terbiye etmek ve ona güzel bir isim vermek, evladın baba üzerindeki haklarındandır.

Şifrenizi mi unuttunuz?