105. Sayı: “İslam’da İnsan İradesi Ve Kader”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

İnsanlar Neden Bağırarak Konuşur

İslâm âlimlerinden biri talebeleriyle Basra kıyısında gezinirken deniz kenarında birbirlerine öfke içinde bağıran bir aile görmüş. Talebelerine dönüp:

Yüz Yıllık Destan Çanakkale Zaferi

MUSTAFA YILMAZ Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sıra­sında 1915–1916 yılları arasında Geli­bolu Yarımadası’nda Osmanlı İmpara­torluğu ile İtilaf Devletle...

Apaçık Bir Fetih

ARİF EMRE GÜNDÜZ Fetih ruhunun temelinde yatan düşünce, asr-ı saadetin ma­neviyatı ile beslenmiş ve i’lâ-yı kelimetullah davasını özüm­semiş bir ruh hâlidir.

Tabiat, Bir San’at-ı İlahiyedir

MUHLİS KÖRPE Değil tabi’ tabiat, belki matba’. Değil nakkaş, o belki bir nakıştır. Değil fâil, o kabildir. Değil masdar, o mistardır. Değil nâzım, o nizamdır. D...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ İznik Ayasofya (Orhan) Camii İznik’in yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlandığı zamanlarda, ibadet mekânı olarak inşa edildiği tahmin edile...

Oryantalistlerin İslam’da İnsan İradesi ve Kader İle İlgili İddiaları ve Türkiye’deki Etkileri

AHMET HÜSREV ERDA? GİRİ? Kader inancı ve buna karşılık İnsan İradesinin durumu düşünce tarihi boyunca hatta diyebiliriz ki insanlık tarihi boyuncu var olmuş ve ...

İlla Edep

MEHMET SAİD BATIHAN “Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, Dediler ilim geride, illa edep illa edep” Demiş Yunus Emre. Evet, ilim edepten sonra gelir. İn...

Kutlu Bir Seferin Kutlu İşaretleri

KUDRET U?UR Rabbime namütenahi şükürler olsun ki bizlere mübarek toprakları, Kâbe’yi, Efendimiz (asm)’ı tekrar ziyaret etme imkânı verdi. Bu münasebetle sizlerl...

Arabayı Atlara Koşmak Yahut İnsanı Modernizm Çıkmazı

ENGİN LAFÇI “İşte bütün mesele her meselenin başı Ben bir genç arıyorum gençlikle köprübaşı Tırnağı en keskin hayvanın pençesinden Daha keskin eliyle başını ens...

İttihad İstiyor musun? “O Halde Önce İhtilafa Düşme!”

AHMET HÜSREV ÇELİK “……… ehl-i hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye telâkki edip, yüzer âyât ve ehâdis-i Nebeviyen...

Her Bilgi Islah Etmez!

ENVER NUGAY Yaşadığımız asır, bilginin insan hayatına çok hızlı ve kolay bir şekilde girdiği bir asırdır. Hatta insanın bir bilgi bombardımanına maruz kaldığını...

İmandaki Doğuş

ADNAN HAYDARO?LU 2000 yılı idi. Mardin ordu evinde vatani görevimi yerine getiriyordum. Dini yasaklar dışında her şey normal seyrinde ilerliyordu. Birkaç asker ...

“Z Efendiye Sualler”

NECATİ İLMEN Hep uzun yazdığımdan şikâyet edilir. Bu kez sözü uzatmadan köşemi bir kız öğrencimizin şiirine ayırmak istiyorum. İsterdim ki bundan evvel şiirde u...

ADL İsminden Yansıyanlar 2

İDRİS TÜZÜN “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için (Allah’ın varlığına ve birliğine dair) delil...

Kündekarî Cemal Usta

MÜLAKAT: METİN UÇAR Cemal Usta, Bursa Nilüfer’de Küçük Sanayide bir dükkân sahibi. Lezzet bizzat işin, çalışmanın, sa’yin içindedir anlayışıyla iş yapan nadir s...

Soru Çözmek mi, Sorun Çözmek mi?

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ Bir kimya profesörü Nobel ödülü almıştı. Ödül töreninden sonraki ilk dersinde, öğrencilerinden biri kendisine şöyle b...

Çocuğun Dil Gelişimi

PEDAGOJİ DERNE?İ Dil gelişimi; seslerin, kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına uygun olarak kullanılmasını içeren bir...

Alışverişte Sağlıklı Besin Tercihi

DYT. EDİBE BEKİN Sağlıklı beslenme sağlıklı besinlerin tercih edildiği alışverişle başlar. Sağlıklı besin nedir? Besin değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ...

Şifrenizi mi unuttunuz?