103. Sayı: “Yaz Kurslarında Dikkat Edilecek Hususlar”

Bütün Sayılar

Hey! I am first heading line feel free to change me

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Vaaz Kürsüsü

MUSTAFA YILMAZ Cami mimarisi içinde fonksiyon, biçim ve süsleme özellikleri açısından iç mekânın en dikkat çeken tamamlayıcı unsurları Mih­rap, Minber ve Kürsü&...

Lemaât Tahlilleri (4)

MUHLİS KÖRPE “Kalem-i kudrette ittihâd, tevhîdi i‘lân eder” Eser-i itkān-ı san‘at, fıtratın her köşesinde bilbedâhe red­deder esbâbının îcâdını. Nakş-ı kilkî, a...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Konya Mahmûdiye Medresesi (Ali Gav Zâviyesi) Bir rivayete göre, Osmanlı askerleri Konya Kalesini kuşatır fakat bir türlü şehri alamazlar. İkin...

Kader Nedir?

ZAKİR ÇETİN Kader, Cenab-ı Hakkın başlangıcı ve sonu olmayan ilmiyle, bütün varlık âleminin ve içindeki olmuş ve olacak bütün yaratılanların nasıl olacaklarını,...

Helal Gıdanın Maneviyata Tesirleri

GİMDES DENETÇİSİ: ALİ BELLİKLİ Helal; dinen yapılması ve yenilip içilmesi yasak olmayan şey demektir. Haram kelimesi ise, dinen yapılması ve yenilip içilmesi ke...

Bir Cinayet olayının Arkasında Yatan Rahmet Çiçekleri

HALİT BA?DATLI Cinayet suçundan hükümlü bir kardeşimiz, Isparta Cezaevinde Hüsrev Efendi ile birlikte yatmakta iken başından geçen hatırasını bana şöyle anlatmı...

Bediüzzaman Hazretleri’nin Siyasete Bakışı

Rabbimiz, her yüz senede dinini tecdid ederek kuvvetlendirecek bir müceddidi göndereceğini Resûlü (asm) vasıtasıyla[2] bizlere müjdelemiştir. İmam-ı Gazalî (ra)...

Ezan Sesini Duyabilmek

ARİF EMRE GÜNDÜZ Ezan, Cumhuriyet kurulduktan sonra 18 sene boyunca Türkçe okunmuştur. 1950 Türkiye genel seçimleri sonrasında, Demokrat Parti Türkçe ezan ile i...

Okuyan Kazanır!

Üç ayların bereketiyle hareket ettiğimiz şu günler içerisinde Peygamber Efendimizin “Allah’ım! Receb ve ?aban’ı bereketli kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” duası i...

Yaz Kurslarında Dikkat Edilecek Hususlar

PEDAGOJİ DERNE?İ Çocuklara verilen din eğitiminin hem içerik hem de pedagojik amaçları olabilir. İçerik amaçları, eğitimin hangi konuları kapsayacağı ile ilgili...

Miraç Mucizesine Dair

PROF. DR. H. İBRAHİM PİRAHMETO?LU ZAMAN ?ERİDİ SALİSE VE A?İRELERDE ÇEKİLEN RESİMLER: ZAMANIN DURDURULMASI Zaman çok esrarlı bir kavramdır; henüz ne olduğu tam ...

“Ben Kral Değilim!”

İDSB GENEL SEKRETERİ: ALİ KURT Resul-ü Ekrem (sav) bir gün seçkin ashabını kendi aralarında konuşurlarken buldu. Onlar aralarında hayret ve hararetle önceki pey...

Annenin Ruh Halleri

KLİNİK PSİKOLOG VE PEDAGOG: MEHMET TEBER Klinik Psikolog ve Pedagog Mehmet Teber’in yeni kitabı Annenin Ruh Halleri çok kısa süre önce yayımlandı. “Anneleri ve ...

MÜCTEBA YILDIZ “Anneciğim ben nasıl dünyaya geldim?” diye soruyor çocuk. Hiç beklemediği bu soruya, kısa bir duraksamadan sonra cevap veriyor anne: “Evladım bir...

Ramazan’da da Sağlıklı Beslenebilirsiniz…

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Selamünaleyküm İrfan Mektebi okurları… “Hoş geldin ya ?ehr-i Ramazan!” demek için önümüzde sayılı günler var. Dolayıs...

Kalbimiz Ağlıyor mu, Ağrıyor mu?

SELAHATTİN YAYLAMAZ Çok değerli dostlar, bu ayki yazımızda sizinle son gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Son bir ayda birkaç şehirde programlar yaptım. İstanbul...

Şifrenizi mi unuttunuz?