101. Sayı: “Kurtuluş, Sünnet-i Seniyye’dedir.”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Kabir Hayatı

İDRİS TÜZÜN Ömer İbnü’l-Hattab (ra)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:“Ey İnsanlar! Bu ümmetten ileride bir topluluk gelecek, zina edene verilen recm cezasını ...

Minber

MUSTAFA YILMAZ Minber, cami ve mescitlerde, dînî bayram ve cuma günlerinde, imamın çıkıp hutbe okuduğu merdivenli yüksek kürsüdür. Aşağı tarafında perdeyle örtü...

İlk Harf Önemlidir

ENVER NUGAY Allah, birdir. “Elif “de bir (1) rakamı gi­bidir. Allah kelimesi “Elif” ile başlar. Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil olan ve “İkra” ile başlayan ayeti gi...

Emsalsiz Bir Hasletten Çıkan Müthiş Tevafuk

KUDRET U?UR Her insanın kendi özünde taşıması lazım gelen değerler vardır; sevgi, saygı, duyarlılık, hoşgörü, yardımlaşma, anne-babaya karşı saygı gibi. Fakat b...

Üç aylar, Allah’ın Kullarına Sunduğu Bir Fırsattır…

Yaşadığımız hayat, çoğu zaman bize dünyaya asıl geliş gayemizi unutturabiliyor. Halbuki bizler, bizi asıl gayemizden uzaklaştıracak şeylere karşı sürekli teyakk...

Bediüzzaman: Âlim, Ârif, Hakîm

YUSUF KAPLAN Söyleyeceğimiz sözü, bütün insanlığa ve bütün insanlı­ğın birikimini ciddiye alarak söyleyemediğimiz sürece, söy­leyeceğimiz sözün bir kıymet-i har...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Ayasofya Câmi İken 1937 senesinden beridir müze olan Ayasofya Câmii, Osmanlı döneminde Cuma Namazının kılındığı ana merkez vazifesini görmekte...

Kısasta Hayat Vardır

NECATİ İLMEN Özgecan ne ilkti ne de son olacaktı. Hafızanızı zorlamaya gerek yok sanırım. İlim, irfan yerine gün yok ki televizyonlar­da, gazetelerde baş kesenl...

Bir Ruhsal Gelişim Yazısı / Kendine Getirir

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ İrfan Mektebi dergimizin çok değerli okurları, okurlarımız. Merhaba. 2015 Nisan ayı sayımızdan da sizi en güzel ve iç...

Rıza-i İlahi’ye Ulaşmanın, Rızalarından Geçtiği İki Büyük İnsan

MESUT POLAT Gecenin karanlığında evimizin az ilerisinde, sokağın köşesinde üzerinde pijamaları, başında beresi ile bekleyen bir adam… Yanından geçince selam ver...

Çocuk İçin Mi, Çocuk Üzerinden Mi?

PEDAGOJİ DERNE?İ BA?KANI: MEHMET TEBER Çocuklar üzerinden yapılan işler, niyet açı­­sından sorunlu olduğu için çocuklara ge­­nelde zarar veriyor. Üstelik büyük ...

Beslenme Dünyasına Hoşgeldiniz!

BESLENME VE DİYET UZMANI: EDİBE BEKİN Beslenme oldukça geniş ve kapsamlı bir konudur. Başlangıç noktası ilk peygamber ve ilk insan olan Hz. Âdem (as)’a kadar uz...

İhlas Suresinin İ’cazının Bir Nüktesi (4)

MUHLİS KÖRPE İkinci dürrü, tevhîd-i kayyûmiyet. Evet, serâser kâinâtta, vücûd ve hem bekada müessire ihtiyaç lisânı der ki: ل? ق?يُّوم? اِلّ? هُو İkinci inci: K...

Gençlik Baharı

MÜCTEBA YILDIZ Gençlik, sene içindeki Mâh-ı Nisan gibidir. Nasıl ki Nisan ayı geldiğinde ortalık yeşillenir, güneş ışıl ışıl parlar, içine yaşama sevinci dolup ...

Selef-i Salihîn Kimdir?

ZAKİR ÇETİN Cenab-ı Hak, her ne kadar son kitabı ve son Peygamberi göndermişse de, imtihan gereği olarak, insanlara hayır veya şerri tercih edecek bir cüz-i iht...

Sahabeler Yıldızlar Gibidir

Dördüncü Suâl: Sahabelere karşı iddia-yı rüchaniyet ne­reden çıkıyor? Kim çıkarıyor? ?u zamanda, bu mes’eleyi medar-ı bahsetmek nedendir? Hem müctehidîn-i izama...

Sahabeler ve Bizler

Sual: Asr-ı Saadette maddi bir cihad vardı. Onlar maddi zor­luklar çekmişler ama biz şu an nefislerimizle manevi ola­rak cihad ediyoruz. ?u an bizim işimiz daha...

Risale-i Nur’da Vehhâbîlik Bahsi

MUSTAFA TOPÖZ Vehhâbîliği besleyen kökler, insanlık tarihi içerisinde de üç esâsa dayanır. Fakat Risale-i Nur’da iki esas izah edilmiştir. Üçüncü esas için Bedi...

Hadislerin Sayısı Ne Kadardır?

ENES ÇALIK Son dönemlerde “Hadis imamlarının 500.000 hadis ezbere bildiği veya bu kadar veya daha fazla Hadis-i ?erif’ten kitap­larını yazmalarına dair bilgiler...

Kâinâtın Efendisi (sav)

ABDULLAH PEKÖZ Michael Hart, büyük bir gerçeği insanlığa tekrar hatırlatmıştır. Gerçekten de Resûl-i Ekrem (sav) o büyük yarımadada vahşi ve adetlerine mutaassı...

Peygamberimiz (sav) En Büyük Peygamberdir

İDRİS TÜZÜN Ülü’l-azm peygamberler bütün pey­gamber­lerin en üs­tünleridir. Onlar içinde ise en büyük peygamber, Pey­gamberimiz (sav)’dir.

Şifrenizi mi unuttunuz?