100. Sayı: “İslam Âleminin Risale-i Nur’lara Çok İhtiyacı var”

Bütün Sayılar

Abonelik

Yeni abone olanlara dergiler Ocak ayından itibaren gönderilir.

Aile İçi Problemler

Sual: Günümüzde aile içinde pek çok problemlerle karşılaşıl­maktadır. Çocuklarla ebeveyn arasında ve karı-koca arasında geçimsizlikler, boşanmalar vs. Bunların ...

Hat Sanatında Kompozisyon Arayışı Müsennâ Yazı

MUSTAFA YILMAZ Hat sanatında bir kompozisyon içerisinde soldan sağa, sağdan sola tamamen ya da kısmen birbiri içerisine girmiş simetrik istif yapılmış yazıya ve...

İhlas Suresi’nin İ’cazının Bir Nüktesi (3)

MUHLİS KÖRPE O Kur’ân-ı Azîmüşşân nasıl bir bahr-i tevhîddir, bir tek katre, misâl için bir tek sûre, fakat kısa bir tek remzi, nihâyetsiz rumûzundan, bütün env...

İslam’ın Aileye Verdiği Önem İnsana Atfedilen Değerdendir

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI: AY?ENUR İSLAM Hepimizin ortak değeri olan İslam’ın aileye verdiği önem insana atfedilen değerdendir. İnsanı bu denli değerli ...

Aile: En Saadetli Cennet

İDSB GENEL SEKRETERİ: ALİ KURT Aile hayatı, bizim medeniyet anlayışımızın çekirdeğini teşkil eder. Bu medeniyet, asır­lardır, okuldan önce aile mektebinde veri­...

Uluslararası 2’nci Aile Konferansı İstanbul’da Yapıldı

24-25 Ocak 2015 tarihleri arasında İstan­bul Gönen Otel’de düzenlenen ve 30 ülke­den yaklaşık 500 STK temsilcisi, ilim ada­mı, akademisyen ve bürokratın katıldı...

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Barla’da Bir Gün Barla’dayken Üstâd Bedîüzzaman Hazretlerinin yaşı elliyi geçmişti. Gerek geçmişte çektiği sıkın­tılardan ve gerekse o yıllard...

İslam Âleminin Risale-i Nur’lara Çok İhtiyacı Var

MÜLÂKÂT: RIDVAN ABUT 26.01.2015- 31.01.2015 tarihleri arasında İstanbul Hayrat Vakfı’nda Irak Sünni Âlimler Birliğinden 12 Iraklı âlim 6 günlük Risale-i Nur çal...

Tevafuk, Rabbanî Bir Dildir…

ENVER NUGAY “Akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette burhan-ı akliyeye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur’an hükmedecek”...

Medyatik Oryantalizm: Kültürel Sömürgecilik

YUSUF KAPLAN Modernliğin bütün dünyaya çeki düzen vermeye başladığı üç yüzyıldan bu yana başka bir dünyanın eşiğine fırlatıldık. Bütün insanlık olarak. Batı uyg...

Televizyonun Manevi Zararları

İLYAS BIÇAKCI Televizyonun zararları, nasıl kullandığınıza ve izlediğiniz programlara bağlı olarak değişir. Bu zamanda televizyon cazip bir alet olduğu için ins...

31 Ocak-1 ?ubat tarihleri arasında Ankara’da Osmanlı Türkçesi Eğitim ?ûrâsının ikincisi yapıldı. Hayrat Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlı...

Osmanlı Türkçesinin Artıları

ARİF EMRE GÜNDÜZ Osmanlı Türkçesi Osmanlı Türkçesi (İslâm harfleri)nin terk edilerek, yerine Latin alfabesinin getirildiği 1928 senesinde ve sonrasında, İslâm h...

Hayatınızın Her Anını İlgilendiren Bir Gerçek: Anlam Verme

MUHLİS KÖRPE Anlam Vermenin Önemi Anlam verme, ferd ve toplum hayatında son derece önemli bir yere sahiptir. Hayatının tümünü, her anını etkileyecek bir değerde...

Allah’a Ismarladık!

MEHMET EMİN BIÇAKCI (Çanakkale Savaşı’nda Bir ?ehidin Günlüğü) Çanakkale! Vatanın hürriyeti, din-i mübin-i İslam’ın izzeti uğruna toprağında binlerce şühedanın ...

Yer Sofrası Müdafaası

O?UZ DÜZGÜN Tüm dayatmalara rağmen yılmadım, mücadele ettim ve bu akşam da yemeğimi yer sofrasında yedim. Cezbedici cilasının etkisiyle parıl parıl parıldayan, ...

Kelimeler, Homurtular Ve Babalar…

SALİH ERAY BİLGİN Küçük bir çocukken babamla beraber dışarıda yürüyorduk. Yolumuzun üzeri diyebileceğimiz bir mevkide kalabalıklar içinde birisi yüksek sesle ko...

Duygusal Eş Frekans

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ “İnsanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcut bulunmasıdır ki, her iki taraf sevg...

Baba ve Çocuk

PRDAGOJİ DERNE?İ Modern zaman yaşayışımızı ve algılarımızı oldukça değiştirdi. Artık birçok kavramı yeniden tanımlamaya ve anlamlandırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Ba...

İDSB II. Uluslararası Aile Konferansı Sonuç Bildirgesi

24-25 Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve 30 ülkeden yaklaşık 500 STK temsilcisi, ilim adamı, akademisyen ve bürokratın katıldığı “Uluslarara...

Şifrenizi mi unuttunuz?