92. Sayı

Fütûhât-ı Ramazan

Fütûhât-ı Ramazan-1: Orucun Benzersizliği: Kendi’nden Geçerek Kendi’ne Gelmek Oruç, diğer ibadetlerden pek çok bakımdan ayrılan benzersiz bir ibadettir. Orucun benzersizliği, öyle kolayca geçiştirilecek türden bir özellik değildir. Orucun benzersiz olması ile Allah’ın benzersiz (misilsiz) olma...[Devamını Oku]

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan

Kıymetli Mekteb-i İrfan sakinleri! Öyle bir aya dâhil olduk ki, içerisinde bin aydan daha hayırlı bir gecenin ve bizim için bin ay kadar uhrevi netice verecek bir zaman diliminin bulunduğunu, Rabbimiz Kur’ân’da “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır” beyanıyla haber vermektedir. Peygamber Ef...[Devamını Oku]

Ailede Ramazan ve Ramazan’da Aile

  İbadetlerin uhrevi neticesinin yanında, hemen bu dünyada in­sana sağladığı birçok faydası var, bilinen bir gerçek olan. Özellikle de ‘insan psikolojisine/nefs psi­kolojisine’ yaşattığı haller açısın­dan tam bir bayramdır ibadetler. Dünyevi olandan uzaklaşıp öte­lere yakınlaşma içine girdiğimi...[Devamını Oku]

Küresel Gelişmelere Karşı İlahi Bir Tebliğ: Risale-i Nur’dan

  Ramazan Risalesi İslami “Şeairlerinin en büyük­lerinden biri olarak gösterilen Ramazan-ı Şerif’teki orucun hik­metlerinin anlatıldığı Ramazan Risalesine, “Hak ve batılın ayrıl­masını sağlayan bir Furkan ve­rildiğini” açıklayan ayet (Bakara Suresi: 185) ile başlanılması, hak ve batıl kavramlar...[Devamını Oku]

Belediyelerin Bilgi Evleri STK’lara Tahsis Edilmeli

  Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ile belediye­ler bünyesindeki Bilgi Evlerini ve bunların Sivil Toplum Kuru­luşlarına tahsisini konuştuk. Yeni Türkiye’nin inşasında birlikte, omuz omuza olmanın ehemmi­yetini ve gerekliliğini, bu röpor­tajdan sonra daha iyi anlayacağı­mızı ümi...[Devamını Oku]

Genç Olmak ve Ramazan

“Ben hep otuz Ramazan tutuyo­rum abi” dedi. “Otuz Ramazan tutuyorsun de­mek?” dedim. “Kaç yıldır tutu­yorsun, peki?” “Bilmiyorum ama bayağı oldu. Bu sene mecburen hepsini tuta­cağım. Bu sene daha farklı” diye devam etti. “Bu sene farklı demek… Bu sene niye farklı?” diye sordum. “Artık tutmazsam güna...[Devamını Oku]

Çocuk ve Ramazan

Ramazan Ayı geldiğinde mane­vi bir atmosfer dört bir yanımızı sarar. Oruç, iftar ve sahur telaşı; pide kuyrukları, iftar davetleri ve teravihler derken Ramazan yı­lın diğer aylarından farklı olarak yaşanır. Bu farklılığı dünyamızın küçük misafirleri çocuklar da hisseder. Bu ayda olup bitenleri içten...[Devamını Oku]

Allah’a Götüren İmtihanlar

  Allah’ın yakınlığını idrak etmek için yola giren insan, çevresin­deki insanlarca anlaşılmamakla karşı karşıya kalabilir ve kendi­sini saran dünyanın düşmanlı­ğı ile karşılaşabilir. Üstelikte en yakınındakilerin olumsuz, yanlış hatta zarar verici tavırlarıyla mu­hatap olabilir. Çünkü kişinin k...[Devamını Oku]

İktisad ve Ramazan

  İktisad (ekonomi) mikro sevi­yede ferdin, makro seviyede ise cemiyetin refahının nasıl artı­rılabileceğinin cevabını arayan; sahip olunan kaynakların en iyi biçimde idare edilmesi yöntemle­rini araştıran sosyal bir bilimdir. Bunu yaparken de iktisad bilimi esas itibariyle üretim, tüketim, böl...[Devamını Oku]

Sağlıklı Bir Yeme Düzenini Oruçla Elde Edebilir miyiz?

Obezite (şişmanlık) ve kilo faz­lalığı tıbbi ve sosyal birçok prob­lemlere neden olan günümüzün önemli sağlık problemlerinden­dir. Hareketsiz hayat tarzının ya­nında yeme alışkanlıkları önemli sebeplerindendir. Kalori sınırlamasının kronik (müzmin) hastalıkların oluşu­munu azalttığı ve hayat süresin...[Devamını Oku]

Oruç Serinliği

  Dört elif miktarı kadar duyu­rabilsem sesimi, coşturabilsem içimdekini, hissettiklerimi ve bil­diklerimi. Yüreğimde fazla olan ne varsa hepsini de haykırabilsem, eksik yanlış hepsini de gökyüzüne serebilsem. Paramparça dağılan kalbimin merhemi olan derin bir muhabbetle şereflendirilebilsem. A...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,