90. Sayı

Yeni Fetihlere Yelken Açmak

“İşi disiplinli şekilde ele almak göründü. Gayretinizi esirgemeyiniz. Sonunda mahcubiyet ve ümitsizlikle gitmeyeceğiz. Allah’ın yardım ve inayetiyle sevinçle ve muzaffer olarak gideceğiz” diyordu Akşemseddin Hazretleri, İstanbul’u fethetme azmiyle surların önüne gelen genç padişaha. Padişah gençti b...[Devamını Oku]

Kadınların Erkekler Üzerindeki Hakları-1

  Her şeyden evvel şunu bilmemiz gerektiğine inanıyorum ki, aile fertleri arasındaki hukuk, ailenin saadetinin temini içindir. Öyleyse o huzur ve saadet ne suretle temin ediliyorsa, o en önemli ve yapılması gereken bir esastır. Eğer hakkımızı arayalım derken çocukların ve aile fertlerinin hukuk...[Devamını Oku]

Manevi Cihad

  Cihad, Allah yolunda İslâm’a, imana, Kur’ân’a hizmet etmek için maddî ve manevî çalışmak ve gayret etmek demektir. Kötülerle değil, kötülükle savaşın Cihadın maddî ve manevî olmak üzere iki şekli vardır. Maddî cihad, İslâm düşmanlarıyla maddî anlamda mücâdele etmek demektir. Manevî cihadın de...[Devamını Oku]

Eşitlik, Adaletin Nesi Oluyor?

  Eşitlik, adalet aynı şeyler midir? Birbirinden farklı özelliklere sahip iki kişiye eşit muamelede bulunduğumuzda her zaman adaletli bir muamele mi yapmış oluyoruz? Pek çok kişinin âşık olduğu eşitlik kavramı, adalet kavramını da gerçekten kapsıyor mu? Eşitliğin uygulandığı alanlar hiç mi yok?...[Devamını Oku]

Canlı Varlıklardaki Denge

  Bütün bitki ve hayvan türleri çoğalmaya, yayılmaya, yeryüzünü kendi cinsleriyle doldurmaya meyillidirler. Fakat hiçbir canlının aşırı derecede çoğalıp yeryüzünü istila ettiği de görülmemiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, çoğalmaya meyilli her canlının karşısına, başka bir canlıyı koyarak, onun aşırı d...[Devamını Oku]

Dünya Mihverinin Yalpalaması: Saat-i Kübra’nın Zamanı Müteaddit Sayması

  Dünyanın nasıl bir saat olduğu Dokuzuncu Sözde şöyle geçer: “Cenâb-ı Hakkın bir saat-i kübrâsı olan şu âlem-i dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan…”  Dünyanın harekâtı, Yaratıcı’nın mizan, intizam ve kudretinin şahane teza...[Devamını Oku]

Doğruluk ve Hakkın Hatırı

  nsanı diğer hayvanlardan ayıran en üstün yönü ona verilen akıl nimetidir. İnsan ancak âkil -akıl sahibi- ise dinen sorumlu olarak kabul edilir. Aklı olmayan delilerin veya yeteri kadar olmayan çocukların mesuliyetleri yoktur. Akıl ise, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen ve ‘doğru yolda’ yürümey...[Devamını Oku]

Mekteb-i İrfâna İlerle

  Her ân hız alıp belde-i cânâna ilerle Bir katre misâl; ırmağa, ummâna ilerle Ey mûr-ı zâif! Sen de Süleymân’a ilerle Sabr iste Sabûrdan, yüce Sübhâna ilerle   Kurtar o azîz rûhunu âdi heyecândan Aşk ehli meded ummadı tanbur ve kemândan Şiddetle kaçın şirk denen iğrenç cereyândan Erken yo...[Devamını Oku]

Adâlet Kulesi

  Topkapı Sarayı Topkapı Sarayı, Fâtih’in İstan­bul’u fethetmesinin ardından 1460-1478 seneleri arasında inşa edilmiştir. Asırlar boyunca birçok Padişah, Topkapı Sarayına eklentiler yaptırmış ve saray bugünkü hâline bürünmüştür. Saray, tarihî yarımadanın İstanbul Boğazı, Haliç ve Marmara Denizi...[Devamını Oku]

Hocanın Tabiriyle: “Şimdi Kuşa Benzedi!”

  “Moda, sadece tahammül etmesi çok zor bir çeşit çirkinliktir, bu yüzden her altı ayda bir değiştirmek zorundayız,” der Oscar Wilde.  Ve aslında moda­nın “tenkit kabul etmez bir toplumsal kabul” olmasına rağmen, “demode” adını verdiği jargonuyla kendisi ile çelişkisini tek cümlede özetler. Kur...[Devamını Oku]

Üstad ve Haşir…

  Yer: Barla. Mevsim: Bahar. Eğirdir Gölü’ne doğru uzanan yamaçların bağ ve bahçelerinde ağaçlar çiçek açmış. Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve talebeleri yeryüzü var oldu olalı tekrarlanan sahneyi seyrediyorlar. Gayet bilindik bir sahne. Yemyeşil bir yazın ardından hazan mevsimini yaşar ye...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,