47. Sayı

HAKİKÎ MÜRŞİD YALNIZ KUR’ÂN’DIR

“Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık kitapta (bir kavle göre Kur’ân’da) bulunmasın.” (En’am, 59) Hem âlimler demişler ki, her şey Kur’ân’da bulunduğu gibi, bütün Kur’ân da Fâtiha Sûresi’nde bulunur. O da besmelede, besmele de başındaki “B” harfinde bulunur. “B” harfinin mânâsı ise: “ Bugüne kada...[Devamını Oku]

Güz mevsimi ve yeni nesillerin okuma aç(l)ığı!

Güz mevsimi, günlük zaman dilimlerinden ‘ikindi namazı vakti’ne benzer. Günün ufule meylettiği anlara yani. İnsanın ömründe ise ihtiyarlık dönemini andırır. Beşeriyetin ömründe de Asr-ı Saâdet’i hâtıra getirir: Âhirzaman arifesindeki yahut başındaki mutluluk çağını. Efendimiz (asm)’ın insanlığa iki ...[Devamını Oku]

Hakikî mürşid yalnız Kur’ân’dır

وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık Kitapta (bir kavle göre Kur’ân’da) bulunmasın.” (En’am, 59) Hem âlimler demişler ki, her şey Kur’ân’da bulunduğu gibi, bütü...[Devamını Oku]

40 ambar

Şam Medine’den sonra İslâm’ın ikinci başşehri. Arablar Şam’a Dimeşk demektedirler.Kureyş Sûresi 2. âyette; “Onları (ticâret için) kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için!” şeklindeki ifadeyle Kureyş Kabilesi’nin Yemen ve Şam a...[Devamını Oku]

“Kur’ân Yılı” etkinlikleri Kadir Gecesiyle başladı

Kur’ân’ın nâzil oluşunun 1400. yılında Kur’ân’ın mesajını doğru aktarmak ve Kur’ân medeniyetini insanlığa tanıtmak için bir araya gelen Kur’ân 1400 Platformu,  Türkiye ve dünyada, ilgili bütün kişi ve k...[Devamını Oku]

Bilim üzerine 1

Bilim nedir? Cenâb-ı Hak, tabiattaki her bir varlığın fıtratına birtakım kanunlar koymuştur ki bunlara teşekkül  kanunları veya dînî bir terim olarak şeriat-ı fıtriye denir. Mevcudat bu kanunlara göre teşekkül eder, bu kanunlar  çerçevesinde h...[Devamını Oku]

Ben kulumun zannı üzereyim!

Karanlıkta belirgin olmayan eşyalar, insanlara ya hayâlet ya da ürküten nesneler olarak görünür. Fakat bunun karanlığın bir oyunu olduğunu bilenler üzerinde durmazlar, gözleri karanlıkta olsa da zihinlerinde ilimden gelen nurlanma, eşyanın asıl mâhiyeti...[Devamını Oku]

Derunî huzur

Aldırmazlığın ve isteksizliğin adıdır can sıkıntısı. Hayata küsmektir çoğu zaman. Bazen boğulmaktır.Akvaryumdaki balık, kafesteki kuş gibi.Mutluluğu, yeknesak bir hayatta aramak ne korkunç! Ateşe dokunur gibi, cehenneme koşar gibi. Ey nefis, ey uslanmayan nefis!Bir faydan yoksa ha...[Devamını Oku]

HELÂL GIDA

Eğer O’nun âyetlerine iman eden kimseler iseniz, artık üzerine Allah’ın ismi zikredilmiş olan (besmele ile kesilmiş hayvan)lardan yiyin! (En’am,118) Bu mevzu helâl sertifika almak isteyen bir firmanın, benim de denetçi olarak katıldığım ön denetlemesind...[Devamını Oku]

Dokuzuncu asrın müceddidi Celâleddin-i Süyutî

Bedîüzzaman Hazretlerinin Risâle-i Nur’da kendisinden, “uyanık iken, çok defa Peygamber sohbetine mazhar olan” ve “sahih hadislerin elmaslarını, diğer sözlerden ve mevzuattan ayrıştıran” şeklinde söz ettiği İmam Süyutî Hazret...[Devamını Oku]

SAĞLIK

Gebelik ile vücutta normal olan bir takım değişiklikler ortaya çıkmaktadır.Sağlıklı bir gebelik süreci için gebelerin bu değişiklikleri bilmesi gerekmektedir. Birçok değişiklik olmakla birlikte, biz burada sâdece pratik açıdan önemli olan değişimlerde...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,