47. Sayı

HAKİKÎ MÜRŞİD YALNIZ KUR’ÂN’DIR

“Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki apaçık kitapta (bir kavle göre Kur’ân’da) bulunmasın.” (En’am, 59) Hem âlimler demişler ki, her şey Kur’ân’da bulunduğu gibi, bütün Kur’ân da Fâtiha Sûresi’nde bulunur. O da besmelede, besmele de başındaki “B” harfinde bulunur. “B” harfinin mânâsı ise: “ Bugüne kada...[Devamını Oku]

Güz mevsimi ve yeni nesillerin okuma aç(l)ığı!

Güz mevsimi, günlük zaman dilimlerinden ‘ikindi namazı vakti’ne benzer. Günün ufule meylettiği anlara yani. İnsanın ömründe ise ihtiyarlık dönemini andırır. Beşeriyetin ömründe de Asr-ı Saâdet’i hâtıra getirir: Âhirzaman arifesindeki yahut başındaki mutluluk çağını. Efendimiz (asm)’ın insanlığa iki ...[Devamını Oku]

Derunî huzur

Aldırmazlığın ve isteksizliğin adıdır can sıkıntısı. Hayata küsmektir çoğu zaman. Bazen boğulmaktır.Akvaryumdaki balık, kafesteki kuş gibi.Mutluluğu, yeknesak bir hayatta aramak ne korkunç! Ateşe dokunur gibi, cehenneme koşar gibi. Ey nefis, ey uslanmayan nefis!Bir faydan yoksa ha...[Devamını Oku]

HELÂL GIDA

Eğer O’nun âyetlerine iman eden kimseler iseniz, artık üzerine Allah’ın ismi zikredilmiş olan (besmele ile kesilmiş hayvan)lardan yiyin! (En’am,118) Bu mevzu helâl sertifika almak isteyen bir firmanın, benim de denetçi olarak katıldığım ön denetlemesind...[Devamını Oku]

Dokuzuncu asrın müceddidi Celâleddin-i Süyutî

Bedîüzzaman Hazretlerinin Risâle-i Nur’da kendisinden, “uyanık iken, çok defa Peygamber sohbetine mazhar olan” ve “sahih hadislerin elmaslarını, diğer sözlerden ve mevzuattan ayrıştıran” şeklinde söz ettiği İmam Süyutî Hazret...[Devamını Oku]

SAĞLIK

Gebelik ile vücutta normal olan bir takım değişiklikler ortaya çıkmaktadır.Sağlıklı bir gebelik süreci için gebelerin bu değişiklikleri bilmesi gerekmektedir. Birçok değişiklik olmakla birlikte, biz burada sâdece pratik açıdan önemli olan değişimlerde...[Devamını Oku]

Üniversiteyi kazanan gençleri neler bekliyor?

Her ne kadar eğitim ve öğretim ailede başlıyorsa da, gençlerin ufuk ve vizyon belirledikleri zaman dilimi üniversite hayatı oluyor. Elbette lise döneminde kafalarda bazı şeyler şekillenmektedir, fakat gençlerimiz istediği üniversitelere isteğine göre değil de a...[Devamını Oku]

AŞURE

Hz. Mevlâna’nın KedisiMevlâna Hazretleri’nin çok sevdiği kedisi 17 Aralık 1273’te “Şeb-i Arus’un (düğün gecesi) ardından Hz. Pir’in mezarının başından 7 gün boyunca hiç ayrılmamış. 7 gün hiçbir şey yemeyip i&cce...[Devamını Oku]

Rabbini bilen bir nesil

Cehâlet’ insanın en büyük düşmanı; bunda hiç şüphe yok. Ancak şu soruyu enine boyuna düşünüp, lafı eveleyip gevelemeden makul bir cevap bulmak zorundayız artık: “Kimden ve neyden cehâlet, neyi bilmemek en büyük düşman, ...[Devamını Oku]

Osmanlıca öğreniyorum 4

OKUMA KOLAYLIĞI SAĞLAYACAK BAZI KURALLAR Bazı kelimelerdeki okutucular yazım hızı sebebiyle terk edilmiştir. Veya yazım kuralları çerçevesinde okutucu harfkullanılmamaktadır. Bu durum ilk bakışta kelimenin okunmasını zorlaştırıcı gibi gözükebilir. Fakat aşağıdaki örnekle...[Devamını Oku]

Peygamberini bilen bir nesil

İnsan taklid ede ede olgunlaşır: Annebabasını, hocasını, büyüklerini taklid eder; velhâsıl insan sevdiğini taklid eder… Sevdiğine benzer, sevdiğinin rengine boyanır…Hazret-i Peygamberin (asm) hayatını bilmek Onu gerçekten bilmek demek midir?Kanaatimce değil! Peyg...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,