45. Sayı

Gemiler yüzdürdüm barışa

İnsanlık var olduğundan bu yana iki tâife, yani hayır ve şer, iyi ve kötü berdevam olmakta, zaman, bazen ‘iyi’   bazen ‘kötü’ öne çıkarak devam etmekt...[Devamını Oku]

Ramazan 1431 mübârek olsun!

Ağustos sayımızı tamamlayıp baskıya vermeye saatler kala, bu satırları yazdığım gün, 1431’in Ramazan-ı Şerif’ine yirmi gün kalmıştı.

Ramazan ruhumuzun baharı

Kâinattaki bütün canlılar, hayatın akışını durduran kış mevsiminin sona erip, bahar faslının gelmesini dört gözle bekledikleri gibi, mü’minler de ruhl...[Devamını Oku]

3. Milletlerarası Bedîüzzaman Sempozyumu (Açılış Konuşması)

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Hakka hizmet büyük ve ağır bir defineyi taşımak gibidir

Sevgili kardeşlerim ve kıymetli misâfirler! Hakka hizmet, büyük ve ağır bir defineyi taşımak ve muhâfaza etmek  gibidir. O defineyi omzunda taşıyanlar...[Devamını Oku]

İlk netice: İnsan:1 İblis:0

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de bir takım ibretli hâdiseleri zikrettikten sonra, şöyle nida eder “Sizler akıl etmez misiniz?”, “Sizler düşünmez misiniz?...[Devamını Oku]

Milli Eğitim için bir proje: Bilim Ligi

Şimdiki toplum hayatını şekillendiren en mühim unsurlardan iki tanesi, oyun ve sinemadır.

Yatırım Danışmanlığı

Geçenlerde bazı memur arkadaşlarla oturmuş sohbet ediyorduk.Mevzu, istikbale dâir bir ihtiyat akçesi olması düşüncesiyle yatırım yapmanın lüzumu üzeri...[Devamını Oku]

Vefatından sonra tasarrufu devam eden zâtlar

Şeyh Muhammed Hattar Efendi, “el-Mevsuletü’l-Yusufiye fî Beyâni Edilletü’s-Sofiyye” adlı eserinde şöyle bir mesele naklediyor: “Bütün evliyaların ruhl...[Devamını Oku]

Dostların en sâdığı

Ey Kur’ân! İnsanlık namına sana sonsuz minnetlerimi arz ediyorum. Çünkü insan nesli seninle bütün mahlûkat tabakalarının en zirvesine tırmandı. Yaratı...[Devamını Oku]

Hayat bin Kays el-Harranî (ks)

Ümmetimin âlimleri İsrailoğulları’nın peygamberleri gibidir.” hadisine mazhar olmuş yüz binlerce ulema, dünyada iken tasarruf ve himmetleriyle nurânî ...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,