39. Sayı

Onları rahmetinle kuşat!

Yâ İlâhenâ! Nûru bütün mahlûkāttan önce var olan ve varlığı âlemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e, Ve onun mübârek nesline, ehl-i beytine ve ashâbına, Geçip giden ve geride kalan bütün mahlûkāt adedi...[Devamını Oku]

Mercek

KUDRET-İ İLAHİYE ZATİYEDİR Sual: 29. Söz’deki şu cümleyi izah eder misiniz? “Bir şey zâtî olsa, onun zıddı o zâta ârız olamaz. Çünkü içtimaü’z-zıddeyn olur; o da muhâldir. İşte bu sırra binaen, madem kudret-i İl&a...[Devamını Oku]

Ehl-i Sünnet

Sünnet bilindiği gibi, Peygamberimizin söz, fiil ve takrirleridir. Ehl-i Sünnet terkibi ise, “Sünnete taraftar olanlar” manasına gelir. Günümüzde Ehl-i Sünnet denilince amelde Hanefî, Şafiî, Malikî, Hanbelî; itikatta ise Eş&...[Devamını Oku]

Sağlık

Bir vakit zengin bir adam varmış. Hiç evlenmemiş. Günün birinde hastalanmış. Doktora gitmiş. Gittiği doktor bazı tetkikler yaptıktan sonra adama, çok ağır bir hastalığı olduğunu ve o gün için bilinen bir tedavisi de olmadığını söylemiş. Başka doktorlara da gi...[Devamını Oku]

Mavi Tren

Bahar mevsiminin bir ikindi vakti. Mavi trende yolcular arasındayım. Sevdiğim birkaç insan var beraberimde. Gittiğimiz yeri ilk kez göreceğiz. Merak içindeyim. Fakat yolculuk sanki biraz sürecek gibi. Yerlerimizi alır almaz ilk defa bindiğimiz bu treni keşfe başlıyor göz...[Devamını Oku]

Aşure

Ayna ve toprak Toprak aynaya dedi ki: “İmreniyorum sana! Çünkü kim sana baksa kendini görür, bana bakanlarsa sadece beni görür!” Ayna toprağa cevap verdi: “Ey kara toprak! Ne beyhude bir dertle dertlenmişsin! Bilmiyor musun? Ben bana bakanların ...[Devamını Oku]

Dindar kişiye hizmet

Basralı birkaç Kâri (yani Kur’ân-ı Kerim’i usûl ve kaidesine göre okuyan kimseler) Hz. İbni Abbas (ra)’ın yanına geldiler ve “Bizim bir komşumuz var, çok oruç tutar ve çok teheccüd kılar. Onun ibâdetlerine bakınca ...[Devamını Oku]

İslâm Medeniyeti

Medeniyet, ilim, sanayi ve ticaret meyvelerinden hakkıyla istifade ederek refah ve asayiş içerisinde yaşamak ve bu noktalarda ilerlemek olarak tarif edilmiştir. Üstad Bedîüzzaman da medeniyetten hakîkî maksadın, toplumun asayiş ve istirahat içinde yaşadığı d...[Devamını Oku]

Güzel bir haslet ve bir ihtidâ

Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Kur’ân’dan sonra en büyük mûcizesi kendi zâtıdır. Yani, onda içtima etmiş ahlâk-ı âliyedir ki, her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna, dost ve düşman ittifa...[Devamını Oku]

Ehl-i Sünnet

Sünnet bilindiği gibi, Peygamberimizin söz, fiil ve takrirleridir. Ehl-i Sünnet terkibi ise, “Sünnete taraftar olanlar” manasına gelir. Günümüzde Ehl-i Sünnet denilince amelde Hanefî, Şafiî, Malikî, Hanbelî; itikatta ise Eş’ari ve Maturidî mezhebine taraftar olanlar akla gelmektedir. Amelde 4, itika...[Devamını Oku]

1431 hedeflerimiz

39. sayımızla huzurlarınızdayız hamdolsun. Bu ay önce Saferü’l-Hayr’ı uğurlayacağız ve sonra da Rebiülevvel ayını karşılayıp, Mevlid Kandili’nde Resûl-ü Ekrem (asm) Efendimiz’in dünyaya gelişinin mânâsını idrak etmeye çalışaca...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,