33. Sayı

İman ile haset bir arada bulunmaz

Haset yani kıskançlık; bir kimsenin, sahip olduğu mevki, şan, şöhret, sıhhat ve ya manevi mal, mülk gibi maddi nimetlerini çekememek, bunlardan rahatsız olmak ve o kişinin elinden bütün bunların gitmesini istemek manasına gelir. Haset; nimet verilmiş olan kimseden o...[Devamını Oku]

Tarih Penceresinden

Asr-ı Saâdette Ağustos Safer 2 : Ağustos 623 : Ebvâ Gazvesi Rebîülevvel 3 : Ağustos 624 : Peygamber Efendimiz’in kızı Ümmü Gülsüm’ün Hz. Osman ile evlenmesi Rebîülevvel 4 : Ağustos 625 : Benî Nadîr Gazvesi, içk...[Devamını Oku]

Amca, şöhret ve odun

Derler ki “Şöhretin iyisi veya kötüsü olmaz”. Kimi iyilikleri ve güzellikleri ile şöhret bulur ve unutulmaz, unutturulmaz, kimi de fenalıkları ile. Hangi cihette kazanılan şöhret olursa olsun kimi kısmi şöhrettir, zamanla mekânla kısıtlıdır, ...[Devamını Oku]

Sağlık

Günümüzde hastahanelere hasta başvuruları, nüfus artışına nispetle çok daha fazla artmıştır. Kişilerin sağlık hizmetlerine kolay ulaşabilir hale gelmesi önemli bir sebep olmakla beraber hastalıkların modern hayatın getirdiği şartlarla artması ve geçici öne...[Devamını Oku]

“Hâfız olmak kolaydır ama hâfız ölmek zordur.

Biraz sizi tanımak istiyoruz. Tahsil hayatınızı, Kur’ân’ı Kerîm hayatınızı öğrenmek istiyoruz. 1969 Trabzon Of-Balaban doğumluyum. İlkokulu Balaban ilkokulunda bitirdim. İlkokuldan sonra Balaban merkez Kur’ân kursunda hâfızlığımı tamamladım. Yaklaşık 15...[Devamını Oku]

Helal Gıda

Lesitin Nedir? Lesitin kimyasal olarak, bir gliserol molekülüne 2 molekül yağ asidi ve bir molekül fosfokolin grubunun gelmesi ile oluşmuş bir fosfolipiddir. Daha basit tabiriyle fosforla birleşmiş bir yağdır.  Fosfokolin grubu polar özellikte olduğundan suya geç...[Devamını Oku]

Fazilet Madeni

İman; meziyet, fazilet madeni!İmansız bir vahşi, değil medeni.Maddecilik kuşatmış her yanınıRuhu sönmüş leş kesilmiş bedeni. İnsanlar dünyaya birer, ikişer,Gelir ya hüdâya, ya dalâle düşer,Cennete çevirir fânî dünyayıHakk yolda ileri gitti...[Devamını Oku]

Rahmet Deryası Şehr-i Ramazan

Ramazan; “yanmak” demektir. “Ramaz” kelimesi güneşin sıcaklığının şiddetinden gayet kızmasıdır ki böyle pek kızgın yere “ramda” denir. “Ramazan” “ramda” mastarından “yanmak” manasına gelir. Yani kızgın yerde yalın ayak...[Devamını Oku]

Orucun hikmetleri

Cüneyd Mahan İbâdetlerin bir illeti, yani  âyet, hadis, icmâ gibi bir delili, bir de hikmeti vardır. Bir ibâdeti yaparken illetini bilmek lâzım; fakat hikmetini bilmek lâzım değildir. Çünkü ibâdetlerin hikmetleri açık olarak...[Devamını Oku]

Beş soruda ‘oruç’

1. İFTAR VAKTİNİN FAZİLETİ NEDİR? İftar anında Allah’ın affı vardır “Allah(cc) her iftar anında bir takım cehennemlikleri azat eder” (Taberani, Beyhaki) İftar vakti yapılan dualar kabul edilir Peygamberimiz (s.a.s.) bu konuda şöyle buyurmuştur: “üç kimsenin d...[Devamını Oku]

Kelâm kültüründen kalem kültürüne

Konuşmayı seven bir milletiz… Bilgi sahibi olmadan hemen her konuda fikir beyan edecek kadar hem de. Oysa konuşmayı sevmek, ilme iştiyakla olursa makbuldür. Öyle ya, “Yapan bilir, bilen konuşur.” Bilmeden konuşmak, bir şeyleri yıkabilir de… Hatta çoğu zaman...[Devamını Oku]

Bir Ramazan Akşamı

Artık yaz sıcakları geride kalmış, havalar yavaş yavaş serinlemeye başlamıştı. Ramazanın on dördüydü. Akşam olmak üzereydi. Ahşap evlerinin avlusuna çıkmış, uzunca köy minaresinden yükselecek o kudsî sadayı bekliyordu. Avlunun kenarında, ulu çınarın ...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,