29. Sayı

Kâinâtın Manevî Güneşi

Merhaba İrfan Mektebi’nin sevgili okurları! 29. Sayımızla huzurlarınızdayız hamdolsun. Bu ayın kapağı: “O, (asm) en güzel örnek.” Hicrî takvime göre Sevgili Peygamberimiz (asm)’ın dünyayı teşriflerinin yıldönümü geçtiğimiz ay idi; Mevlid Kandilini, 8 Mart’ta idrâk ettik. Ancak, Memleketimizde Kutlu ...[Devamını Oku]

O (asm)

Abdulvasi ZÜLFİKAR   Karanlığı delen nuru gönderince o ezelî Zât “İkra!” kelâmıyla titredi bir anda, bütün kâinat.   Şirkin çürük perdesi altında, örtülüydü tabiat Getirdiği nur ile inkişaf etti, i...[Devamını Oku]

Tarih Penceresinden

01 Nisan 1924: Topkapı Sarayı’nın müzeye dönüştürülmesine Bakanlar Kurulunca karar verildi.01 Nisan 1950: BM, Kudüs’ün ikiye bölünmesi planını kabul etti.03 Nisan 1900: Gazi Osman Paşa’nın vefatı06 Nisan 1453: İstanbul kuşatmasının başla...[Devamını Oku]

Hırka-i Şerif Camii

İslâm kaynaklarında Hayrü’t-Tâbîin veya Reisü’t-Tâbîin olarak anılan Üveys el Karanî‘nin vefatından sonra kardeşinden devam eden Üveysî Sülalesi elinde kalan Hırka-i Şerif 17. Yüz yılın başlarında, sülalenin o tarihteki reisi Şükrullah Üveysî tarafından Sultan I. Ahmed’in fermanı gereğince İstanbul’...[Devamını Oku]

Değişim nereden başlayacak?

Hayatımızda hep “önce” ve “sonra”lar vardır. Nice insanlar ciddi değişimler göstererek hayatlarının öncelerini, sonralarına inkılab ettirmişlerdir. İnsan gibi, her zaman kendisini değiştirecek, iyiye veya daha kötüye götürecek cihazlara sahip olan bir varlık için de bu hep olacaktır. İnsanlık tarihi...[Devamını Oku]

“Ben gitmedikçe tesellîci size gelmez!”

2005 senesinde Denizli’de tanıdığım birisinin Amerikalı bir misyonerle ailece dost olduklarını öğrendim. Bunun üzerine o arkadaşın iş yerine gittim. Kendisiyle şöyle bir görüşmemiz oldu. “Bir misyonerle dost olduğunuzu duydum, doğru mu?” diye sordum. O da: “Doğru” dedi. Ona: “Eğer uygun görürsen ben...[Devamını Oku]

Sevgi(siz) Çocuklar

Ey çocukların da peygamberi olan Sevgili! Çocuklar; senden evvel ölüme mahkûm suçlular gibi doğuyordu. Ve bir babanın en büyük utancı kız çocuklarıydı. Ya Rasûlâllah! Senin Ömer yüzlü Mekke’nde, senin güller şehri Medine’nde çocuk olmak… Evvel ve âhir asırların bütün insanları ne çok isterdi senin d...[Devamını Oku]

Cevşenü’l-Kebîr

Cevşenü’l-Kebîr, Peygamberimiz (asm)’ın, Cenâb-ı Hakk’a bin bir ismiyle yaptığı azîm ve çok şümullü bir münâcâttır. Farsça kökenli bir kelime olan Cevşen, bir tür zırh ve savaş elbisesi manasına gelmektedir. Cevşenü’l-Kebîr ve Cevşenü’l-Sağîr olarak iki kısma ayrılır. Fakat günümüzde meşhur olanı Ce...[Devamını Oku]

CERN Deneyi: Zerrenin derûnunda neler var?

CERN deneyinin yapıla gelen deneylerin bir halkası olduğunu biliyordum; vaktiyle Amerika’da böyle bir laboratuarda  (Fermi Lab) bulunmuştum.  Yine de bilmediğim olabilir diye yazılanları okudum.  Hadron, proton çarpıştırıcı, Higgs alanı ve parçacıkları, temel kuvvetler, standart model, birleşik alan...[Devamını Oku]

Sağlık

Hurma, Kur’ân-ı Kerim’de sık zikredilen meyvelerden biridir. Son 40 yılda dünya nüfusu 2 kat artmış, hurma üretimi ise 3 kat artmıştır. Üretilen hurmanın çoğunluğu İslam ülkelerinde tüketilmektedir. Batı toplumları bu mübarek meyveyi henüz yeteri kadar tanımamıştır. Yabancı dilde yayın yapan tıp der...[Devamını Oku]

“Hayırda israf yoktur, israfta hayır yoktur”

İktisat, kısaca “tutum, biriktirme, her hususta îtidal üzere olma, lüzumundan fazla ve noksan sarfiyattan kaçınma” mânâsına gelmektedir. İktisadın boyutlarından biri tutumlu olmaktır. Âyet-i kerimede meâlen şöyle buyrulmaktadır: “Hem onlar ki harcadıkları zaman ne israf ederler, ne de cimrilik ederl...[Devamını Oku]

Bedesten

Filistin çizgi sinemaya aktarılıyorKültür ve medeniyetin anahtarı dilTarihi köprüler Osmanlı Türkçesi ile kuruluyor   Filistin çizgi sinemaya aktarılıyor Filistin üzerine çok yorumlar yapıldı. TV programlarından tutun da gazete ve dergil...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,