21. Sayı

Nübüvvet-i Ahmediye (asm)’ın Sekiz Delîli

Nübüvvet, dünya tarihinde insanın yaratılışı kadar eskidir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem ile başlayan peygamberlik silsilesinin en son ve en nuranî halkasını Fahr-i Âlem ve Nebiyy-i Muhterem (s.a.v.) Efendimiz oluşturmuş ve Hatem-ü’l-Enbiy&acir...[Devamını Oku]

Surre-i Hümâyun

SURRE ALAYLARI Padişahların veya Sultanların, Pây-i tahttan Haremeyn’e Hac mevsimine yetişmek üzere, özel bir resm-i geçit eşliğinde ve kafileler şeklinde gönderdikleri hediyeleri taşıyan alaylara Surre Alayları denilmektedir. Surre Alayları tarihte ilk kez Abbasile...[Devamını Oku]

Mevlânâ Halid-i Bağdadî Hazretleri (ks)

Karıncayı emirsiz, arıları ya’subsuz bırakmayan kudret-i ezeliye, beşeri de sahipsiz bırakmamış. Her biri insanlığın bir yıldızı, bir taifenin gözü ve bir milletin azizi olan 124 bin peygamberi insanlığa rehber olarak göndermiş. Bu peygamberler silsilesinin son halkası olarak da...[Devamını Oku]

Minyatür

Metni açıklamak gayesiyle kitap sayfalarına veya bir albüm (murakkaa) içinde toplanmak için tek yaprak halinde boya, altın ve gümüşle yapılan, ışık ve gölge oyunlarıyla derinlik duygusu kazandırılmayan küçük boyutlu resimlerdir. Kelime, Orta&...[Devamını Oku]

Sabredenler ve Şükredenler Çardağı

Hıçkıra hıçkıra, “Ya Rabbi madem beni affettin, günahsız olarak ruhumu al” diyordu. Allah ve ahiret aşkıyla yananların haliydi bu. Nikâhı dünyada kıyılıp da sevdası Cennette süreceklerin niyazı. Ve secde uzadı, uzadı, uzadı… Derken anlaşıldı ki, ...[Devamını Oku]

Husrev’e Kırk Canım Olsa, Fedâ Olsun!

“Husrev’i tashihte ve tevzi’de ve tedbirde ve muhâberede ve Nûrların neşir ve yetiştirmesinde tebrik ve muvaffakıyetine dua ederiz. Bu ehemmiyetli vazifelerle beraber; yine o şirin ve parlak kaleminin yazılarını çok nüshalarda görüyoruz; hem mü...[Devamını Oku]

Şa’ban-ı Şerif mübarek olsun!

Şa’ban-ı Şerif’e dâhil olduk hamdolsun. 15. gece de Beraate vâsıl olmayı ümîd ediyoruz. Mübârek olsun! Bu sayımızda Milletlerarası Bedîüzzaman ve Risâle-i Nur Sempozyumu tebliğlerini yayınlamaya devam ediyoruz. Bu heyecan ve coşku dolu k...[Devamını Oku]

Evet Sevgili Üstâdım, …

“Evet Sevgili Üstâdım, senelerden beri Kur’ân-ı Azîmü’l-Bürhanın bahr-i ummanında medfun defineleri, Risalet-in-Nûr ve Mektubat-ün-Nûr ile meydana çıkarmışdınız. İşte, azîm bir define daha lütf-i İlâhî ...[Devamını Oku]

Bedîüzzaman, eserlerini rûhuyla, ihlâsıyla telif etti

Zihinlerin, en basit zihnin dahi çok iyi anlayabilmesi için ve İslâm ümmetinin hayatını yenileyebilmek için bir araştırma yapıyordum. Bu bağlamda kendim Kahire’deki kitap fuarına gittim ve Allah-u Teâlâ’nın hidayetiyle Türkiye stantında bi...[Devamını Oku]

Ey sevgili üstâdım! Ey kıymettâr hocam! …

“Ey sevgili üstâdım! Ey kıymettâr hocam!Ey senelerden beri aradığım muhterem mürşidim!Ey aziz dellâl-ı Kur’ân!” Husrev Efendi, her köşesinde Kur’ân sesi yankılanan evlerin, gönülleri Kur’ân nûruyla aydın...[Devamını Oku]

Risâle-i Nurlar Modern Çağın Davetçisidir

Tanta Üniv. Öğretim Üyesi, Mısır Bedîüzzaman Said Nursî Hazretleri tek bir kişi değildir. O bir kişinin şahsında bin kişi kuvvetindedir. Hatta tek bir kişinin şahsında bütün bir ümmet kuvvetindedir. Bu bağlamda Risâle-i Nûrlar Onun doğumunda...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,