21. Sayı

İslâm, Evliyâlara ve Hıristiyan Azizlere Nasıl Bakar?

LEMAAT TAHLİLLERİ-7 İslâmiyet Evliyâlara, Nasraniyet Azizlerine Tarz-ı Nazarlarını Muvazene Hıristiyanlığa tabiat felsefesi bulaştığı için dindar olma...[Devamını Oku]

Nübüvvet-i Ahmediye (asm)’ın Sekiz Delîli

Nübüvvet, dünya tarihinde insanın yaratılışı kadar eskidir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem ile başlayan peygamberlik silsilesinin en son ve ...[Devamını Oku]

Surre-i Hümâyun

SURRE ALAYLARI Padişahların veya Sultanların, Pây-i tahttan Haremeyn’e Hac mevsimine yetişmek üzere, özel bir resm-i geçit eşliğinde ve kafileler şekl...[Devamını Oku]

Mevlânâ Halid-i Bağdadî Hazretleri (ks)

Karıncayı emirsiz, arıları ya’subsuz bırakmayan kudret-i ezeliye, beşeri de sahipsiz bırakmamış. Her biri insanlığın bir yıldızı, bir taifenin gözü ve...[Devamını Oku]

Minyatür

Metni açıklamak gayesiyle kitap sayfalarına veya bir albüm (murakkaa) içinde toplanmak için tek yaprak halinde boya, altın ve gümüşle yapılan, ışık ve...[Devamını Oku]

Sabredenler ve Şükredenler Çardağı

Hıçkıra hıçkıra, “Ya Rabbi madem beni affettin, günahsız olarak ruhumu al” diyordu. Allah ve ahiret aşkıyla yananların haliydi bu. Nikâhı dünyada kıyı...[Devamını Oku]

Husrev’e Kırk Canım Olsa, Fedâ Olsun!

“Husrev’i tashihte ve tevzi’de ve tedbirde ve muhâberede ve Nûrların neşir ve yetiştirmesinde tebrik ve muvaffakıyetine dua ederiz. Bu ehemmiyetli vaz...[Devamını Oku]

Şa’ban-ı Şerif mübarek olsun!

Şa’ban-ı Şerif’e dâhil olduk hamdolsun. 15. gece de Beraate vâsıl olmayı ümîd ediyoruz. Mübârek olsun!

Evet Sevgili Üstâdım, …

“Evet Sevgili Üstâdım, senelerden beri Kur’ân-ı Azîmü’l-Bürhanın bahr-i ummanında medfun defineleri, Risalet-in-Nûr ve Mektubat-ün-Nûr ile meydana çık...[Devamını Oku]

Bedîüzzaman, eserlerini rûhuyla, ihlâsıyla telif etti

Zihinlerin, en basit zihnin dahi çok iyi anlayabilmesi için ve İslâm ümmetinin hayatını yenileyebilmek için bir araştırma yapıyordum. Bu bağlamda kend...[Devamını Oku]

Ey sevgili üstâdım! Ey kıymettâr hocam! …

“Ey sevgili üstâdım! Ey kıymettâr hocam!Ey senelerden beri aradığım muhterem mürşidim!Ey aziz dellâl-ı Kur’ân!” Husrev Efendi, her köşesinde Kur’ân se...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,