20. Sayı

İslâm Dünyâsı

İDSB 5. Konsey Toplantısı Kuveyt’te Gerçekleştirildi 31 Mayıs-1 Haziran 2008 tarihinde Kuveyt’te gerçekleştirilen İDSB 5. Konsey Toplantısı sona erdi. Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan toplantının açılış oturumuna çok sayıda Kuveytli ü...[Devamını Oku]

Said Nursi

Milletlerarası Bediüzzaman ve Risalei Nur Sempozyumundna Üç devir yaşamıştır, Meşrutiyet, Mütareke, Cumhuriyet. Yakınçağ tarihinin yakın tanığıdır. Mirası gözden çıkarmak niyetinde hiç değildir. Doğu’dan yükselen bu zamanlar ve zeminler &uum...[Devamını Oku]

Aşûre

Asaletini Kaybeden Irfan Asırlar geçti; birer birer söndü meşaleler. İrfan asaletini kaybetti. Hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntılarına yeni bir ad bulduk: KÜLTÜR. Genç kuşaklar, Batı’nın bitpazarlarından ithal edilmiş bu hazır elbiselere k...[Devamını Oku]

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri’nin Manevî Şahsiyeti

Milletlerarası Bediüzzaman ve Risalei Nur Sempozyumundan Allah’ın velî kullarından istifade etmenin en önemli yollarından biri nazarımızı bu zatların manevî şahsiyetlerine çevirmektir. Yalnızca onların beşeri yönlerine nazar eden manevîyattan mahrum kalı...[Devamını Oku]

Ahmed Husrev Efendi’nin Manevî Şahsiyeti

Milletlerarası Bediüzzaman ve Risalei Nur Sempozyumundan Husrev Efendi, hizmeti asli yapısıyla devam ettirmiş, hiçbir siyâsî fitneye âlet etmemiştir. Nûr hizmetinin en önemli bir düstûru olan Hatt-ı Kuran’ı muhafaza ederek Bedîüzza...[Devamını Oku]

Risâle-i Nur ve Tecdid

Milletlerarası Bediüzzaman ve Risalei Nur Sempozyumundan Risâle-i Nur, imani konuları çürütülemeyecek kadar güçlü delillerle ortaya koymuş, mü’minlerin imanını kuvvetlendirirken, dinsizleri de susturmuştur. Günümüzde imani m...[Devamını Oku]

İnsan İle Tevbesi Arasına Kim Perde Olabilir?

Bir Kıssa, Bin Hisse DOKSAN DOKUZ KİŞİYİ ÖLDÜREN ADAMIN KISSASI Ebû Saîd-i Hudri (ra) şöyle demiştir: Allah’ın Peygamberi (asm) şöyle buyurdu: “Sizden evvelki ümmetler içinde bir adam vardı ki doksan dokuz insan öldürmüştü. ...[Devamını Oku]

Azrail Aleyhisselâm’ı Sevmek

“İnsanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı, onun ruhudur. Onu zayi’ olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslim ile derin bir sevinç (hissedilebilir ve korkulardan emin olunabilir).” “Elhamdülillah ...[Devamını Oku]

Meziyetin Varsa Hafâ Türabında Kalsın!

LEMAAT TAHLİLLERİ-6 Ey zîhassa-i meşhûre! Taayyünle zulmetme, ger perde-i hafânın altında sen kalırsan, ihvânına verirsin ihsan ve bereketi. Her bir ihvânın altında sen çıkması, hem de o sen olması imkân ve ihtimali, her birine celbeder bir nazar-ı hürmeti. Eğer taayyün edip perde altından çıksan, m...[Devamını Oku]

Allah’ın Seçtiği Aylar

Kalbi hüşyar olanların manevî iklimlere seyahat edecekleri mevsimlerdir üç aylar… Ruhların manevî iflas ve kaybedişlerle sancı çekmesine bedel Allah’ın kullarına şefkati, ihsanı, fırsatı ve manevî kâr zamanıdır bu seçilmiş aylar&hel...[Devamını Oku]

Bilim ve Teknoloji Kur’ân’la Bağdaşır mı?

www.sorusorcevapbul.com Kur’ân bir “kulluk” kitabı olduğundan her seviyeden insana hitap eder. Eğer Kur’ân yalnız bilimsel meselelerden detaylarıyla bahsetseydi sadece bilim adamlarına hitap eden bir bilim kitabı olurdu. Ve ilim seviyesi yüksek olmayan insanl...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,