16. Sayı

Kelimelerin İçini Doldurmak

Kuzaa kabilesinin Bula boyundan Resûlullah (sav)’ın huzurunda Müslüman olan iki adam vardı. Bunlardan biri şehit oldu, diğeri bir sene geç öldü. Talha bin Ubeydullah şöyle dedi: Rüyamda bunlardan geç ölenin şehit ölenden önce cen...[Devamını Oku]

Ya Müheymin!

Nihayet kendime geldim de… Sana geldim. Huzurundayım. Yoğun korkularımla, Derin sevgilerimle, Cayır cayır yanan yüreciğimle sana geldim. Kollarını açmış beni mi beklersin? Ne kadar da yücesin! Oysaki pis kokular saçanHatalarımla,Kusurlarımla,Fiillerimle,İhtiyarımla,Ate...[Devamını Oku]

Bedîüzzaman Said Nursî (rh)

Ali Ulvi KURUCU Bediüzzaman, kudretli bir ıslahatçı ve harikalar harikası bir “Pedagog” -Mürebbî- olduğunu, yetiştirdiği tertemiz nesille fiilen isbat etmiş ve iktisad tarihine nurdan pırıltılarla yazılan bir atlas sahife daha ilâve eden bir nâdire-i fı...[Devamını Oku]

Bedîüzzaman Hazretleri’nin Kabri Neden bilinmiyor?

“Isparta vilayetinde kıymettar kardeşlerimin kucaklarında, teslim-i ruh edip, o mübarek toprakta defnolunmamı kalben niyaz ettim. Isparta benim için taşı-toprağı ile mübarektir onun için ben kabrimi o havalide istiyorum.” Bedîüzzaman Said Nursî (r...[Devamını Oku]

Hayatımda İki Şeyi Bilmiyorum: Korkmak ve Unutmak!

Bedîüzzaman Hazretleri’nin doğduğunda, etrafına mânâlı mânâlı baktığını, fakat hiç ağlamadığını… – Hz.Üstadın göbek adının Rızâ olduğunu, Babasının adının Mirzâ, annesinin adının Nûriye olduğunu… – ...[Devamını Oku]

Mele-i Âlânın Arzda medâr-ı süruru

Başlıktaki ifade Üstad Bedîüzzaman Hazretleri’nin en önemli talebesi Husrev Efendi’ye âit. Bedîüzzaman Hazretleri’ni en iyi tanıyan ve tanıtan şahıs Husrev Efendi idi. Husrev Efendi’yi de en iyi tanıyan ve tanıtan şahıs Bedîüzz...[Devamını Oku]

Nur Talebesi Olmak

Risâle-i Nur Talebesi olmanın kazandırdığı mühim neticeleri, yüksek dereceleri külliyâtın muhtelif yerlerinde görüyoruz. Ezcümle, şirket-i maneviyeye dahil olmak, îmanla kabre girmek, melâikenin bile hürmet ve duasına mazhar talebe-i ul&ucir...[Devamını Oku]

Planlı Olmak Sünnetullaha Uygun Hareket Etmektir

Başarılı olmak istiyorsak, sünnetullaha uyup, yapacağımız işlerin (günlük, aylık, yıllık) planlarını yapmak zorundayız. Plansız bir hayatın neticesi çoğunlukla kötü bir hayattır. “Rastgele” yaşantı, verimsiz bereketsiz bir yaşantıdır. Hayatta hedefi olan v...[Devamını Oku]

Yaşasın Ümit, Ölsün Yeis

Bugün İslâm dünyasının en mühim mes’elesi, İslâmın ruhunu teşkil eden birliğin ve kardeşliğin yeterli seviyede olmaması, ittihadı İslâmın bir türlü tesis edilememesidir. Yaklaşık bir buçuk milyar kalbin beraberce, aynı gaye için atması v...[Devamını Oku]

Üç Çınarın Hikayesi

Ah! Serin toprağa düşen çınarlar…Bu dağlar sizi rahmetle anarlar,Ses versinler Sav’dan akan pınarlar. Elveda dediler, Hakk’ın erleri;Bir Cuma sabahı aldık haberi. Günleri, asırlık zaman olanlar,Nur yoluna nurlu kervan olanlar,Ey karanlık geceye tan olanlar! Sema de...[Devamını Oku]

Yazının İhtişamı: Celî Yazı

Tamamen Osmanlı hattatları tarafından keşfedilen celî dîvânî, dîvânînin celîsi manasına geliyorsa da ikisi arasında fark vardır. Celî dîvânî, dîvânîye nispetle daha geniş bir kalemle yazılır. Harfleri daha s&uu...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,