138. Sayı

Deizmin İddialarına Risale-i Nur’dan Cevaplar

138. Sayı Fihristi

YAZININ TAMAMI 2018 MAYIS SAYIMIZDA Satın almak için lütfen tıklayınız.

Vahiy ve Felsefe (Editör Mayıs 2018)

VAHİY VE FELSEFE İnsanın serüveni Âdem (as) ile başladı. O günden bu yana insanlığın -Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle- “bir vechini nübüvvet tutmuş gidiyor, diğer vechini felsefe tutmuş geliyor”. Yani insan ya vahye yani kitap ve peygambere kulak verip hayatını ona göre tanzim edecek ya da enes...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar (Mayıs 2018)

6 Mayıs 1846 Sultan Abdülmecid Rumeli gezisine çıktı 11 Mayıs 1954 Dârü’l Hikmeti’l-İslâmiye azalarından Arapkirli Hüseyin Avni Efendi vefat etti 30 Mayıs 1876 Sultan Abdülaziz tahttan indirildi Ayasofya Camii’nin Büyük Hat Levhaları Ayasofya Camiinin Kubbesindeki Âyet-i Kerime YAZININ TAMAMI 2018 M...[Devamını Oku]

Deizmin İddialarına Risale-i Nur’dan Cevaplar

Deizmin İddiaları Deizm felsefesinin iddia ettiği fikirleri iki maddede özetleyebiliriz: Allah vardır. Kâinatı yaratmıştır. Fakat tabiat kanunlarının etkisiyle mekanik bir şekilde kendi kendine işleyen bir düzen kurmuştur. Bu düzeni kurduktan sonra bir daha âleme ve insana müdahale etmemiştir. Gerçe...[Devamını Oku]

Said Nursi ve İngilizler

1868, 1880, 1886, 1892’de toplam on yıl süreyle başbakanlık yapan William Gladstone İslam ve Türk düşmanlığı açısından İngiltere ve İslam tarihinde ön plana çıktı. Haçlı ruhuyla hareket eden bu adam, “Avrupa’dan Türkleri sürüp çıkarmanın, hilal yerine salibi dikmenin bir Hristiyanlık kutsal görevi o...[Devamını Oku]

Tesettür Sorunu Bitti (mi?)

Tesettür konusu, Peygamberimiz (sav) döneminden Osmanlı’nın sonlarına kadar Müslüman toplumların bütünüyle benimseyip, uyguladığı ve bu konuda hiçbir zaman problem yaşamadığı bir meseledir. Fakat batının tesiri altına girdiğimiz 19. yüzyıl sonlarından itibaren pek çok tartışmalara sebep olmuştur. Bi...[Devamını Oku]

Bir “Değer” Ölçüsü: Nuh’un Gemisi Varken Yüzmeyi Bırak

“Sünnet Nuh’un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, geriye kalanlar boğulur.” İmam Malik (ra) Sünnet-i Seniyyeye, “utlubu’l-ilme” kelam incisine ittiba niyetiyle Çin diyarından mervi bir kelam: “Tuhaf zamanlarda yaşayasın.” İçinde seyeran eylediğimiz küçük-büyük âlemlerin sergüzeştlerini en ely...[Devamını Oku]

Yeniden Diriliş

Uluslararası aktörlerin de kulak kabartması, uluslararası gündemce de malum olunması, tarihe şahitlik edildiğine ilişkin not düşülmesi, atılan adımların bir maksada matuf olduğunun anlaşılması adına son yıllarda kamuoyunda en yetkili makamlar tarafından sıkça “yeniden dirilişin başladığı” telaffuz e...[Devamını Oku]

Tebliğin 5 Esası

Her hususta olduğu gibi İslâmiyet’i anlatırken ve İslâmî meseleleri izah ederken de usul ve tarz önemlidir. Usulde veya günümüzün ifadesiyle metotta yapılacak yanlışlar, ‘kaş yapalım derken göz çıkarmamıza’ sebep olabilir. Bu açıdan, İslâm’ı anlatırken metodumuzu iyi seçmemiz gerekmektedir. İletişim...[Devamını Oku]

Çöl, İnsan ve Yolculuk

İnsanın hikayesi, farklı asırlarda ve coğrafyalarda sürüp gitse de esası hep aynıdır. Bir mekân ve o mekân içerisinde zamana bağlı bir seyahattir. İnsan bu dünyaya geldiğinde dünya seyahati başlar. Ömür ise insanın seyahati olduğu gibi, her sene belki her gün o seyahatin bir küçük misali yaşanır. Çü...[Devamını Oku]

Dünya’nın İç/Üç Yüzü

Dünyanın iç yüzünü anlamanın sırrı şu üç yüzünü iyice kavramaktan geçer. Birincisi ahirete, ikincisi Allah’ın isimlerine, üçüncüsü ise fena ve fani olan dünyanın kendine bakan yüzüdür. Düşünen bir varlık ve fiillerinin hesabı sorulacak bir mahluk olması hasebiyle insanın, eşyaya ne anlam verdiği, ha...[Devamını Oku]

Çevremizdeki Elektromanyetik Dalgalar ve Sağlık Üzerine Etkileri

Teknolojinin kullanılması insan sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkileri olmuştur. Günlük hayatı kolaylaştırmanın yanında, hastalıkların teşhis ve tedavisini de kolaylaştırmıştır. Bunun yanında oluşan yeni atık ürünler, radyasyon ve elektromanyetik dalgalar gibi yeni problemler ortaya çıkm...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,