131. Sayı

SAMİMİYET TESTİNDEN Mİ GEÇİYORUZ?

  Bu ay kapağa Risale-i Nur, tarikat ve cemaatleri taşıdık. Çünkü yaşadığımız 15 Temmuz süreci, millet olarak bize hem çok şey öğretti, hem büyük mesuliyetler yükledi. Hem de herkesin imtihanını -hem kendi bünyesinde hem de topluma karşı- fark etmesini ve yaşamasını sağladı. Bu cümleden şunu ka...[Devamını Oku]

RİSÂLE-İ NÛR VE TASAVVUF

Risalelerde tasavvuf ele alınırken genel olarak şu beş madde üzerinde durulur: Ehl-i keşif ve ehl-i keramet olan evliyanın vahdaniyete, risalete ve haşre delil olmaları.[1] Tasavvufa hücum edenlere karşı tasavvufun müdafaa edilmesi. Tasavvufla ilgili bazı konuların izah ve ispatının yapılması. [2] V...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NURDAKİ HAKİKAT MESLEĞİ NE MANA İFADE EDİYOR? TARİKAT VE TASAVVUFTAN NE FARKI VAR?

    “Rahman (olan Allah)’ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin! Haydi, gözü(nü) çevir (de bir bak), hiçbir çatlak görecek misin? Sonra gözü(nü) tekrar tekrar çevir (ve yine bak); o göz (aradığı kusuru bulamadan) zelil ve bitkin bir hâlde sana dönecektir!” (Mülk, 3-4) “(Onlar) gökle...[Devamını Oku]

TARİKAT VE TARİKATTAN MAKSAT NEDİR?

  Lügatte, “gidilecek yol, izlenecek usul, hal ve gidiş” anlamındaki tarikat, ıstılah olarak “Allah’a ulaşmak isteyenlere mahsus âdet, hal ve davranış” demektir.[1] Diğer bir ifadeyle; Allah’a ulaşmak maksadıyla tutulan yol; bir mürşide bağlanıp belli şartlara uyarak ahlâkını güzelleştirmeyi, k...[Devamını Oku]

CEMAAT VE TARİKATLERİN TOPLUMA FAYDALARI

Günümüz toplumuna baktığımızda, varlığının amacından, hayatının gayesinden habersiz yaşayan, tek derdi dünya olan dünyevî şeylerden başka bir şey düşünmeyen ve konuşmayan, sayısız insan görüyoruz. Müslüman bir toplumda yaşadığımız halde, insanların İslamiyet’i yaşamakta zorlanmasının, İslam’dan bu d...[Devamını Oku]

CEMAATLER VE TARİKATLER HAKKINDA GENELLEME YAPMAK DOĞRU DEĞİLDİR

  Dünya üzerinde özellikle Batı toplumlarında, dünyanın çeşitli yerlerindeki El-Kaide gibi, DAİŞ gibi olumsuz örnekler öne sürülerek, İslam ve Müslümanlar hakkında kötü propaganda yapılmaktadır. Hatta bu propaganda o kadar ileri gitmiştir ki, İslam eşittir terörizim’, Müslüman eşittir ‘terörist...[Devamını Oku]

TASAVVUF VE TARİKATLARIN TARİH BOYUNCA İNSANLIĞA YAPTIĞI HİZMETLER

    Cenâb-ı Hak insanları muhtelif olarak yaratmış. Bu farklılardan dolayı, insanların hepsini bir meslek ve bir kalıp içine sokmak mümkün değildir. Her insan kendi kabiliyet ve kuvvetine göre hareket eder. Bu yüzden esasta aynı kalmak şartıyla, farklı meslek ve meşreplerin olması ve devam...[Devamını Oku]

CEMAAT VE TARİKATLERE KİMLER, NEDEN KARŞI?

  Maalesef din düşmanları, İslamiyet’in son kalesi olan Osmanlı’nın yıkılmasını fırsat bilip bütün tahribatçı ve ifsat komitelerini kullanarak eşi benzeri görülmemiş bir zulüm ve yıkım ile dünya çapında sistematik bir şekilde İslamiyet’in üzerine gitmişlerdir. Bilindiği gibi bu dehşetli düşmana...[Devamını Oku]

BAYRAM İÇİNDE BAYRAM VARMIŞ…

  “Dünya iyilikle değişir” sloganıyla çıktık yola. Kara kıtanın, kara insanlarının beyaz gönülleriyle buluşmak, mahzun gönüllere bir nebze neşe serpmekti gayemiz. Allah’a yaklaştıran kurban bizi -Anadolu insanının tabiriyle- dünyanın öbür ucundaki insanlara da yaklaştırıyordu. Valizlerimiz gülü...[Devamını Oku]

İMAM MÂTURİDÎ’Yİ YENİDEN KEŞFETME ZAMANI

  Aydınlanma ile birlikte Batı düşüncesi, Kilise’nin baskıcı ve tek tipçi tahakkümünden kurtulmanın coşkusunu yaşadı. Bu coşku onu, din dışındaki bütün bilgi kaynaklarına müfritâne bir şekilde yönelmeye itti. Kısaca, “bilginin kaynağı, dinden uzak olsun da nasıl olursa olsun” dedi Batı. Bugün i...[Devamını Oku]

KALEMLERİN EŞLİĞİNDE YAZILAN MANEVİ CİHADA “DEĞER”

  “Ne zaman kılıç sesleri yükselse, savaş hızlansa Resûlüllahı arardı gözlerimiz” diye ifade buyurmaktadır, Allah’ın Arslanı Hz. Ali Kerremallahü Veche. Biliriz. Tasavvur ederiz. Hissetmeye çalışırız. Birazcık da olsa yaklaşırız, ağır aksak tahayyüllerle cesaretin kaynağına. Cesaretin ta kendis...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,