125. Sayı

BİN DÜŞÜN, BİR KONUŞ

Çinlilere ait olduğu söylenen bir söz var: “İlginç zamanlarda yaşayasın!” Şöyle bakıyorum da, ‘bir asırdır yaşadığımız zamanlardan daha ilginç ne olabilir’ diye sormaktan kendimi alamıyorum. İslamiyet’in bütün kaleleri yıkılmış, dalaletin şer fikirleri sel gibi üzerimize gelerek ümmeti darmadağın et...[Devamını Oku]

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ

Bediüzzaman Hazretleri İle Sultan Abdülhamid Han arasındaki münasebetin doğru tahlil edilebilmesi için bazı hususlar çok önemlidir. Birincisi ve en önemlisi, Bediüzzaman Hazretleri ve Sultan Abdülhamid Han arasındaki bürokratik engellemelerdir. Dönemin bürokrasi anlayışı Bediüzzaman Hazretlerinin Su...[Devamını Oku]

ÜÇ NASİHAT

  Hayır ve şer her ne işlerse kişi kendinedir Kimseyi hor göremez bilse kişi kendi nedir Kimseyi hor görme Hor görmek lügatte, önem vermemek, küçük görmek, aşağı ve bayağı görmek manalarına gelmektedir. Müslümanların birbirleri arasındaki içtimâî münasebetlerde düşebildikleri hatalardan birisi ...[Devamını Oku]

ŞİİR GÖZLÜĞÜYLE HAYAT VE KÂİNAT KİTABINI OKUMAK

İne gönül, kalka gönül Hep doğruya baka gönül Hak vergisi… Hakk’a gönül Vermeyene anlatılmaz. İlk ne zaman bir şiir mısrasıyla karşılaştık? Şairin hayal dünyasının sınırları ve sırları ne vakit açıldı gönül dünyamıza? İlk şiirimiz hangisi? İlk fark ettiğimiz şair kim? Bilinmez ama şiirle yakınlaşmal...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NUR’DA İSLAM MEDENİYETİ İLE BATI MEDENİYETİ

  Medeniyet; bir topluluğun sahip olduğu dünya görüşünün ve varlık tasavvurunun zaman ve mekân boyutunda tezahür ve tecessüm etmesi olarak tarif edilir.[1] Bu tariften yola çıkarak diyebiliriz ki, bir medeniyetin var olabilmesi için üç unsurun bir arada olması gerekir. Bunlar; Bir topluluk, Dün...[Devamını Oku]

HAKİKATE GİDEN EN KISA YOL

  İslâm tarihine baktığımızda dini eğitimin halka, sistematik olarak mektep, medrese ve tekke üzerinden verildiğini görürüz. Buralardaki eğitimde, her yapı kendine has usulleri tatbik ediyordu. Kâmil manada dini eğitimi tamamlamak 15-20 yılı buluyordu. Osmanlı İmparatorluğunda halkın maneviyatı...[Devamını Oku]

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER (12)

İslâm Âlimlerinin Aralarındaki Müthiş İhtilâfların Sebepleri Âlem-i İslâm, intizamı bozulmuş bir vekiller meclisine veya bir istişare kuruluna benzemektedir. Bir şer’î hüküm için fıkıh kitaplarında “Müçtehit imamların çoğunun görüşü budur, fetva bunun üzerinedir” şeklinde ifadeler geçmektedir. Bu du...[Devamını Oku]

KIYAMET (KAMAME) KİLİSESİ

    Hz. İsa son akşam yemeğini Zeytin Dağı’nda yer ve ellerini semaya açar; “Ya Rabbi beni o peygambere (Hz Muhammed’e) ümmet eyle” diye niyazda bulunur. Sonrasında, hepimizin bildiği, göğe yükselme hadisesi.   Peki, kendisini ihbar eden havarisi Yahuda’ya ne olur?   Cenab-ı Hakk...[Devamını Oku]

DÜNYA, AHİRET ÂLEMİNDEN BİR MENZİL Mİ OLACAK?

  “Bahr-i muhit-i kainatda, bir senede yirmi beş bin senelik uzun bir seyahate alışan kürre-i arz, ahalisini alır, gider, mahşer meydanına boşaltır. Hem her otuz üç metrede bir derece-i hararet tezayüd ettiği delaletiyle, merkez-i arzda bulunan cehennem ateşinin Hadisçe beyan olunan derece-i ha...[Devamını Oku]

ORUÇ VE UZUN YAŞAMA

  Oruç tutmanın faydalarını ele alan ilk uzun dönemli araştırmaların çoğu kemirgenler üzerinde yapıldı. Orucun faydalarının altında yatan moleküler mekanizmalar hakkında önemli bilgiler bu şekilde elde edildi. 1945 tarihli ilk çalışmalardan birinde, fareler dört günde bir, üç günde bir veya iki...[Devamını Oku]

Diploma Devri Kapanıyor, Sevgi Devri Başlıyor (Hatta Başladı Bile)

    Dün akşam, bir misafirimle birlikte, Bostancı civarında Maltepe’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin; sosyal tesislerine gitmiştim. Nezih ortamı, sahilin güzelliği, Adalar manzarası ile İstanbul’u yudum yudum tattığınız güzel bir ortam. İçeriye geçip siparişleri verdik, çok geç...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,