123. Sayı

YAVAŞ YAVAŞ HIZLI GİT

  Atalarımızın meşhur bir sözü var: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.” Ahmet Cevdet Paşa da Mecelle’de “Usul esasa mukaddemdir” der. Bediüzzaman Hazretleri ise dikkatlerimizi usule çekerek bu asrın insanlarını şöyle ikaz etmiştir. “Vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir.” Bütün ilimler usul kita...[Devamını Oku]

SINIRSIZ ÖZGÜRLÜK

  Her insan hür doğar. Dilediğince ağlar bebek. Sorumsuzca hareketler sergiler çocuk. Bu hal, neşesine neşe katar. Hiç bitmesin bu durum, hep böyle gitsin arzu eder. Fakat zamanla fark eder ki, bunlar çocukluk ha(ya)linden ibarettir. Aslında etrafında hep sınırlar vardır, hep yasaklar vardır. Ç...[Devamını Oku]

Çağımızın Hastalığı: Çifte Standart

  “Diri diri toprağa gömülen kıza, hangi günahtan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman!” (Tekvîr Sûresi, 8-9. Âyetler)   Standart kelimesi lügatte; “Herhangi bir şeyin sâhip olması gereken özelliklerin sınırlarını belirleyen kurallar topluluğu” olarak ifade edilmektedir. Standart kelimesinin...[Devamını Oku]

YÜZDE GÖRÜNEN BİRLİK TECELLİLERİ

  Risale-i Nur, 33. Söz’de; mahlûkattan, masnuattan Cenab-ı Hakkın Esma-i hünsasına, sıfatlarına pencereler açmış. O’nun kâinattaki azim tasarrufatını ve şuunatını seyrettiriyor. O pencerelerden (ikinci pencere) de insan yüzünde ehadiyete[1] bir pencere açıyor: “Her bir insanın yüzünde, bütün e...[Devamını Oku]

LEZZETİN BEKASI LEZZETTEN DAHA LEZİZDİR

Ogün PEÇENEK Dil bekâsın, dost fenâsın istedi mülk‐i tenin, Bir devâsız derde düştüm ah ki Lokmân bîhaber.[1]   Beka; kalıcılık, ölmezlik[2] anlamlarında olup Arapça kökenli bir kelimedir. Allah insanı bekâ yani kalıcılık-sonsuzluk içgüdüsü ile yaratmıştır. Bu sebeple insan sahip olduğu maddi y...[Devamını Oku]

Hayatta Yeni Bir Sayfa İçin TEVBE-İ NASUH VE TECDİD-İ İMAN

  Tevvab olan Rabbimize kabul ettiği tevbeler adedince hamd ü senalar olsun. “Günahından tevbe eden, hiç günah işlememiş gibidir”[1] diye bizlere müjde veren Şefiimize ve O­‘nun âl ve ashabına salat ü selamların en güzeli olsun. Malumdur ki insan için iki şey çok ehemmiyetlidir. Bunlardan biris...[Devamını Oku]

NURDAN ÖLÇÜLER: İSLAM’IN ÖLÇÜSÜ

  İSLAM’IN ÖLÇÜSÜ İslam tarihini incelediğimizde, sevgili peygamberimizden (asm) sonra Müslümanların bazı konularda fikir ayrılığına düştüklerini görürüz. İtikadi ve ameli,  diğer bir deyişle inanç ve İslam’ı yaşama hususundaki fikir ayrılıkları bazen bir zenginlik bazen de haktan sapma olarak ...[Devamını Oku]

NEFİS TERBİYESİNİ BİLMEK AYRI NEFSİ TERBİYE ETMEK AYRIDIR

  “İnsanlara iyiliği emrederde kendi nefsinizi unutur musunuz? Hâlbuki siz kitabı da okuyorsunuz. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?”[1] Yıllar önce vakıflık yapan bir arkadaşımız bana “Bulunduğum yerde cemaat içinde çok enaniyetli, kendini beğenmiş bir adam var. Bunun enaniyetini nasıl kıracağımı, n...[Devamını Oku]

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER (10)

İslâm’a Uygun Cumhurî Yönetimler İslâmî Uyanışa Sebeptir İslâm hukukuna uygun cumhurî yönetimler (parlementer sistemler), kopmayan sağlam ip hükmünde olan İslâmiyet’i ve İslâmî milliyet fikrini harekete geçirir ve uyandırır. Bu uyanışla, her bir Müslüman başıboş olmadığını anlar. Bütün dünya Müslüma...[Devamını Oku]

BİRBİRİNİZE SABREDERSENİZ, SAĞLAM KALABİLİRSİNİZ

Feridüddin Attar Hazretleri Vaktiyle, bir dergâhta hizmet eden talebelerden biri, bir gün hocasına dedi ki: “Efendim, zat-ı âlinize elimden geldiği kadar hizmet etmeğe, teveccüh ve muhabbetlerinizi kazanmağa gayret ediyorum. Fakat dergâhtaki bazı kardeşlerimiz farklı karakterlerde. Onların davranış ...[Devamını Oku]

Tezhip (Hüsn-i Hat’tın süsü veya elbisesi)

Tezhib kelimesi, Arapça “zehebe” kökünden türemiş olup, “Altınlamak” anlamına gelmektedir. Tezhip günümüzde daha çok sanat değeri olan İslâmî kitap, levha ve murakkaaların ezilmiş varak altın ve çeşitli renklerin kullanılmasıyla uygulanan süsleme ve bezeme sanatlarına verilen isimdir. Tezhip sanatın...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,