113. Sayı

İnsanlığı Yeniden Kazanmak İçin

İnsanlığı Yeniden Kazanmak İçin İnsan… Mahlûkatın en şereflisi… İslamiyet ile birlikte felsefelerin ve dalalet fikirlerinin tanımlarından kurtulup asli mahiyetine taşınan varlık… Kur’an’ın beyanıyla makam-mevki, soy-sop, renk, dil ayrımı yapmaksızın Allah’a olan muhataplık ve takva mihengiyle değerl...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NURUN SOSYAL VE SİYASİ HAYATA BAKIŞI

RİSALE-İ NURUN SOSYAL VE SİYASİ HAYATA BAKIŞI[1] Siyasî İnkılâplar İslâm’a Zarar Veremez Siyasî bir inkılâp ile İslâm’ın zarar görmesinden korkmamalıdır. Zira İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir; göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar. Dini himaye ed...[Devamını Oku]

LOKMAN HEKİMDEN NASİHATLER

  Allah’a ortak koşma Ey oğul! Allah’a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. Allah her yaptığını ortaya çıkarır Oğlum, eğer yaptığın iş hardal tanesi kadar bile olsa ve bir taş içine girse, Allah onu ortaya çıkarır. Muhakkak ki, Allah en gizli işleri bütün inceliğiyl...[Devamını Oku]

İŞİN EHLİ OLMAK

  Atalar demişler ki “At binenin kılıç kuşananın.” Gelin o zaman şu hakikati dinleyelim:   Şübhe yok ki Allah size, emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder! …. (Nisâ Sûresi, 58. âyet.) Bir bedevi Peygamberimizden “Kıyamet ...[Devamını Oku]

Birinci Söz (4)

Mesela insanın ayine-i kalbindeki merhamet, şefkat, adalet, cömertlik, temizlik, malikiyet gibi bütün sıfatların her biri Allah’ın Esma-i Hüsna’sının birer cilvesi ve gölgesidir. Bütün kâinatı ihata eden her bir Esma-i İlahiye, mahiyet ayinemize birer istidat tohumu olarak yerleştirilmiştir. Peygamb...[Devamını Oku]

APAYRI LÜTUF

APAYRI LÜTUF Şu alıp verdiğimiz her nefes apayrı lütuf Bunca ni’metleri bahşetmiş olan Rabb-i Atûf   Bekliyor bizden evet, hamd ü senâ, istihsân Ne büyük ârdır, eğer bulmasa ma’kes ihsân   Kulluğun gayesidir zikr ve fikr, şükr ve dua Bunlar olmazsa hayattan çekilir nûr ve ziyâ   Şu es...[Devamını Oku]

HAKİKİ ÖMRÜMÜZÜ “DEĞER”Lİ KILMAK ADINA…

Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil! Malum… Kavanoz hikâyesini hemen hepimiz biliriz. Dolu kavanozda büyüklüğüne göre taş parçacıklarının ve kumun tanzimini. Aslında yapılan zamanın/hayatın tanzimidir. Bir bakıma hayat sahifesi üzerine vücud kalemiyle cüzi bir irade ile yazılan sözler, fiiller, tavırla...[Devamını Oku]

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA BESLENME

  Bu yazımda ebeveynlere okul öncesi çocuklarda beslenme konusunda farkındalık kazanmalarına yardımcı olmaya çalışacağım. Okul öncesi çocuğa sahip olan annelerde, evlatlarının beslenmeleri ile ilgili aşırı kaygı taşımakta olduğunu gözlemlemekteyim. İsterseniz bu endişeleri bir nebze de olsa gid...[Devamını Oku]

ÇOCUĞUN BİLİŞSEL (ZİHİNSEL) GELİŞİMİ

Bireyin, çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerin gelişimine BİLİŞSEL GELİŞİM adı verilmektedir. Bilişsel gelişim; bebeklikten yetişkinliğe kadar bireyin çevreyi ve dünyayı anlaması ve düşünme yollarının daha karmaşık ve etkili hale gelme sürecidir. Piaget...[Devamını Oku]

DUYGU DİLSİZİ OLMAMAK İÇİN

  Yaklaşık bir ay önce, İstanbul’dan bir kadın okurum aradı. Berna Hanım 38 yaşlarındaydı ve tıp doktoruydu. Aile Terapisi kitabını iki defa hem de ağlayarak okumuştu. Girdiği girdaptan yıllardır çıkamayışını ağlayarak hem de hıçkırarak anlatmaya çalışıyordu. Ben ise telefonun bu tarafında olan...[Devamını Oku]

16.YY İKİNCİ YARISINDA GALATA SİCİLLERİNDEN ÖRNEKLERLE GAYRİMÜSLİM TEBAANIN HAYATI

  GİRİŞ Osmanlı Devleti dini, dili, ırkı ve kültürü farklı olan birçok unsuru bünyesinde barındıran bir yapıya sahipti. İniş ve çıkışlarıyla birlikte uzun bir süre bu yapıyla ayakta kalmasının birçok nedeni vardır. Üstelik tarihte çok fazla karşılaşılmayan bu tür bir başarıyı birkaç nedenle iza...[Devamını Oku]

Birinci Söz (4)

Mesela insanın ayine-i kalbindeki merhamet, şefkat, adalet, cömertlik, temizlik, malikiyet gibi bütün sıfatların her biri Allah’ın Esma-i Hüsna’sının birer cilvesi ve gölgesidir. Bütün kâinatı ihata eden her bir Esma-i İlahiye, mahiyet ayinemize birer istidat tohumu olarak yerleştirilmiştir. Peygamb...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,