109. Sayı

10 Yılda…

10 Yılda… “Şüphesiz insan için, (kendi) çalıştığından başkası yoktur!” buyuruyor Rabbimiz, Necm Suresi 39. ayette. Ve biz şükrediyoruz ki aradan geçen 10 yılda 109 dergi bıraktık ardımızda, kardeşlerimizle… Evet, 10 yıl geçti Mekteb-i İrfan’ın bidayetinden bu zamana. Demir ağlarla işimiz olmadı; nur...[Devamını Oku]

Sorunlu Annelikten Sorumlu Anneliğe

Amerika’da bir kimya profesörü Nobel ödülü almıştı. Ödül töreninden sonraki ilk dersinde, öğrencilerinden biri kendisine şöyle bir soru sordu: “Efendim! Amerika’da üç binin üzerinde kimya profesörü var. Ancak bu kadar bilim adamı arasında, ödülü size lâyık gördüler. Sizi diğerlerinden ayıran özellik...[Devamını Oku]

İmam Gazali Hazretlerine Göre Çocuk Eğitimi

Gazali’ye göre çocuk eğitimi, daha çocuğun doğumuyla birlikte başlar. Çünkü anne ve babanın sahip olduğu kişilik, çocuğun ileride sahip olacağı kişiliği üzerinde büyük bir fonksiyona sahiptir. Çocuğun iyi bir kişiliğe sahip olabilmesi için daha ilk günlerinde sütannesi olarak helâl yiyen, dindar, sa...[Devamını Oku]

Çocuk Ve Ölüm

Ölüm, hayatımızın kaçınılmaz ve insana acı veren gerçeklerinden biridir. Ölüme şahit olmak ve yakınlarımızdan birisinin ölümünü görmek bizi üzer. Her ölümün ardından bir yas süreci başlar. Ölen kişi ile bağlarımız arttıkça, ölümün verdiği hüzün de artar. Ölen kişi ailemizden biri ise, ölümün acısına...[Devamını Oku]

Yumurta, Et Yerine Geçer mi?

Bu ayki yazımda yumurtanın bilinen ve bilinmeyen yönlerinden bahsedeceğim… Yumurta hakkında yanlış bilgilere sahipseniz bunları değiştirmeye ne dersiniz? Yumurta bazı toplumlar tarafından kutsal bir besin olarak kabul edilir. Bizim kültürümüzde de yumurtanın önemli bir yeri vardır. Eskiden köylerde ...[Devamını Oku]

Lemaat Tahlilleri: Hayat bir çeşit tecellî-i vahdettir

Hayat, bir nur-u vahdettir; şu kesrette eder tevhid tecellî. Evet, bir cilve-i vahdet eder kesretleri tevhid ve yektâ. Hayat bir şeyi her şeye eder mâlik. Hayatsız şey, ona nisbet ademdir cümle eşya. Hayat, pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattir. Bundan dolayı Yüce Allah’ın bir ve tek olduğunu gös...[Devamını Oku]

ÇOCUK OLMAK

Çocukluk… İnsanoğlunun hayatını şekillendiren bir evredir aslında. En meraklı olunan, her şeyi öğrenmek isteyen, biran önce büyüyüp adam olayım dediğimiz, hayatımızın güzel ve önemli bir dönemidir. Öyle bir şeydir ki çocuk olmak; amaçlara ulaşabilmek için elden geleni ardına koymamaktır. Gerçek gözy...[Devamını Oku]

İngiltere’de İslam – 3: Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası İle Günümüz İngiltere Adasının Mukayesesi

“İşte, bak: Şu cezire-i vâsiada vahşî ve âdetlerine mutaassıp ve inatçı muhtelif akvâmı, ne çabuk âdât ve ahlâk-ı seyyie-i vahşiyânelerini def’aten kal’ ve ref’ ederek, bütün ahlâk-ı hasene ile teçhiz edip bütün âleme muallim ve medenî ümeme üstad eyledi. Bak, değil zahirî bir tasallut, belki akılla...[Devamını Oku]

Karşılama Usulü ve Ziyaretin Önemi

Ebû Zer’den (ra) rivayetle Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdular: “Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği küçümseme.” (Müslim, Birr 144; Tirmizî, Et’ime 30, Birr 45) Abdullah bin Kays (ra) anlatıyor: “Rasûlullah (sav), Ensâr’a sık sık şahsî veya genel ziyaretle...[Devamını Oku]

FEYZ KAYNAĞI BİR DEĞER: “VEFA” GÜNEŞİ

Arz-ı mihr eylemeğe başladı amma devran Varak-ı mihr ü vefayı kim okur kim dinler. “Bu zamanın insanları, şefkat ve muhabbetlerini anlatmaya saymaya başladılar. Fakat muhabbet ve vefa sayfasını ne okuyan var ne dinleyen var.”   Bir insan dünyayı niçin vefasızlıkla itham eder ki? “Dünyada vefa y...[Devamını Oku]

Toplumsal Birlik ve Beraberlik Açısından Milliyetçilik, Irkçılık, Kavmiyetçilik

Toplumsal Birlik ve Beraberlik Açısından Milliyetçilik, Irkçılık, Kavmiyetçilik “Yüce Allah’ın insanları farklı milletler olarak yaratması toplumsal birlik için bir tehdit midir?” “Değişik dilleri konuşmak, aynı ten ve rengi taşımamak toplumsal ayrışmanın bir nedeni midir?” “Farklılıklar ayrışmanın ...[Devamını Oku]

TABİATTA CARİ KANUN/KUVA MESELESİ: GÜNCEL ARKA PLAN

Nokta Risalesinde geçen Kanun/Kuva/Namus meseleleri hakkında derin anlamayı hedefleyen ehemmiyetli bulduğum bir sualin cevabını okuyacaksınız. Fakat bu sualin hakkını vermek esasında beni aşmaktadır; ancak fizik ilmi açısından mevzuun vuzuha kavuşmasına vesile olacak bir arka plan sunmaya çalışacağı...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,