10. Sayı

Merhaba ey Mâh-ı Rûze!

  Hudutsuz şükürler olsun ki Eylül sayımızı büyük oranda Mekke ve Medine’de hazırlamak nasip oldu. Mübarek be...[Devamını Oku]

Sultanlar’ın Köleliği

Dumanlar içinde hasıra sarılmış gencecik bir beden…Adı; Zübeyr bin Avvam (ra)Suçu: Müslüman olmakYaşı: Henüz o...[Devamını Oku]

Osmanlı Türkçesi

Dîvânü Lügati’t-Türk müellifi ve büyük dil âlimi Kaşgarlı Mahmut; Dîvân’ında O...[Devamını Oku]

Allahu Teâlâ’nın Yarattığı İlk Şey: Kalem!

İnsanlık tarihine baktığımızda görürüz ki, medeniyetlerin varlığı, bilinmesi ve sonraki kuşaklara aktarılması yazıyla mümkündür. Yazılı eserler bırakm...[Devamını Oku]

Ah, Nerde O Eski Koyunlar!

Ve eylül geldi… Edebî dergilerin hemen her sayfasında ve bir çok gazetenin kültür-sanat sayfalarında aşağıdaki s&ou...[Devamını Oku]

Sevgi Ayı, Ramazan

İnsanları insan olmanın da ötesinde daha bir anlamlı kılan en yüce değer sevgidir. Sevgisiz yürekler, anlamsızlığın girdaplarında soluk...[Devamını Oku]

Ramazan Bir Rahmet Bize….

Ramazan bir rahmet bize Rabbimizden inayet Orucunu tutan mü’min bulur ancak hidayet! İslâm’ın beş şartındandır Ramazan’da...[Devamını Oku]

“Muhtelif devirlerde, beşeriyeti idare etmek için taraf-ı lahutîden geldiği iddia olunan bütün münzel semavî kitabları tam ve etrafıyla tedkik ettim, ...[Devamını Oku]

Gelişi ile müşerref ve mesrur olacağımız Ramazan ayı, adeta on bir ayın sultanı hükmünde olan; en kıymetli, en faziletli, en çok sevap kazandıran ve â...[Devamını Oku]

İlahi Mâideye Davet!

Başımda rahmetle geliyorum mü’minlere, tâ ki yıkansınlar o rahmet deniziyle. Ellerimse mü’minler için hususi hazırl...[Devamını Oku]

Takvâ Mertebeleri

Takvâ ‘’vikaye’’ kelimesinden gelir. Gayet iyi korunup sakınmak ve sipere girip nefsi, kötülüklerden kurt...[Devamını Oku]

Tevessül Şirk Değildir!

Bazıları tarafından “Peygamber hürmetine, Kur’ân hürmetine” diyerek duâ etmek câiz midir, değil midir? V...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,