04. Sayı

Bu Ayki Dosyamız: “İlim”

İrfan Mektebi için bu dosya çok mühim. İlk üç sayımızda gördük ki her bir İrfan Mektebi okuyucusu aslında kuvvetli birer ilim talebesi. Malûmunuz, ili...[Devamını Oku]

İlim ile Dalâlete Düşmek

Sağır, kör, elsiz, gözsüz, akılsız, cansız ve ilimsiz olan topraktan, gayet süslü, san’atlı, hikmetli nazenin çi...[Devamını Oku]

İlmin Fazileti

“Muhakkak ki yer yüzünde bir halîfe yaratacağım.”  meâlindeki âyet-i kerîmeden melekler, Allah’ın onlardan üstün ve fazîletli bir halife halk edeceğin...[Devamını Oku]

“Alîm” İsm-i Şerifi

Esmâü’l-Hüsnâ (en güzel isimler) ise Allah’ındır! Öyleyse O’na onlarla duâ edin; ve O’nu...[Devamını Oku]

İlim Talebesi Olmanın Fazileti

    Allahu Tealâ’nın sübutî sıfatlarından biri de İlim sıfatıdır. Bir varlığın yaratılabilmesi için ü...[Devamını Oku]

Zulmetli Münevverler

Demek akıl ve fikrin tam nûrlanması ve istikameti yakalaması manevî kalp ile olmaktadır. Yoksa beynimizin kıvrımları ve nöronları ara...[Devamını Oku]

Yeni bir Dünya, Yeni Bir Kültür

Bütün dünyaya hitap eden bir kültür oluşturmak kolay bir iş değildir, zordur. Fakat imkânsız da değildir. Bizler 400 &c...[Devamını Oku]

Nimetin Kıymetini Bilmek

Kitap okuma, ilim tahsil etme veya bu uğurda bir şeyler yapma mevzûsu açıldığında çoğumuz kendimize göre mazeretler uydururuz...[Devamını Oku]

İlim Ahlâkı

İlim; bilmek mânâsında olup, Mücâdele Sûresi 11’de “Allah içinizden iman edenleri yüceltir, bunla...[Devamını Oku]

Korkunç Cehâlet Vardır

Kardeş, zikrin efdali “Lâ ilâhe illallah!Muhammedün Resûlullah” diyene cennet vardır!Muhammedsiz gönüller...[Devamını Oku]

Kur’ân’ı Tertil Üzere Oku!

– Tecvidin tarifini yapar mısınız? Kur’ân harflerinin mahreçlerinden sıfatlarına uygun olarak çıkartılmasına yani hakk...[Devamını Oku]

Çanakkale’nin İsmâillerine

Gidin ve görün…Toprağı hâlâ kırmızıdır Çanakkale’nin. ‘Tüfek îcâd oldu, mertlik bozul...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,