04. Sayı

Bu Ayki Dosyamız: “İlim”

İrfan Mektebi için bu dosya çok mühim. İlk üç sayımızda gördük ki her bir İrfan Mektebi okuyucusu aslında kuvvetli birer ilim talebesi. Malûmunuz, ilim ehli, daimî talebedir; devamlı talep eder. Üç ay sonunda daha iyi anladık ki İrfan Mektebi talebesi/okuyucusu sadece dergimizi okumuyor, mütâlaa edi...[Devamını Oku]

İlim ile Dalâlete Düşmek

Sağır, kör, elsiz, gözsüz, akılsız, cansız ve ilimsiz olan topraktan, gayet süslü, san’atlı, hikmetli nazenin çiçeklerin bize tebessüm etmeleri şeksiz ve şüphesiz onu, o haliyle yaratan nihayetsiz kudret, ilim ve hikmet sahibi bir Zat-ı Zül...[Devamını Oku]

İlmin Fazileti

“Muhakkak ki yer yüzünde bir halîfe yaratacağım.”  meâlindeki âyet-i kerîmeden melekler, Allah’ın onlardan üstün ve fazîletli bir halife halk edeceğini anlamışlar. Zira halife tabiri ‘üstün sıfatlara sahip zât’ manasına gelir. Melekler (hayretlerinden), “Orada fesad çıkaracak ve orada kanlar dökecek...[Devamını Oku]

“Alîm” İsm-i Şerifi

Esmâü’l-Hüsnâ (en güzel isimler) ise Allah’ındır! Öyleyse O’na onlarla duâ edin; ve O’nun hakkında haktan (meyledip) sapanları bırakın!”     Cenâb-ı Hakkın birçok isimleri vardır. Hepsi de en güzeldi...[Devamını Oku]

İlim Talebesi Olmanın Fazileti

    Allahu Tealâ’nın sübutî sıfatlarından biri de İlim sıfatıdır. Bir varlığın yaratılabilmesi için üç temel sıfata ihtiyaç vardır. Allah’ın İlim, İrade ve Kudret sıfatları olmadan hiçbir şey vücud sahasına çıkı...[Devamını Oku]

Zulmetli Münevverler

Demek akıl ve fikrin tam nûrlanması ve istikameti yakalaması manevî kalp ile olmaktadır. Yoksa beynimizin kıvrımları ve nöronları arasından ilim ve basîret ortaya çıkmaz. Kalp, vahye ve ilhama mazhar olduğundan, insanlık içinde gerçek münevverler ve i...[Devamını Oku]

Yeni bir Dünya, Yeni Bir Kültür

Bütün dünyaya hitap eden bir kültür oluşturmak kolay bir iş değildir, zordur. Fakat imkânsız da değildir. Bizler 400 çadırdan 20 milyon kilometrekarelik bir cihan devleti çıkarmış ecdadın torunlarıyız. Ecdadımız pek çok zorluğun üstesinden gel...[Devamını Oku]

Nimetin Kıymetini Bilmek

Kitap okuma, ilim tahsil etme veya bu uğurda bir şeyler yapma mevzûsu açıldığında çoğumuz kendimize göre mazeretler uydururuz. Kimimiz zamanının olmadığından yakınır kimimiz işlerinin çokluğundan şikâyet eder. Hâlbuki kendimize iş edindiğimiz, üzerind...[Devamını Oku]

İlim Ahlâkı

İlim; bilmek mânâsında olup, Mücâdele Sûresi 11’de “Allah içinizden iman edenleri yüceltir, bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise, kat kat derecelerle yükseltir” âyeti ve “Allah u Teâlâ kime iyilik dil...[Devamını Oku]

Korkunç Cehâlet Vardır

Kardeş, zikrin efdali “Lâ ilâhe illallah!Muhammedün Resûlullah” diyene cennet vardır!Muhammedsiz gönüller asla bulmadı felah,Onu tasdîk edene ebedî felah vardır! Allah, Ehad, Samed’dir, elçisi Muhammed’dir!Tevrat, Kur’...[Devamını Oku]

Kur’ân’ı Tertil Üzere Oku!

– Tecvidin tarifini yapar mısınız? Kur’ân harflerinin mahreçlerinden sıfatlarına uygun olarak çıkartılmasına yani hakkı verilerek nâzil olduğu vech üzere hatasız okunmasına tecvid denir. Tecvid üç unsurdan meydana gelmiştir: 1. Mahrec, 2. Sıfat-...[Devamını Oku]

Çanakkale’nin İsmâillerine

Gidin ve görün…Toprağı hâlâ kırmızıdır Çanakkale’nin. ‘Tüfek îcâd oldu, mertlik bozuldu’demişti şâirŞâirim! Peki gördün mü Çanakkale’yiÖlüme ölümsüzlük nâ...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,