Manşet

SADECE KUR’AN’LA AMEL EDİLMESİNİ SÖYLEYENLERİN CEHALETLERİNİN ORTAYA KONUŞU

  Her asırda bir şekilde kendine taraftar bulan, bir kısım yerlerde kendilerini Kur’aniyyun olarak ifade eden, biz yalnızca Kur’an’da bulduğumuza tabi oluruz diyen zavallı gruplar olmuştur. Bu grupların ortak özellikleri, samimiyetten yoksun olmaları, bu ifadeleri kullanırken de bilerek veya bi...[Devamını Oku]

TEVAFUK, RABBANÎ BİR DİLDİR…

  “Akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette burhan-ı akliyeye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur’an hükmedecek” Bediüzzaman Said Nursi (Rh.A) Bu kâinata dikkatle bakan her bir insan görür ki; kâinattaki her bir işte ve işleyişte pek muhteşem bir ahenk, göz...[Devamını Oku]

Kur’ân ve kâinat kitabındaki şifre: Tevâfuk

  Risâle-i Nurların tevâfuklu yazılması Kur’ân’ın da tevâfuklu yazılabileceğini göstermiştir. Tevâfuklu risâlelerin yazılmasından sonra dikkatler Kur’ân’a yönelir. Kur’ân’ın yazısında görünen bu hârika özelliği ilk defa 1933 yılında Bedîüzzaman Said Nursî Hazretleri keşfetmiştir. Fakat gerek ha...[Devamını Oku]

Resûlullah’ın (sav) Dilinden Kur’ân

Ebû Hureyre (ra) şöyle demiştir: Cebrâil as.) her sene (Ramazanda) Kurân-ı Kerîm’i Hz. Peygamber (asm)’a bir defa arz eder, okurdu. Vefat ettiği sene iki kere arz etti, okudu. (Buhârî) İmâm-ı A’zam bu hadisten yola çıkarak, her Müslümanın senede iki kere Kur’ân’ı, hatmetmesi gerektiğine hükmetmiştir...[Devamını Oku]

Tevâfuk Hakkında Bazı Sorular

Kur’ân’da Tesâdüf Değil, Tevâfuk Vardır Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun? El-cevab: Çünkü Bu meş’um zamanda Kur’ân’ın bir temel taşı olan hurûfuna hücum ediliyo...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,