Şiir

ŞİİR GÖZLÜĞÜYLE HAYAT VE KÂİNAT KİTABINI OKUMAK

İne gönül, kalka gönül Hep doğruya baka gönül Hak vergisi… Hakk’a gönül Vermeyene anlatılmaz. İlk ne zaman bir şiir mısrasıyla karşılaştık? Şairin hayal dünyasının sınırları ve sırları ne vakit açıldı gönül dünyamıza? İlk şiirimiz hangisi? İlk fark ettiğimiz şair kim? Bilinmez ama şiirle yakınlaşmal...[Devamını Oku]

BİLMEMEK CEHÂLETMİŞ

BİLMEMEK CEHÂLETMİŞ Birkaç günlük fânîyi, mülk-i bâkî sanmıştım Bilhassa genç yaşlarda sâfdilâne kanmıştım Azıcık yaşlanınca hayâttan usanmıştım Zîrâ haddinden fazla yaktı firâk elemi Bulamamıştım kalbe aradığım merhemi Kendimle birlikte her nesne kalsın berhayât Yanaşmasın kat’iyyen bize ecel ve me...[Devamını Oku]

BİSMİLLAH

  Her hayrın başı, islamın nişanı, mevcudatın zikridir BİSMİLLAH. Acizlerin kudreti, fakirlerin rahmeti, zayıfların kuvvetidir “Bismillah”… Tılsımlı, müşkil, sırlarla dolu hayatın hakikatlerinin miftahıdır “Bismillah”… İnsanı taciz eden nihayetsiz acizlik, fakirlik ve kusruna rağmen...[Devamını Oku]

KÜÇÜK ÇOCUK

  Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde okula giden bir küçük çocuk vardı. O küçücüktü ve okul da koskocamandı. Ve küçük çocuk, avluya açılan bir kapıdan geçip, Sınıfına hemencecik girebileceğini öğrenince mutlu oldu. Ve gözünde okul ona Artık koskocaman gözükmedi.   Bir sabah artık uzun...[Devamını Oku]

BİR EVİM OLSUN

BİR EVİM OLSUN Tuba NİHAN CAN |9 D Sınıfı Öğrencisi Bir evim olsa mesela; Yemeklerin kokusu, çocukların neşesi… Bir evim olsa mesela; Dumanı tüten çaydanlığın sesi, Günümüzün nasıl geçtiğinin hikâyesi…   Salıncağı da olsun bahçemizde. Sıra kavgası vazgeçilmezleri… Ellerine toprak bulaşmış küçük...[Devamını Oku]

APAYRI LÜTUF

APAYRI LÜTUF Şu alıp verdiğimiz her nefes apayrı lütuf Bunca ni’metleri bahşetmiş olan Rabb-i Atûf   Bekliyor bizden evet, hamd ü senâ, istihsân Ne büyük ârdır, eğer bulmasa ma’kes ihsân   Kulluğun gayesidir zikr ve fikr, şükr ve dua Bunlar olmazsa hayattan çekilir nûr ve ziyâ   Şu es...[Devamını Oku]

BİLMEMEK CEHÂLETMİŞ

BİLMEMEK CEHÂLETMİŞ Birkaç günlük fâniyi, mülki bâkî sanmıştım Bilhassa genç yaşlarda safdilâne kanmıştım Azıcık yaşlanınca hayattan usanmıştım Zira haddinden fazla yaktı firak elemi Bulamamıştım kalbe aradığım merhemi Kendimle birlikte her nesne kalsın berhayat Yanaşmasın kat’iyyen bize ecel ve mem...[Devamını Oku]

Mekteb-i İrfâna İlerle

  Her ân hız alıp belde-i cânâna ilerle Bir katre misâl; ırmağa, ummâna ilerle Ey mûr-ı zâif! Sen de Süleymân’a ilerle Sabr iste Sabûrdan, yüce Sübhâna ilerle   Kurtar o azîz rûhunu âdi heyecândan Aşk ehli meded ummadı tanbur ve kemândan Şiddetle kaçın şirk denen iğrenç cereyândan Erken yo...[Devamını Oku]

Sünnet yolu tek çâre

Sünnet yolu tek çâre Kimin düşse kalbine Hakk aşkından kıvılcım Muhabbet gülşeninde bülbül nâlân olur Galiba gözyaşıyla yoğrulmuş hilkat-ı harcım Hakk derken kirpiğimden damlalar rîzân olur   O Hayy u lâyemûte, hem Rahîm hem Vedûda Muhabbet öyle şey ki sığmaz tarif hudûda Onu sevmeyen kalbler l...[Devamını Oku]

ÜSTÂD

ÜSTÂD Cavid Saraçoğlu   Nûr ordusunun sürûr-ı zî-şânıdır Üstâd Can mülkünün en sevgili cânânıdır Üstâd Yakûb dilinin Yûsuf-ı Kenân’ıdır Üstâd Şefkat bağının bülbül-i nâlânıdır Üstâd   Hak yol budur, isyâncı ve gümrâha yanaşma Nûr mesleği havuzundan ebed hârice taşma Ey hasta-i bî-çâre gel ...[Devamını Oku]

Bir Kahraman Bekliyoruz

Bir Kahraman Bekliyoruz Kal’a gibi dik başın bulutlarla yarışsın, Dalga dalga saçların rüzgârlarla karışsın!   Adını nakşedelim, eski-kadim surlara Sesini haykıralım asırdan asırlara…   Savletinle titresin yeniden doğu-batı Ve kurulsun Allah’ın edebi saltanatı…   Ufukları ...[Devamını Oku]

SÜLEYMANİYE

SÜLEYMANİYE Taş kubbede mana kürsüsü, Kemerleri ince, çehresi bir alem gündüzü, İlahi bir musiki hikmetle tezyin kulağımda, O hikmeti okur hep dudağımda, Her harfi mana aşkı nakş eden çehresi, Süleymaniye bir mana, bir hikmet beldesi, Tahammül mülkünü yıktılar bir yangın yeri asrım Mehabetin mi körl...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,