Birinci Söz

Birinci Söz (11)

Bil Ey Nefsim 191- Bu cümlede insanın en birinci muhatabı ve talebesi, kendi nefsi olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü kendi nefsini ikna edemeyen başkasını ikna edemez. Öyle ise meseleye en evvel nefsinden başlamak lazımdır. 192- Nefis insandaki zevk ve lezzetin menbaıdır. Her şeyden kendisine zevk, lez...[Devamını Oku]

Birinci Söz (11)

167- Bismillah’taki Rahman: Büyük nimetlere yani yıldızlara güneşlere aylara anasır ve madenlere bakar. 168- Rahim: Küçük nimetlere yani nebatat, hayvanlara ve meyvelere bakar. 169- Not: Küçük nimetler, büyük nimetlerin sonuçları ve mütemmimi (tamamlayanı) olduğundan küçük nimetler kıymet olarak büy...[Devamını Oku]

Birinci Söz (10)

Bismillah’taki Rahman: Büyük nimetlere yani yıldızlara güneşlere aylara anasır ve madenlere bakar. Rahim: Küçük nimetlere yani nebatat, hayvanlara ve meyvelere bakar. Not: Küçük nimetler, büyük nimetlerin sonuçları ve mütemmimi (tamamlayanı) olduğundan küçük nimetler kıymet olarak büyük nimetlerden ...[Devamını Oku]

Birinci Söz(9)

İslamiyet’in ve sünnet-i seniyenin en deruni ve gizli manası bizi böylelikle ta Esma-i İlahiye ile sıfatlanmak ve boyanmak manasına kadar götürür. Yaratılış gayemiz de buna itaat ve teslim olmakla ayinedarlık etmektir. Cenab-ı Hakk’ın kullarına muhabbeti ise bu ayinedarlığı nispetindedir. Nasıl ayna...[Devamını Oku]

Birinci Söz (8)

Her Hayrın Başıdır. “Hayr” kelimesinin içinde tefekküri bir seyahat yapalım. Tefekküri seyahata başlamadan önce belirtelim ki, Risale-i Nur içinde kullanılan kelimeler, Arapça sathi lügat manasıyla kullanılmamıştır. Belki o kelimenin kâinat kitabında imani hakikatlere temas eden noktaları tasavvur e...[Devamını Oku]

Birinci Söz (7)

Aşağıda manaları verilen fakat ekseriyetle yerinde anlaşılmayan kelimeler tasnif edilmiştir. Aynı zamanda bu kelimeler izah edilirken kâinat kitabındaki hangi faaliyetle örtüştüğü esas alınmıştır. Güneş: Ziya, hararet ve elvan-ı seb’anın menba’ıdır. Ziya: Güneşten çıkan kâinata dağılan ışık dalgasıd...[Devamını Oku]

Birinci Söz (6)

Muhalefetün li’l-Havadis: Yani o Zat-ı Zülcelal hâdis (sonradan olan) mahlûk, masnu, eser, sanat, mütegayyir (değişen) olanların cinsinden değildir. Ressam resim, cinsinden; san’atkar, san’at cinsinden; mimar, cami cinsinden olmadığı gibi, kâinatın Hâlık’ının zat ve sıfatları dahi kâinatın cinsinden...[Devamını Oku]

Birinci Söz (5)

Hâlbuki bu cevabın hiçbir bilimsel yanı yoktur. İçlerinden çıkamadıkları zaman: “Bir şekilde olmuş biz oluşunun devamını konuşuruz, daha ileriye gidemeyiz.” Bu temelsiz ve esassız safsatayı bilim diye her yere neşrederler. Diğer bir kısım felsefeciler yokluktan kâinatın vücuda gelmesinin imkânsız ol...[Devamını Oku]

Birinci Söz (4)

Mesela insanın ayine-i kalbindeki merhamet, şefkat, adalet, cömertlik, temizlik, malikiyet gibi bütün sıfatların her biri Allah’ın Esma-i Hüsna’sının birer cilvesi ve gölgesidir. Bütün kâinatı ihata eden her bir Esma-i İlahiye, mahiyet ayinemize birer istidat tohumu olarak yerleştirilmiştir. Peygamb...[Devamını Oku]

Birinci Söz (4)

Mesela insanın ayine-i kalbindeki merhamet, şefkat, adalet, cömertlik, temizlik, malikiyet gibi bütün sıfatların her biri Allah’ın Esma-i Hüsna’sının birer cilvesi ve gölgesidir. Bütün kâinatı ihata eden her bir Esma-i İlahiye, mahiyet ayinemize birer istidat tohumu olarak yerleştirilmiştir. Peygamb...[Devamını Oku]

Birinci Söz (3)

Bismillah’taki B; insanın kalbindeki iman cevherinin, her an Allah’a iman ile intisabın devamlılığına bağlı olarak parladığını da tahattur ettirir. O parlaklığın devamı ise intisabın devamıyla mümkündür. İşte bu sırdan dolayı Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan: “Ey iman edenler iman ediniz” der. Bu ayet-i ker...[Devamını Oku]

Birinci Söz (2)

  Bismillah’taki B harfinin, devamlılığı ve malikiyeti ifade eden gizli bir manası daha vardır. Yukarıdaki kâtip ve kalem misalinde bu iki incelik yoktur. Şimdi mücerret ve soyut olan şeylerin intisabını tefekkür ederek o deruni (gizli) manayı anlamaya çalışalım. Yukarıdaki ayine misalinde deni...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,