Risale-i Nur

Zamanın Getirdikleri ve Risale-i Nur

Ahir zamanın dehşetli fitneleri ve nefisleri cezbedip kendisine çeken günahları içerisinde yaşıyoruz. Her bir insana, her taraftan binlerce günah isabet ediyor. Sonsuz bir hayatın hazinesini kaybetmekle karşı karşıyayız. Dalalet ehli bir cemiyet mantığıyla ve bütün güçleriyle saldırılarak ebedi haya...[Devamını Oku]

Risale-i Nurları Yazmada Zaman Aşımı Var mıdır? (Nurdan Ölçüler Nisan 2018)

Geçmiş yazılarımızda Risale-i Nurları yazmanın faziletlerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise bu ulvi hizmetin zaman ve zemin itibariyle şartlara bağlı olarak değişip değişmeyeceği üzerinde duracağız. Hz. Üstadın vefatına kadar aksamadan devam eden yazı hizmetinin, vefat ettiği 1960 sonrası için Nur...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NURLAR KUR’AN’IN TEFSİRİ OLDUĞU İÇİN MÜ’MİNLERE MADDİ/MANEVİ ŞİFADIR

Önceki yazılarımızda Risale-i Nurların Kur’an harfleriyle yazılmasının dünyevi/uhrevi, maddi/manevi neticelerinden, faziletlerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise hurufat-ı Kur’aniyenin maddi/manevi ilaç gibi şifa verici özelliklerini açıklamaya çalışacağız. Evet, Risale-i Nurlar aklî ve mantıkî del...[Devamını Oku]

BU KIŞIN DEVAMINA İHTİMAL VEREBİLİR MİSİN?

  Bundan on sene evvel Tiflis’e gittim. Şeyh Sanan tepesine çıktım, dikkatle temaşa ediyordum. Bir Rus yanıma geldi. Dedi: “Niye böyle dikkat ediyorsun?” Dedim: “Medresemin plânını yapıyorum.” Dedi: “Nerelisin?” “Bitlisliyim” dedim. Dedi: “Bu Tiflis’tir.” Dedim: “Bitlis, Tiflis, birbirinin kard...[Devamını Oku]

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ VE KUR’AN HARFLERİ

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an harflerinin okunup yazılmasına büyük ehemmiyet vermiş ve Risale-i Nur talebelerini, Kur’an harflerine hizmet etmeye tekrar tekrar teşvik etmiştir. “Risale-i Nur’un bir vazifesi de bidate karşı huruf ve hatt-ı Kur’an’ı muhafaza etmektir” diyerek bu vazifenin ehemmiyetin...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NUR’U YAZMANIN ÖNEMİ

RİSALE-İ NUR’U YAZMANIN ÖNEMİ Risaleleri yazmanın iki büyük temel faydası vardır. Birincisi Kur’an harfleriyle okuyup yazmayı öğrenmektir. İkincisi bu kuvvetli iman derslerini bizzat eliyle çoğaltmaktan gelen çok büyük sevapları kazanmaktır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Lem’alar’da, İhlas Risa...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NUR NEDEN ELLE YAZILIYOR?

Nur Talebelerinin, risaleleri elle yazmalarının en önemli sebebi, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bunu emretmiş olmasıdır. Şöyle der, Bediüzzaman Hazretleri: “Risale-i Nur Talebesinin en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran Risale-...[Devamını Oku]

İSTİKLÂLİMİZ VE İSTİKBÂLİMİZ İÇİN BİZE CİDDİ TALEBELER LAZIM

  İçinde bulunduğumuz süreç göz önünde bulundurulduğunda, istiklâlimiz ve istikbâlimiz için eğitime ciddi yatırım yapmamız gerektiğini açıkça görürüz. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak çok yönlü donanıma sahip, dinine, tarihine, kültürüne, medeniyetine ve ahlaki değerlerine önem veren insa...[Devamını Oku]

RİSÂLE-İ NÛR VE TASAVVUF

Risalelerde tasavvuf ele alınırken genel olarak şu beş madde üzerinde durulur: Ehl-i keşif ve ehl-i keramet olan evliyanın vahdaniyete, risalete ve haşre delil olmaları.[1] Tasavvufa hücum edenlere karşı tasavvufun müdafaa edilmesi. Tasavvufla ilgili bazı konuların izah ve ispatının yapılması. [2] V...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NURDAKİ HAKİKAT MESLEĞİ NE MANA İFADE EDİYOR? TARİKAT VE TASAVVUFTAN NE FARKI VAR?

    “Rahman (olan Allah)’ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin! Haydi, gözü(nü) çevir (de bir bak), hiçbir çatlak görecek misin? Sonra gözü(nü) tekrar tekrar çevir (ve yine bak); o göz (aradığı kusuru bulamadan) zelil ve bitkin bir hâlde sana dönecektir!” (Mülk, 3-4) “(Onlar) gökle...[Devamını Oku]

TARİKAT VE TARİKATTAN MAKSAT NEDİR?

  Lügatte, “gidilecek yol, izlenecek usul, hal ve gidiş” anlamındaki tarikat, ıstılah olarak “Allah’a ulaşmak isteyenlere mahsus âdet, hal ve davranış” demektir.[1] Diğer bir ifadeyle; Allah’a ulaşmak maksadıyla tutulan yol; bir mürşide bağlanıp belli şartlara uyarak ahlâkını güzelleştirmeyi, k...[Devamını Oku]

CEMAAT VE TARİKATLERİN TOPLUMA FAYDALARI

Günümüz toplumuna baktığımızda, varlığının amacından, hayatının gayesinden habersiz yaşayan, tek derdi dünya olan dünyevî şeylerden başka bir şey düşünmeyen ve konuşmayan, sayısız insan görüyoruz. Müslüman bir toplumda yaşadığımız halde, insanların İslamiyet’i yaşamakta zorlanmasının, İslam’dan bu d...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 9
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,