Risale-i Nur

YİRMİNCİ LEMA

ÖZETİ Risalenin ismi/isimleri……..: 20. Lema, İhlas Risaleleri Telif Tarihi ve Yeri:…………: 1934/Isparta Dili……………………………: Türkçe Konusu……………………..: Müslümanların birlik olamamasının ve dalalet erbabının ise ittifak kurmalarının sebep ve çareleri Müellif Yanındaki Değe...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NUR’DA İSLAM MEDENİYETİ İLE BATI MEDENİYETİ

Medeniyet; bir topluluğun sahip olduğu dünya görüşünün ve varlık tasavvurunun zaman ve mekân boyutunda tezahür ve tecessüm etmesi olarak tarif edilir. Bu tariften yola çıkarak diyebiliriz ki, bir medeniyetin var olabilmesi için üç unsurun bir arada olması gerekir. Bunlar; – Bir topluluk, ̵...[Devamını Oku]

HAKİKATE GİDEN EN KISA YOL

İslâm tarihine baktığımızda dini eğitimin halka, sistematik olarak mektep, medrese ve tekke üzerinden verildiğini görürüz. Buralardaki eğitimde, her yapı kendine has usulleri tatbik ediyordu. Kâmil manada dini eğitimi tamamlamak 15-20 yılı buluyordu. Osmanlı İmparatorluğunda halkın maneviyatında bu ...[Devamını Oku]

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER (12)

İslâm Âlimlerinin Aralarındaki Müthiş İhtilâfların Sebepleri Âlem-i İslâm, intizamı bozulmuş bir vekiller meclisine veya bir istişare kuruluna benzemektedir. Bir şer’î hüküm için fıkıh kitaplarında “Müçtehit imamların çoğunun görüşü budur, fetva bunun üzerinedir” şeklinde ifadeler geçmektedir. Bu du...[Devamını Oku]

10. Söz Haşir Risalesi Özeti

Risalenin ismi/isimleri: 10. Söz, Haşir Risalesi Telif Tarihi ve Yeri…: 1928- Barla Dili……………………: Türkçe Konusu………………: Yüce Allah’ın varlığını ispat etmek Yüce isim ve sıfatlarını ispat etmek Öldükten sonra dirilmeyi yani Haşri bu isim ve sıfatlar ile ispat etmek Müellife Göre Değeri: Yü...[Devamını Oku]

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER İttihad-ı İslâm’ın Tarifi

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER İttihad-ı İslâm’ın Tarifi İttihad, cehaletle olmaz. İttihad, imtizac-ı efkârdır. Yani fikirlerin ve düşüncelerin birbiriyle kaynaşması ve uyuşmasıdır. Aynı fikirler, düşünceler ve duygular etrafında İslâm milletlerinin ortak bir duruş göstermesi ve birb...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NUR HAK SÖYLÜYOR Ateistten Al Haberi

Tıp Fakültesi yıllarım. Sene 1995. Henüz ikinci sınıf öğrencisiyim. Ehl-i iman ve sosyal açıdan aktif bir kısım öğrenciler tarafından bir dergi çıkarılmıştı fakültemizde. Bu dergi genellikle mizahi, magazin, sosyokültürel içerikte bir dergiydi. İçerisinde de “Allah” ism-i şerifi birkaç yerde cümle a...[Devamını Oku]

NURDAN ÖLÇÜLER: İSLAM’IN ÖLÇÜSÜ

İslam tarihini incelediğimizde, sevgili peygamberimizden (asm) sonra Müslümanların bazı konularda fikir ayrılığına düştüklerini görürüz. İtikadi ve ameli, diğer bir deyişle inanç ve İslam’ı yaşama hususundaki fikir ayrılıkları bazen bir zenginlik bazen de haktan sapma olarak değerlendirilmiştir. İsl...[Devamını Oku]

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER (10)

İslâm’a Uygun Cumhurî Yönetimler İslâmî Uyanışa Sebeptir İslâm hukukuna uygun cumhurî yönetimler (parlementer sistemler), kopmayan sağlam ip hükmünde olan İslâmiyet’i ve İslâmî milliyet fikrini harekete geçirir ve uyandırır. Bu uyanışla, her bir Müslüman başıboş olmadığını anlar. Bütün dünya Müslüma...[Devamını Oku]

10. HÜCCET-İ İMANİYE

Risalenin İsmi: 10. Hüccet-i İmaniye, 20. Mektub Telif Tarihi ve Yeri: 1930 – Barla Dili: Türkçe Konusu: Rububiyetteki tevhidin açıklanması Risalenin Müellife Göre Değeri: İnsanlar için büyük müjdeler veren bir risaledir. Rububiyyetteki tevhidi ispat eden, vahdaniyetin kemal mertebesini ve vahdetin ...[Devamını Oku]

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER: İslâm Milletinin Namusu Nasıl Korunur?

İslâm Milletinin Namusu Nasıl Korunur? Bediüzzaman Hazretleri, İslâm milletlerinin maddî ilerlemede geri kalmakla kalmayıp; zillet ve sefalet içinde perişan bir vaziyete girmelerinin mühim bir sebebinin şu 3 sınıf insan olduğunu ifade eder: 1-Bazı kötü idareciler. 2-Vatanın ve milletin menfaatlerini...[Devamını Oku]

Birinci Söz (11)

Bil Ey Nefsim 191- Bu cümlede insanın en birinci muhatabı ve talebesi, kendi nefsi olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü kendi nefsini ikna edemeyen başkasını ikna edemez. Öyle ise meseleye en evvel nefsinden başlamak lazımdır. 192- Nefis insandaki zevk ve lezzetin menbaıdır. Her şeyden kendisine zevk, lez...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 7
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,