Risale-i Nur

ZÜLFİKAR ALİ’LERİNİ BEKLİYOR

  Mahallenin birinde bir adam tere, nane, maydonoz, marul vesaire yeşillik satarmış. Birgün mahalleye yeni bir yeşillikçi gelmiş. Adam bakmış kendi müşterileri günden güne azalırken yeni adamın müşterileri çoğalıyor. Bu durum adamın zoruna gitmiş. Yeni adamın yanına varmış; – Kardeşim! Be...[Devamını Oku]

GÖZÜ KÖR EDEN HASTALIKLAR VE TEDAVİ ÇARELERİ

  Bu yazımızda güneş gibi hakikatleri gördüğü halde insanın maddi ve manevi gözünü kör eden, hakikatin üstünü örten, basiret ve ferasetini körelten hastalıklardan bahsedeceğiz. Bunlar, ülfet, âdet ve yeknesaklıktır. Ülfet bir şeye alışmayı ifade eder. Alışmışlık; zamanla göze perde olur, hakika...[Devamını Oku]

Yedinci Şua

Risalenin İsmi/İsimleri:         Yedinci Şua, Âyetü’l-Kübrâ, Asa-yı Musa Telif Tarihi ve Yeri:                1938- Kastamonu Dili:                                         Arapça-Türkçe Konusu:                               Kainattan Halıkını soran bir seyyahın müşahedelerini anlatmaktadır. Tevhide ...[Devamını Oku]

KIYMETİ TAM ANLAŞIL(A)MAYAN RİSALE: ONUNCU SÖZ

  Onuncu Söz, Risale-i Nur’un ilk yazılan eserlerindendir. 1927 yılında Barla’da yazıldı. Risalenin telifi bitince Üstad Bediüzzaman: “Elhamdülillah küfrün belini kırdık” diyerek sevincini izhar ediyordu. Bu risale, haşr-i cismaniyi yani öldükten sonra cesetlerin yeniden diriltilmesini aklî ve ...[Devamını Oku]

AFRİKA’DAN BAKINCA RİSALE-İ NUR

  Bu asrın en büyük problemi imani çalışmaların zayıflaması ve eksikliğinden gelmektedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Allah’ın lütuf ve ihsanlarıyla ortaya öyle bir eser ve rol-model koymuştur ki, bugün çok güzelliklerin yaşanmasına vesile olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Dünyanın pek çok...[Devamını Oku]

KAVL-İ LEYYİN VE RİSALE-İ NUR’DA KAVL-İ LEYYİN METODU

  Kavl-i Leyyin Nedir? Kavl-i leyyin,  Arapça bir ibare olup, “yumuşak sözle anlatma. Kırıcı olmama, suçlamama, hakaret etmeme, bağırıp çağırmama, nazik ve kibar olma, gönül okşayıcı olma” demektir. Yani sert ve enaniyetli olmayan söz anlamındadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere; sert olmayan, ...[Devamını Oku]

YİRMİNCİ LEMA

ÖZETİ Risalenin ismi/isimleri……..: 20. Lema, İhlas Risaleleri Telif Tarihi ve Yeri:…………: 1934/Isparta Dili……………………………: Türkçe Konusu……………………..: Müslümanların birlik olamamasının ve dalalet erbabının ise ittifak kurmalarının sebep ve çareleri Müellif Yanındaki Değe...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NUR’DA İSLAM MEDENİYETİ İLE BATI MEDENİYETİ

Medeniyet; bir topluluğun sahip olduğu dünya görüşünün ve varlık tasavvurunun zaman ve mekân boyutunda tezahür ve tecessüm etmesi olarak tarif edilir. Bu tariften yola çıkarak diyebiliriz ki, bir medeniyetin var olabilmesi için üç unsurun bir arada olması gerekir. Bunlar; – Bir topluluk, ̵...[Devamını Oku]

HAKİKATE GİDEN EN KISA YOL

İslâm tarihine baktığımızda dini eğitimin halka, sistematik olarak mektep, medrese ve tekke üzerinden verildiğini görürüz. Buralardaki eğitimde, her yapı kendine has usulleri tatbik ediyordu. Kâmil manada dini eğitimi tamamlamak 15-20 yılı buluyordu. Osmanlı İmparatorluğunda halkın maneviyatında bu ...[Devamını Oku]

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER (12)

İslâm Âlimlerinin Aralarındaki Müthiş İhtilâfların Sebepleri Âlem-i İslâm, intizamı bozulmuş bir vekiller meclisine veya bir istişare kuruluna benzemektedir. Bir şer’î hüküm için fıkıh kitaplarında “Müçtehit imamların çoğunun görüşü budur, fetva bunun üzerinedir” şeklinde ifadeler geçmektedir. Bu du...[Devamını Oku]

10. Söz Haşir Risalesi Özeti

Risalenin ismi/isimleri: 10. Söz, Haşir Risalesi Telif Tarihi ve Yeri…: 1928- Barla Dili……………………: Türkçe Konusu………………: Yüce Allah’ın varlığını ispat etmek Yüce isim ve sıfatlarını ispat etmek Öldükten sonra dirilmeyi yani Haşri bu isim ve sıfatlar ile ispat etmek Müellife Göre Değeri: Yü...[Devamını Oku]

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER İttihad-ı İslâm’ın Tarifi

MÜNAZARÂT EKSENİNDE SİYASÎ VE SOSYAL TAHLİLLER İttihad-ı İslâm’ın Tarifi İttihad, cehaletle olmaz. İttihad, imtizac-ı efkârdır. Yani fikirlerin ve düşüncelerin birbiriyle kaynaşması ve uyuşmasıdır. Aynı fikirler, düşünceler ve duygular etrafında İslâm milletlerinin ortak bir duruş göstermesi ve birb...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 7
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,