İslam Medeniyeti

Hat Sanatında “Karalama”

Hat sanatı, kendine has usûl ve kâidelerle hoca-talebe ilişkisi içerisinde öğrenilen bir güzel sanat dalıdır. Hat sanatı, uzun, sabırla çalışma ve manevî feyiz gerektiren zorlu bir yoldur. Hoca-talebe ilişkisi içerisinde öğrenilen hat sanatının İslâm tarihi boyunca eğitim ve öğretim köklü bir disipl...[Devamını Oku]

Türk Hat Sanatı: Divani Yazı

Dîvânî, Dîvân’a mensup demektir. Dîvânî yazı devletin resmî yazısı olup, hemen hemen bütün fermanlar, nâmeler, buyruklar ve mühimme defterlerinde bu yazı kullanılmıştır. Mühim emirler ihtiva eden fermân veya beratın bazı kelimelerinin silinip yerine başka bir şey yazılmasını önlemek için dîvânî’de h...[Devamını Oku]

Türk Hat Sanatı: Ta’lik Yazı

  İslâm yazısının kaynaklarda birçok çeşidinden bahsedilmiştir. Yapı ve şekil olarak harfler birbirine yakın olsalar da, yazı çeşitlerinin harfleri arasında nüanslar bulunmaktadır. İslâm yazısının çeşitlenmesi, sanat olarak ve kendi içindeki bir sınıflamadır. İslâm yazısı başından itibaren kull...[Devamını Oku]

Hat Sanatında SÜLÜS YAZI

Aklâm-ı sitte içerinde yer alan ana üslûplardan birisidir. Sülüs’ün lügat manası üçte bir demektir, niçin bu adı aldığı husunda çeşitli görüşler varsa da en kabul göreni, harflerinin üçte iki kısmında düzlük, üçte bir kısmında meyil hâkim olduğu görüşüdür. Hakikaten Sülüs yazıda Mukakkak yazıya nisp...[Devamını Oku]

Hat Sanatında Nesih Yazı

Hat sanatında, Aklâm-ı sitte’nin çok kullanılan bir yazı çeşididir. Daha çok uzun metinlerin ve Kur’ân-ı Kerîm’in yazımında kullanılmıştır. Kelime anlamı “ortadan kaldırmak, iptal etmek” anlamına gelmektedir. Kitap yazımında diğer yazılara göre daha fazla kullanıldığı için bu ismi almıştır. Bu yazın...[Devamını Oku]

HAT SANATINDA MUHAKKAK-REYHÂNÎ YAZI

Bugün dünyada en yaygın kullanılan yazılardan olan islam yazısı bu özelliğini öncelikle islam dinine borçludur. İslâmiyetle birlikte ortaya çıkmaya başlayan İslâm yazısı, islâm dininin gelişmesine paralel bir gelişme göstermiş, yazı da buna bağlı olarak gelişerek zenginleşmiştir.   Muhakkak-Rey...[Devamını Oku]

Hat Sanatında Yazı Çeşitleri: Kûfi Yazı

    İslâm yazısının aslı, Ârâmi asıllı Nabatî hatta dayanmaktadır. Kûfîyazı, tarihi süreç içinde Nabatî yazısından geliştirilmiştir. İslâm’ın ilk yıllarında kullanılmakta olan sert köşeli yazı daha sonra Kûfe şehrinde işlenerek, geliştirildiği ve işlendiği şehre nisbetle Kûfî adını almıştı...[Devamını Oku]

HÜSN-İ HAT, GÜZEL YAZI ÜZERİNE.

                                                                                             Osmanlı, bütün güzel sanatlara olduğu gibi, yazı sanatına da özel bir ilgi göstermiş hattatlar, padişahların özel iltifatlarına nail olmuşlardır. Ayrıca Osmanlı padişahları içerisinde bizzat yazı ile meşgul ...[Devamını Oku]

HÜSN-İ HAT, GÜZEL YAZI ÜZERİNE

                                                        İnsanın güzele olan meyli, bu duygusunu çevresinde bulunan her şeye aktarmasına sebep olmuştur; bir yönüyle bütün hayatı bu gayret içerisinde olmuştur. Yaşadığı mekânı kullanışlı ve güzel yapma arzusu, mimârinin doğuşuna vesile olduğu gibi, giy...[Devamını Oku]

Kâğıt ve Deri Kesme Sanatı: KAT’I

  Kat veya kat’ı kelimesinin sözlükteki anlamı “kesmektir”. Kat’ı bir kâğıt veya deri üzerindeki yazıyı, motifi veya şekli oyup çıkartarak bir başka kâğıt ya da deriye yapıştırmak suretiyle gerçekleştirilen bir süsleme sanatıdır. Bu şekilde yapılmış esere kaatıa veya mukatta, sanatkârına ise ka...[Devamını Oku]

Boğaziçi Yalıları

Osmanlı döneminde, İstanbul Boğazı’nın iki yakasının kıyılarına inşa edilen yalılar, Boğaziçi mimarisinin en seçkin örneklerinden olmuş ve yıllar boyunca İstanbul Boğazı ile özdeşleşmiştir. Yüzyıllar boyunca İstanbul Boğazı’nın iki yakasında yapılan, boğazın muhteşem güzelliğine güzellik katan...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NUR’DA İSLAM MEDENİYETİ İLE BATI MEDENİYETİ

  Medeniyet; bir topluluğun sahip olduğu dünya görüşünün ve varlık tasavvurunun zaman ve mekân boyutunda tezahür ve tecessüm etmesi olarak tarif edilir.[1] Bu tariften yola çıkarak diyebiliriz ki, bir medeniyetin var olabilmesi için üç unsurun bir arada olması gerekir. Bunlar; Bir topluluk, Dün...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 4
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,