Dua

İSTEMEK İNSANİYETİN İKTİZASIDIR

“Ey insanlar! Fâni, kısa, fâidesiz ömrünüzü bâkî, uzun, fâideli, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek, insaniyetin iktizasıdır. Bâkî-i Hakiki’nin yoluna sarf ediniz!” (3. Lem’a) Allah, insanı aciz ve fakir olarak yaratmıştır. Acz,  insanın muhtaç olduğu şeyleri yapacak güç ve kuvvetin kendis...[Devamını Oku]

KUR’ÂN-I KERÎM’DE DUA VE EHEMMİYETİ

KUR’ÂN-I KERÎM’DE DUA VE EHEMMİYETİ Dua, lügat olarak seslenmek, çağırmak, davet etmek, bir şey veya yardım istemek gibi manalara gelmektedir.[1] Kur’ân-ı Kerîm’de ibadet,[2] yardım istemek[3] nidâ etmek[4] gibi manalarda kullanılmıştır. Dinî bir ıstılah olarak ise; insanın acizliğini anlayarak, mut...[Devamını Oku]

KUR’ÂN-I KERÎM’DE DUÂ VE EHEMMİYETİ

Bu yazımızda Cenab-ı Hakk’ın Kurân-ı Kerim’de duâya nasıl ehemmiyet verdiği üzerinde durulacaktır. Ayrıca duâyı emreden Rabbimizin aynı zamanda duânın usul ve adabını bize öğrettiği Âyet-i Celîlere yer verilecektir. Rabbimizin Peygamberler ve râzı olduğu bir kısım kulları vasıtasıyla bize öğrettiği ...[Devamını Oku]

DUÂDA TEVESSÜL

  Sözlükte “bir aracı vasıtasıyla maddi veya manevi derecesi yüksek birine yaklaşmayı arzu etmek, iyi amellerle Allah’a yaklaşmayı ummak” anlamında ki ‘vesl’ kelimesinden türeyen tevessül: Bir Müslüman’ın işlediği salih amelleri, Hz. Peygamber (sav)’i yahut velileri vesile yaparak Allah’a yakın...[Devamını Oku]

DUÂ İKLİMİNE MUKADDİME

  Bütün mevcudâtta sebeb-i medih ve senâ olan kemâlât O’nundur. Öyleyse, hamd dahi O’na aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek medh ü senâ O’na aittir. Çünkü sebeb-i medih olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medâr-ı hamd olan herşey O’nundur, O’na aittir. Ef...[Devamını Oku]

Allah’adır Tevekkülümüz, Îtimadımız

“Mü’minler, sırf Allah’a dayanıp güvensin!” (İbrahîm, 11) Tevekkül, lügat mânâsıyla, ‘işi başkasına ısmarlamak’ demektir. Geniş ve ıstılâhî mânâda ise; sebeplere mürâcaat edip onlara riâ...[Devamını Oku]

Tevessül Şirk Değildir!

Bazıları tarafından “Peygamber hürmetine, Kur’ân hürmetine” diyerek duâ etmek câiz midir, değil midir? Veya bazılarının dediği gibi bu tür duâlar ‘bidat’ ve ‘şirk’ midir?” diye soruluyor. El-Cevap: “Peygambe...[Devamını Oku]

Duâ ve Fetih Mevsimi

  Bazı vakitler vardır, kalbiniz kıpır kıpır olur; yerinden fırlayacakmış gibi hızlı çarpar… Bu vakitler, fetihlere gebe mevsimlerdir… Bazı vakitler vardır, heyecan, endişe ve korku karışımı duygular içerisinde med-cezir yaşarsınız; yolun tükendiği anlardır o zam...[Devamını Oku]

Kur’ân’da Peygamber Duâları

Hem Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve sakın gāfillerden olma!(1)(Ey Resûlüm!) De ki: “Eğer duânız olmasa, Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?”(2) İnsanlara her cihette rehber olarak gönderilen peyga...[Devamını Oku]

Arı Ordusunun Fiilî Duâsı

“Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa döllenme, bitki, hayvan, insan olmaz.” Bu sözü de insanlığın gelmiş geçmiş büyük dâhilerinden olarak bilinen Einstein söylemiş. Yâni şu k&...[Devamını Oku]

Duâ kadere tesir eder mi?

“Sakınmak kaderi değiştirmez. Duâ ise inen belaya da henüz inmemiş belaya da fayda verir. Bela iner ve duâ ile karşılaşınca kıyamet gününe kadar birbiriyle mücadele eder, vuruşurlar.” Kader ve cüz-i ihtiyarî, İslâmiyet’in ve imanın n...[Devamını Oku]

Duâ ile

İnsan ne zaman değerli olur? Ne zaman kendisindeki kabiliyetleri, istenen en üst düzeyde kullanır? En büyük engeller, ne vakit insanın gözünde küçülür? Hadiselere karşı mukavemetini sağlayacak güç nedir? Onu insanlık kadar değerli yapac...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,