Hz. Muhammed (sav)

Bir “Değer” Ölçüsü: Nuh’un Gemisi Varken Yüzmeyi Bırak

“Sünnet Nuh’un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, geriye kalanlar boğulur.” İmam Malik (ra) Sünnet-i Seniyyeye, “utlubu’l-ilme” kelam incisine ittiba niyetiyle Çin diyarından mervi bir kelam: “Tuhaf zamanlarda yaşayasın.” İçinde seyeran eylediğimiz küçük-büyük âlemlerin sergüzeştlerini en ely...[Devamını Oku]

Sünnetin Dört Fonksiyonu

Sünnetin Tanımı ve Ehemmiyeti Sünnet; sözlükte tutulan, benimsenen yol, âdet[1], tabiat, yaratılış, huy, hüküm, emir ve nehiyden oluşan yol anlamına gelmektedir. Istılah anlamı olarak sünnet, Peygamber Efendimize (sav) nisbet edilen söz, fiil ve takrirlerin tümüdür. Takrir ise Allah Resulünün (sav) ...[Devamını Oku]

O’nun (asm) Gibi Olmak

Bir arı doğduktan birkaç dakika sonra uçmaya başlar. Bal üretimini ona kimse öğretmez. O zaten yapacağı her şeyi bilerek dünyaya gönderilir. Onun gibi birçok hayvan da hayatları boyunca yapacaklarını bilerek doğarlar, herhangi bir okula gitmezler. Ama insanlar öyle değildir. Doğumdan itibaren öğrenm...[Devamını Oku]

Sonsuz Mutluluk, O’nsuz Olamaz, O Olmazsa Mutluluk Olmaz

(MÜJDELER OLSUN!) Bu dünyada ulaşılabilecek en büyük makam, en yüksek mevki, Allah’ı tanımak ve bilmektir. Onu sevmek en parlak bir saadet, ona muhabbet etmek en tatlı bir nimettir. Sonsuz mutluluk, O’nsuz olamaz, O olmazsa mutluluk olmaz. *** Ey kalbi vahşet içinde ürperen ve ey ruhu hüzne giriftar...[Devamını Oku]

KALEMLERİN EŞLİĞİNDE YAZILAN MANEVİ CİHADA “DEĞER”

  “Ne zaman kılıç sesleri yükselse, savaş hızlansa Resûlüllahı arardı gözlerimiz” diye ifade buyurmaktadır, Allah’ın Arslanı Hz. Ali Kerremallahü Veche. Biliriz. Tasavvur ederiz. Hissetmeye çalışırız. Birazcık da olsa yaklaşırız, ağır aksak tahayyüllerle cesaretin kaynağına. Cesaretin ta kendis...[Devamını Oku]

MARİFETÜ’N-NEBİ

  Marifetullah Olmadan Kulluk Olmaz! Allah Teâlâ bizi yaratmış ve imtihan için bu dünyaya göndermiştir. Bizim dünyadaki en önemli vazifemiz, Rabbimizi tanımak ve ona güzelce kulluk etmektir. Kazanacağımız en büyük başarı da Allah’ın rızası ve sevgisine mazhar olmaktır. Böylece dünyada saadeti, ...[Devamını Oku]

40 HADİS YAZIMINI BAŞLATAN MUHADDİS: ABDULLAH BİN MÜBAREK (RA)

  “Her kim din işlerine (sünnetime) aid kırk Hadis hıfzedip ve yazıp ümmetime tebliğ ederse, Allah Teâlâ Hazretleri onu fakihler ve âlimler zümresinde haşr eder.” Hadis-i Şerif   Abdullah bin Mübarek Hazretleri (ra), 736 senesinde Merv’de dünyaya gelmiştir. Harezm Türklerinden Mübarek bin ...[Devamını Oku]

SÜNNETİ TERK ETTİĞİNİZ ZAMAN HELAK OLURSUNUZ!

Sünnet kelimesi sözlükte; yol, usul, âdet, iyi veya kötü bir kimsenin alışkanlık haline getirdiği davranışlar manasına gelmektedir. Hadis âlimlerine göre sünnet, Hz. Peygamber’den (sav) söz, fiil, takrir, fiziki ve ahlaki vasıf olarak nakledilen her şeydir. İslam dünyasının bazı dönemleri çok buhran...[Devamını Oku]

OLMASAYDIN OL/A/MAZDIK!

  Sevgili Peygamberimiz, Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav)’in vücut özellikleri ve güzel ahlakı hakkında Rudanî’nin Cemu’l-Fevaid isimli hadis külliyatında, torunu Hz. Hasan (ra)’dan yapılan şu uzun rivayet çok güzeldir ve onun nasıl bir insan olduğunu ve ne kadar yüce bir ahlak üzere bulunduğunu ç...[Devamını Oku]

Hz. Muhammed (sav) ve Zedelenmiş İnsanlık Onuru

HZ. MUHAMMED (sav) VE ZEDELENMİŞ İNSANLIK ONURU  İnsanlığın Durumu Peygamber Efendimiz zamanında, Arap yarımadasında ve dünya üzerinde, güçlü olan haklıydı. Mazlum eziliyordu. Kazanan kârlı, kaybeden mahkûm oluyordu. Zayıflar ayaklar altında eziliyordu. Ahlak ve fazilet aşındırılmıştı. Toplum kirlen...[Devamını Oku]

Vahyin Geliş Şekilleri

VAHYİN GELİŞ ŞEKİLLERİ İLK VAHİY “(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile bâtılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere, Kur’ân onda indirilmiştir.”[1] Ve “Şüphe yok ki biz onu (o Kur’ân’ı), Kadir Gecesinde indirdik.” [2] ayetler...[Devamını Oku]

O “DEĞER” (ASM) HAYATIMIZDA OLMADAN BAŞKA DEĞERLER ARANIR MI?

O “DEĞER” (ASM) HAYATIMIZDA OLMADAN BAŞKA DEĞERLER ARANIR MI?   Değer arayışı, doğruluğu ve güzelliği arama teşebbüsü olmalıdır. Bu  arayışta medeniyetimizde izleri ve eserleri bulunan manevi alan ve tesiri iki ilk günkü tazeliğini muhafaza eden Resul-i Ekrem’in (asm) sözleri ve sünneti seniyye...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 5
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,