Hz. Muhammed (sav)

KALEMLERİN EŞLİĞİNDE YAZILAN MANEVİ CİHADA “DEĞER”

  “Ne zaman kılıç sesleri yükselse, savaş hızlansa Resûlüllahı arardı gözlerimiz” diye ifade buyurmaktadır, Allah’ın Arslanı Hz. Ali Kerremallahü Veche. Biliriz. Tasavvur ederiz. Hissetmeye çalışırız. Birazcık da olsa yaklaşırız, ağır aksak tahayyüllerle cesaretin kaynağına. Cesaretin ta kendis...[Devamını Oku]

MARİFETÜ’N-NEBİ

  Marifetullah Olmadan Kulluk Olmaz! Allah Teâlâ bizi yaratmış ve imtihan için bu dünyaya göndermiştir. Bizim dünyadaki en önemli vazifemiz, Rabbimizi tanımak ve ona güzelce kulluk etmektir. Kazanacağımız en büyük başarı da Allah’ın rızası ve sevgisine mazhar olmaktır. Böylece dünyada saadeti, ...[Devamını Oku]

40 HADİS YAZIMINI BAŞLATAN MUHADDİS: ABDULLAH BİN MÜBAREK (RA)

  “Her kim din işlerine (sünnetime) aid kırk Hadis hıfzedip ve yazıp ümmetime tebliğ ederse, Allah Teâlâ Hazretleri onu fakihler ve âlimler zümresinde haşr eder.” Hadis-i Şerif   Abdullah bin Mübarek Hazretleri (ra), 736 senesinde Merv’de dünyaya gelmiştir. Harezm Türklerinden Mübarek bin ...[Devamını Oku]

SÜNNETİ TERK ETTİĞİNİZ ZAMAN HELAK OLURSUNUZ!

Sünnet kelimesi sözlükte; yol, usul, âdet, iyi veya kötü bir kimsenin alışkanlık haline getirdiği davranışlar manasına gelmektedir. Hadis âlimlerine göre sünnet, Hz. Peygamber’den (sav) söz, fiil, takrir, fiziki ve ahlaki vasıf olarak nakledilen her şeydir. İslam dünyasının bazı dönemleri çok buhran...[Devamını Oku]

OLMASAYDIN OL/A/MAZDIK!

  Sevgili Peygamberimiz, Fahr-i Kâinat Efendimiz (sav)’in vücut özellikleri ve güzel ahlakı hakkında Rudanî’nin Cemu’l-Fevaid isimli hadis külliyatında, torunu Hz. Hasan (ra)’dan yapılan şu uzun rivayet çok güzeldir ve onun nasıl bir insan olduğunu ve ne kadar yüce bir ahlak üzere bulunduğunu ç...[Devamını Oku]

Hz. Muhammed (sav) ve Zedelenmiş İnsanlık Onuru

HZ. MUHAMMED (sav) VE ZEDELENMİŞ İNSANLIK ONURU  İnsanlığın Durumu Peygamber Efendimiz zamanında, Arap yarımadasında ve dünya üzerinde, güçlü olan haklıydı. Mazlum eziliyordu. Kazanan kârlı, kaybeden mahkûm oluyordu. Zayıflar ayaklar altında eziliyordu. Ahlak ve fazilet aşındırılmıştı. Toplum kirlen...[Devamını Oku]

Vahyin Geliş Şekilleri

VAHYİN GELİŞ ŞEKİLLERİ İLK VAHİY “(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile bâtılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere, Kur’ân onda indirilmiştir.”[1] Ve “Şüphe yok ki biz onu (o Kur’ân’ı), Kadir Gecesinde indirdik.” [2] ayetler...[Devamını Oku]

O “DEĞER” (ASM) HAYATIMIZDA OLMADAN BAŞKA DEĞERLER ARANIR MI?

O “DEĞER” (ASM) HAYATIMIZDA OLMADAN BAŞKA DEĞERLER ARANIR MI?   Değer arayışı, doğruluğu ve güzelliği arama teşebbüsü olmalıdır. Bu  arayışta medeniyetimizde izleri ve eserleri bulunan manevi alan ve tesiri iki ilk günkü tazeliğini muhafaza eden Resul-i Ekrem’in (asm) sözleri ve sünneti seniyye...[Devamını Oku]

BEN KRAL DEĞİLİM!

  Resul-ü Ekrem (sav) bir gün seçkin ashabını kendi aralarında konuşurlarken buldu. Onlar aralarında hayret ve hararetle önceki peygamberlerin faziletlerinden bahsediyorlardı. Onlara dedi: “Sözlerinizi ve hayretlerinizi işittim. Doğrudur, Allah İbrahim’i Halilullah kıldı, onu kendine dost edind...[Devamını Oku]

Hz.Peygamber’in (asm) İlme Verdiği Önemi Nasıl Anlamalıyız?

Zakir Çetin‘e sorduk: Peygamber Efendimiz’in (asm) ilme verdiği önemi nasıl anlamalıyız? Resûl-i Ekrem (asm), ilme verdiği büyük önemi pek çok hadis-i şerifler ile dile getirmiştir. Başta ashâbını ve bütün ümmetini ilme teşvik ederek İslâm medeniyetinin [highlight]ilmî temeller üzerinde yüksel...[Devamını Oku]

Peygamberim

Peygamberim   En güzel ahlâkla, nurla bezenmiş Din-i İslâm bir olup O’na özenmiş Küfrün ordusunu Kur’ân’la yenmiş Hakka yar, bana yar Peygamberim.   O’nun yolu haktır, revadır bana Sünnet-i seniyesi devadır bana Yolunda çile çekmek hevadır bana Ümmet-i Muhammede yar Peygamberim.   Kapıda bekler bizi...[Devamını Oku]

Divitin yanında mı?

Bir gün Peygamber Efendimiz Ashâbıyla sohbet ederken, yanında bulunanlardan Hz. Hilâl (ra)’a: “Divitin yanında mı?”, diye sormuşlar. Onun hayır demesi üzerine: “[highlight]Yâ Hilâl, Diviti (kalemi) yanından ayırma, zîrâ kıyâmete kadar hayır divittedir[/highlight]”, buyurmuşlardır. Yazıda dikkat edil...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 5
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,