Hüsrev Efendi

Hüsrev Efendinin Sohbetleri

Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatından sonraki 1960’lı yıllarda, Hüsrev Efendi öğlene kadar Kur’ân yazmakla vakit geçi­riyor, öğleden sonra kapılarını ziyaretçi­lere açıyordu. “Bu kapıya gelip imanî bir mes’eleyi öğrenmek isteyenlere ben kapımı açmazsam mesul olurum.” diyerek insanla­rın imanlarına h...[Devamını Oku]

Hulusi Beyi Geçen Talebe

Hulusi Bey, 1929 yılın­da Üstad Bediüzzaman’ı Barla’da ziyaret ettikten üç gün sonra Risale-i Nur Hizmeti’nin istik­bali ile alakadar bir rüya görmüş ve üç sene sonra yazdığı bir mek­tubla bu rüyayı Üstad’ına bildir­mişti. Hulusi Bey bu rüyasının bir kısmını daha son­raları kendisiyle görüşenlere şö...[Devamını Oku]

Hayrat Vakfı

Hüsrev Efen­di dokuz defa yazarak kemale er­dirdiği “Tevâfuklu Kur’ân’ı” neşretmek için ileri gelen otuz kadar talebesiyle Isparta’da bir isti­şare yaptılar. Resmi işlemlerin tamamlan­masıyla birlikte 16 Nisan 1974 tarihinde Hayrât Vakfı resmen kurulmuş oldu. Bundan sonra, Hüsrev Efendi’nin yaptırdı...[Devamını Oku]

Gizli Komitelerin Dehşetli Planı

Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatından iki ay sonra, 27 Mayıs 1960’da askerî bir darbe oldu. Memleket­te başlatılan umumî bir baskı ve sindirme havasının neticesinde bir kısım Nur Talebe­leri de tutuklanarak hapishanelere alındı. Bu dönemde Hüsrev Efendi de, önce üç ay Isparta’da hapsedile­rek tutukl...[Devamını Oku]

Duygu Dolu Mektupları

Hazret-i Üstad, Emirdağ’dan gönderdiği başka bir mektubunda, “Evet Hüsrev, Feyzi, Hâfız Ali, Nazif gibi çok kardeşlerimizin ge­çen tarz-ı hayatları bu Hizmet-i Nûriye’ye göre bir vaziyet verildiği­ni onlar hissettikleri gibi; ben de çok has kardeşlerimde, hatta burada aynen tarz-ı hayatım gibi böyle...[Devamını Oku]

“BANA İHTİYAÇ BIRAKMAYACAK BİR DERECEDETEDBİR VE DİRAYET SAHİBİ”

Bediüzzaman Haz­retleri gibi, “Asrımı­zın cemaat zamanı olduğu ve bu asırda ancak tam daya­nışma halinde bir cemaat ile küfrün şahs-ı mânevîsine gâlib gelinebileceği­ni” eserlerinde dava eden, hayatında böyle bir cemaa­ti kurup temsil ve idare eden bir zatın, o cemaatin şahs-ı manevisini kendin­den ...[Devamını Oku]

Hazret-İ Üstad ve Hayr’ul-Halefi’nin Tarihçe-i Hayatları

  Rabbimize nâmütenâhî hamd ü senâlar olsun ki, yıllardır beklemekte olduğumuz Bediüzzaman Hazretleri ile Hüsrev Efendi Üstadlarımız’ın tarihçe-i hayatlarını geçtiğimiz ay yayınlamak nasib oldu. “Bediüzzaman Said Nursî ve Hayru’l-Halefi Ahmed Hüsrev Altınbaşak” adını taşıyan bu kitab, Hayrât Vakfı C...[Devamını Oku]

HÜSREV EFENDİNİN BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİYLE TANIŞMASI

  Yıl 1926. Bedîüzzaman Hazretleri Barla’ya sürgün olarak getirilmişti. Teşrifinden önce Isparta’nın büyük evliyaları haber vermişti. Isparta’da bu zatın varlığından haberi olmayan kalmamıştı. Uçsuz bucaksız çöllerin misafir edemediği, suların kandırmadığı Hüsrev Efendinin ruhu, kamil bir mürşi...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,