Dosya Konusu

İSTİKAMETLİ BİR GENÇLİK TASAVVURU

   yüzyıldan itibaren İslâm toplumlarında tesirini hissettiren materyalist Batı felsefesi, 20. yüzyılda daha da yaygın bir hal aldı. Batı felsefesinin yaygınlaşması ve İslâm aleyhtarı propagandalar neticesinde, tolumun İslâm’a olan bağlılığında türbülanslar, zihinlerde şüpheler ortaya çıktı. Ah...[Devamını Oku]

BİR OLMAMIZIN VE BERABER YOL ALMAMIZIN TEMİNATI

“İşte Allah’tan bir rahmet iledir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Hâlbuki kaba, katı kalpli olsaydın, elbette (onlar) etrafından dağılırlardı. Artık onları affet, onlar için mağfiret dile ve (hakkında vahiy gelmeyen bir) iş hususunda onlarla istişare et! Fakat (bir görüşte) karar kıldığında, artık...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NURDA EVLİLİK VE AİLE SAADETİ

Asrımızın en büyük problemlerinden birisi, büyük hayallerle ve ümitlerle yapılan evliliklerin huzur getirmemesidir. Aile danışmanlığı, evlilik okulu gibi kurumların yaygınlaşması ve aile içi iletişim seminerlerinin çoğalması, bu sosyal yaranın büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Artık neredeyse bo...[Devamını Oku]

BU KIŞIN DEVAMINA İHTİMAL VEREBİLİR MİSİN?

  Bundan on sene evvel Tiflis’e gittim. Şeyh Sanan tepesine çıktım, dikkatle temaşa ediyordum. Bir Rus yanıma geldi. Dedi: “Niye böyle dikkat ediyorsun?” Dedim: “Medresemin plânını yapıyorum.” Dedi: “Nerelisin?” “Bitlisliyim” dedim. Dedi: “Bu Tiflis’tir.” Dedim: “Bitlis, Tiflis, birbirinin kard...[Devamını Oku]

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ VE KUR’AN HARFLERİ

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an harflerinin okunup yazılmasına büyük ehemmiyet vermiş ve Risale-i Nur talebelerini, Kur’an harflerine hizmet etmeye tekrar tekrar teşvik etmiştir. “Risale-i Nur’un bir vazifesi de bidate karşı huruf ve hatt-ı Kur’an’ı muhafaza etmektir” diyerek bu vazifenin ehemmiyetin...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NUR’U YAZMANIN ÖNEMİ

RİSALE-İ NUR’U YAZMANIN ÖNEMİ Risaleleri yazmanın iki büyük temel faydası vardır. Birincisi Kur’an harfleriyle okuyup yazmayı öğrenmektir. İkincisi bu kuvvetli iman derslerini bizzat eliyle çoğaltmaktan gelen çok büyük sevapları kazanmaktır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Lem’alar’da, İhlas Risa...[Devamını Oku]

RİSÂLE-İ NÛR VE TASAVVUF

Risalelerde tasavvuf ele alınırken genel olarak şu beş madde üzerinde durulur: Ehl-i keşif ve ehl-i keramet olan evliyanın vahdaniyete, risalete ve haşre delil olmaları.[1] Tasavvufa hücum edenlere karşı tasavvufun müdafaa edilmesi. Tasavvufla ilgili bazı konuların izah ve ispatının yapılması. [2] V...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NURDAKİ HAKİKAT MESLEĞİ NE MANA İFADE EDİYOR? TARİKAT VE TASAVVUFTAN NE FARKI VAR?

    “Rahman (olan Allah)’ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin! Haydi, gözü(nü) çevir (de bir bak), hiçbir çatlak görecek misin? Sonra gözü(nü) tekrar tekrar çevir (ve yine bak); o göz (aradığı kusuru bulamadan) zelil ve bitkin bir hâlde sana dönecektir!” (Mülk, 3-4) “(Onlar) gökle...[Devamını Oku]

TARİKAT VE TARİKATTAN MAKSAT NEDİR?

  Lügatte, “gidilecek yol, izlenecek usul, hal ve gidiş” anlamındaki tarikat, ıstılah olarak “Allah’a ulaşmak isteyenlere mahsus âdet, hal ve davranış” demektir.[1] Diğer bir ifadeyle; Allah’a ulaşmak maksadıyla tutulan yol; bir mürşide bağlanıp belli şartlara uyarak ahlâkını güzelleştirmeyi, k...[Devamını Oku]

CEMAAT VE TARİKATLERİN TOPLUMA FAYDALARI

Günümüz toplumuna baktığımızda, varlığının amacından, hayatının gayesinden habersiz yaşayan, tek derdi dünya olan dünyevî şeylerden başka bir şey düşünmeyen ve konuşmayan, sayısız insan görüyoruz. Müslüman bir toplumda yaşadığımız halde, insanların İslamiyet’i yaşamakta zorlanmasının, İslam’dan bu d...[Devamını Oku]

CEMAATLER VE TARİKATLER HAKKINDA GENELLEME YAPMAK DOĞRU DEĞİLDİR

  Dünya üzerinde özellikle Batı toplumlarında, dünyanın çeşitli yerlerindeki El-Kaide gibi, DAİŞ gibi olumsuz örnekler öne sürülerek, İslam ve Müslümanlar hakkında kötü propaganda yapılmaktadır. Hatta bu propaganda o kadar ileri gitmiştir ki, İslam eşittir terörizim’, Müslüman eşittir ‘terörist...[Devamını Oku]

TASAVVUF VE TARİKATLARIN TARİH BOYUNCA İNSANLIĞA YAPTIĞI HİZMETLER

    Cenâb-ı Hak insanları muhtelif olarak yaratmış. Bu farklılardan dolayı, insanların hepsini bir meslek ve bir kalıp içine sokmak mümkün değildir. Her insan kendi kabiliyet ve kuvvetine göre hareket eder. Bu yüzden esasta aynı kalmak şartıyla, farklı meslek ve meşreplerin olması ve devam...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 7
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,