KONULAR

TARİHİ DURDURAN ADAM

Seyyah ve yazar Abdürreşid İbrahim, Japonya gezi notlarını anlattığı kitabında, Prof. Takata’nın Japon yazısı ile ilgili konuşmasından bir kısmı da anlatır. Orada dikkat çekici cümlelerden bazıları şunlardır: “Bugün milyonlarca kitap bizim lisanımızda şu harflerle tab olunmuş. 50.000.000 ahali bu ha...[Devamını Oku]

SULTAN 2. ABDÜLHAMİD’İN SİYASİ DEHASI

Meşrutiyet dönemlerini çıkarırsak 30 senelik saltanatında resmen Osmanlı Devletinin bir karış toprağını kimseye yedirmemiş olan Sultan 2. Abdülhamid’in uyguladığı siyasetten, günümüzde çıkaracağımız çok derslerin olduğunda şüphe yoktur. Savaş yoluna müracaat etmeden mevcut toprakları elde tutmak ve ...[Devamını Oku]

BU KIŞIN DEVAMINA İHTİMAL VEREBİLİR MİSİN?

  Bundan on sene evvel Tiflis’e gittim. Şeyh Sanan tepesine çıktım, dikkatle temaşa ediyordum. Bir Rus yanıma geldi. Dedi: “Niye böyle dikkat ediyorsun?” Dedim: “Medresemin plânını yapıyorum.” Dedi: “Nerelisin?” “Bitlisliyim” dedim. Dedi: “Bu Tiflis’tir.” Dedim: “Bitlis, Tiflis, birbirinin kard...[Devamını Oku]

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ VE KUR’AN HARFLERİ

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an harflerinin okunup yazılmasına büyük ehemmiyet vermiş ve Risale-i Nur talebelerini, Kur’an harflerine hizmet etmeye tekrar tekrar teşvik etmiştir. “Risale-i Nur’un bir vazifesi de bidate karşı huruf ve hatt-ı Kur’an’ı muhafaza etmektir” diyerek bu vazifenin ehemmiyetin...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NUR’U YAZMANIN ÖNEMİ

RİSALE-İ NUR’U YAZMANIN ÖNEMİ Risaleleri yazmanın iki büyük temel faydası vardır. Birincisi Kur’an harfleriyle okuyup yazmayı öğrenmektir. İkincisi bu kuvvetli iman derslerini bizzat eliyle çoğaltmaktan gelen çok büyük sevapları kazanmaktır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Lem’alar’da, İhlas Risa...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NUR NEDEN ELLE YAZILIYOR?

Nur Talebelerinin, risaleleri elle yazmalarının en önemli sebebi, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bunu emretmiş olmasıdır. Şöyle der, Bediüzzaman Hazretleri: “Risale-i Nur Talebesinin en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran Risale-...[Devamını Oku]

SANAL ÂLEMDE GASP EDİLEN ÖZNELİĞİMİZ

  İnternetin ve bilhassa da sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte günümüz insanı, –sözde- ikinci bir varoluş alanı daha keşfetmiş oldu. “Cogito ergo sum” (Düşünüyorum öyleyse varım) çıkarımıyla, kendi mevcudiyetini ratio-reason (aydınlanma aklı) temelinde, tefekkürî olarak haklılaştıran mod...[Devamını Oku]

İMAM BUHARİ (ra)

  “Ümmetimin Âlimleri İsrail oğullarına gönderilen Peygamberler gibidir”. Yeryüzünün hakiki kahramanlarıdır onlar… Çünkü: Onlar sadece insanlığın selametini düşünürler. Ücret olarak da Allah’ın (cc) rızasından başka bir gaye de hesap etmezler. İşte bu kahramanlardan birisinden bahsedelim bu yaz...[Devamını Oku]

SADECE KUR’AN’LA AMEL EDİLMESİNİ SÖYLEYENLERİN CEHALETLERİNİN ORTAYA KONUŞU

  Her asırda bir şekilde kendine taraftar bulan, bir kısım yerlerde kendilerini Kur’aniyyun olarak ifade eden, biz yalnızca Kur’an’da bulduğumuza tabi oluruz diyen zavallı gruplar olmuştur. Bu grupların ortak özellikleri, samimiyetten yoksun olmaları, bu ifadeleri kullanırken de bilerek veya bi...[Devamını Oku]

İSTİKLÂLİMİZ VE İSTİKBÂLİMİZ İÇİN BİZE CİDDİ TALEBELER LAZIM

  İçinde bulunduğumuz süreç göz önünde bulundurulduğunda, istiklâlimiz ve istikbâlimiz için eğitime ciddi yatırım yapmamız gerektiğini açıkça görürüz. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak çok yönlü donanıma sahip, dinine, tarihine, kültürüne, medeniyetine ve ahlaki değerlerine önem veren insa...[Devamını Oku]

BEN, AİLEME AİDİM!

Uzmanlar aileyi “Aynı evde birlikte yaşayan, en küçüğü karı kocadan, daha genişi anne, baba, çocuk, akraba ve yakınlardan meydana gelen topluluk, ev halkı” diye tarif ediyorlar. Ailenin tarifi budur da; ya aileyi ayakta tutacak, yıkılmasını engelleyecek önemli esaslar, sütunlar nelerdir? Bu sorunun ...[Devamını Oku]

YEMEK BAĞIMLISI MISINIZ?

Kaçımız yemeğin o güçlü çekimini hissediyor ve tüm hayatının yemeğe teslim olmamak için verilen uzun bir mücadele olduğunu düşünüyoruz? Bu çaresizlik hissi, iradesizlik veya duygusal problemlerden değil, vücudumuzun dopamin (vücuda enerji veren hormon=ilk defa âşık olduğunuzda hissettiğiniz heyecanı...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,