KONULAR

Gençler gelecek’tir

  Hz. Ali (ra) : İlk Müslüman olduğu zaman 10 yaşındaydı. Peygamberimiz (sav) “Ben sana yardımcı olurum” dediği zaman 12 yaşındaydı. Zübeyir b. Avvam (ra): Müslüman olduğu zaman 15 yaşındaydı. 17 yaşında eline kılıcı alıp gece sokağa fırlamıştı. Peygamberimiz (sav) ona “Zübeyir benim havarimdir...[Devamını Oku]

İSTİKAMETLİ BİR GENÇLİK TASAVVURU

   yüzyıldan itibaren İslâm toplumlarında tesirini hissettiren materyalist Batı felsefesi, 20. yüzyılda daha da yaygın bir hal aldı. Batı felsefesinin yaygınlaşması ve İslâm aleyhtarı propagandalar neticesinde, tolumun İslâm’a olan bağlılığında türbülanslar, zihinlerde şüpheler ortaya çıktı. Ah...[Devamını Oku]

MİMAR SİNAN (1489-1588)

  1512 senesinde Yavuz Sultan Selim tahta geçince, devşirmelerin toplanmasıyla alâkalı yeni bir karar alır. Eskiden sadece Rumeli’den toplanan devşirmeler bundan sonra Anadolu’dan da toplanacaktır. Kafile kafile Anadolu’nun çeşitli şehirlerinden İstanbul’a getirilen devşirme çocuklar ve gençler...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NURLAR KUR’AN’IN TEFSİRİ OLDUĞU İÇİN MÜ’MİNLERE MADDİ/MANEVİ ŞİFADIR

Önceki yazılarımızda Risale-i Nurların Kur’an harfleriyle yazılmasının dünyevi/uhrevi, maddi/manevi neticelerinden, faziletlerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise hurufat-ı Kur’aniyenin maddi/manevi ilaç gibi şifa verici özelliklerini açıklamaya çalışacağız. Evet, Risale-i Nurlar aklî ve mantıkî del...[Devamını Oku]

Türk Hat Sanatı: Ta’lik Yazı

  İslâm yazısının kaynaklarda birçok çeşidinden bahsedilmiştir. Yapı ve şekil olarak harfler birbirine yakın olsalar da, yazı çeşitlerinin harfleri arasında nüanslar bulunmaktadır. İslâm yazısının çeşitlenmesi, sanat olarak ve kendi içindeki bir sınıflamadır. İslâm yazısı başından itibaren kull...[Devamını Oku]

İFFETİ VE NAMUSU MUHAFAZA EDEN UYGULAMA: HAREMLİK-SELAMLIK

  İslamiyet, insanları haramdan korumak için öncelikle harama götüren yolların kapatılması prensibiyle hareket eder. Mahremiyet hakikatinin bir yönünü teşkil eden haremlik-selamlık uygulaması da insanları harama düşmekten korumak adına alınmış çok önemli bir tedbirdir. Haremlik selamlık; birbir...[Devamını Oku]

DOĞAL OLMAYAN ŞEKERE VEDA ETMEK İÇİN İPUÇLARI

Satın aldığımız birçok gıdanın içeriğinde işlenmiş şeker bulunuyor. Ürünlerin daha lezzetli olması ve raf ömürlerinin daha uzun olması için eklenen bu şekerlerin uzun vadede vücudumuza pek çok olumsuz etkisi var. Türlü türlü numaralarla etiketlere yerleştirilen şeker ilavelerini çözmekse ayrı bir de...[Devamını Oku]

ÇOCUKLARDA YUTULAN YABANCI CİSİMLER

  Küçük çocuklar etraflarındaki cisimleri ağızlarına götürme eğilimindedirler. Gerek ağız ve boğaz reflekslerinin yeterince gelişmemiş olmasından gerekse ağzında cisim varken konuşma, gülümseme çabalarından dolayı bu cisimler beslenme veya solunum yoluna kaçabilmektedir. Yutulan bu cisimler sol...[Devamını Oku]

KAVANOZDAKİ ADAM

Bir profesörün meşhur bir deneyi var, sizin de bildiğiniz. Haydi, hep beraber hatırlayalım. Profesör masanın altından bir kavanoz çıkarmış. Kavanozun içine, yine masanın altından çıkardığı yumurta büyüklüğünde taşları dikkatlice koymuş. Kavanoz ağzına kadar dolup da daha fazla taş alamayınca, “Kavan...[Devamını Oku]

BİR OLMAMIZIN VE BERABER YOL ALMAMIZIN TEMİNATI

“İşte Allah’tan bir rahmet iledir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Hâlbuki kaba, katı kalpli olsaydın, elbette (onlar) etrafından dağılırlardı. Artık onları affet, onlar için mağfiret dile ve (hakkında vahiy gelmeyen bir) iş hususunda onlarla istişare et! Fakat (bir görüşte) karar kıldığında, artık...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NURLARA TALEBE OLMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ölçü: Bediüzzaman Hazretleri, muhataplarını talebelik mertebesine çıkarmak için azami gayret sarf ediyordu. Sırf Risâle-i Nurlara talebe olsunlar ve talebelik faziletlerinden istifade etsinler diye, yaşlı dahi olsa eli kalem tutan herkese, hatt-ı Kur’ân ile risaleleri yazdırıyordu. Bunlardan biri de...[Devamını Oku]

Hat Sanatında SÜLÜS YAZI

Aklâm-ı sitte içerinde yer alan ana üslûplardan birisidir. Sülüs’ün lügat manası üçte bir demektir, niçin bu adı aldığı husunda çeşitli görüşler varsa da en kabul göreni, harflerinin üçte iki kısmında düzlük, üçte bir kısmında meyil hâkim olduğu görüşüdür. Hakikaten Sülüs yazıda Mukakkak yazıya nisp...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,