Yer ve Mekan

Türkiye Mevlevîhâneleri

Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin vuslatından sonra halifesi Hüsameddin Çelebi, oğlu Sultan Veled ve torunu Ulu Ârif Çelebi daha sonra tasavvufi bir ekol ol...[Devamını Oku]

Azapkapı Sokullu Mehmed Paşa Camii

1577’de Sokullu Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu sebeple Sokullu Mehmed Paşa Camii adıyla da anılır. Mimarı Koca Sinan’dır. Cami fevkanî olar...[Devamını Oku]

Çinili Köşk

Çinili Köşk, Sûr-ı Sultani adı verilen sur duvarları ile Tari­hî Yarımada’dan ayrılan bölge içinde, sonraları Topkapı Sarayı olarak tanınan ve XV. yüz...[Devamını Oku]

Ayasofya

Ayasofya’yı yirmi yıl önce ilk ziyaret ettiğimde binanın mimari yapısına büyülemiştim adeta. Binanın bazilika tarzında yapılan kubbesi hem teknik hem ...[Devamını Oku]

Fethin Sembolü Ayasofya Camii

İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed, Ayasofya’ya mihrab, minber ve minare ekleyerek camiye çevirmiş, kuzeyine de medrese inşâ ...[Devamını Oku]

Robot Alâmet Göbeklitepe’de

Yeniden Merhaba Meraklı Arkadaşlar!Geçenlerde sizin için araştırma yaparken ülkemizden bir yer gözüme çarptı. Gidip orayı görmek ve size bu şekilde or...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Muzıka-i Hümayun Sultan II. Mahmud tarafından 1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte Mehterhane de ilga edildikten sonra yerine Asakir-i Mansure-i Muhamm...[Devamını Oku]

Zamanın Anıtları Saat Kuleleri

Saat, Doğu’da geliştirilmişse de saat kulesi yapma geleneği Batı’da ortaya çıkmıştır. XIII. yüzyıldan itibaren görülen bu yapıların ilk örnekleri İngi...[Devamını Oku]

Bir Medeniyetten Kopuş Ahvali

Yer: “Ahlat”Türk İslam tarihinde ifa ettiği fonksiyon itibariyle bütünüyle hak ettiği ve tarihin kendisine verdiği bir diğer unvan “Kubbet’ül İslam”.İ...[Devamını Oku]

Yerebatan Sarnıcı

Yerebatan Sarnıcı, Doğu Ro­ma İmparatoru Justinyan ta­ra­fından 542 senesinde yap­­tırılmıştır. Suyun içinden yük­selen ve sayısız gibi gö­rünen merme...[Devamını Oku]

Luh

Müslüman Afrika’nın çeşitli bölgelerinde; kırsal kesimlerde bulunan medreselerde eğitim gören öğrenciler “Luh” ya da “Loh” adı verilen tahta levhalarl...[Devamını Oku]

Osmanlılarda Petrol Araştırmaları

Petrol denizi üzerinde mi yüzüyoruz, yoksa bu iddia bir hayal mi? Rumeli’de ve Anadolu’da ilk petroller nerelerde bulundu? Karadeniz’de ilk defa petro...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,