savaş

Tarihten Sayfalar (Nisan 2018)

17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı başladı Yunanlıların, Şubat 1897’de Girit Adasına asker çıkarması ve işgalden vazgeçmemeleri üzerine Osmanlı Devleti, 17 Nisan 1897 günü Yunanistan’a savaş açtı. Savaş, baştan sona Osmanlı Devletinin galibiyetiyle devam etmiş, 17 Mayıs 1897 günkü Dömeke Meydan Muha...[Devamını Oku]

Dünyada neden savaşlar oluyor?

KİM SUÇLU? Pek çok insan soruyor; “Allah neden insanlar arasındaki savaşlara karışmıyor? Mesela; Gazze’de ve pek çok yerde neden milyonlarca Müslüman öldürülüyor. Allah bu zulümlere neden izin veriyor?” Bir düşünelim! Bir komutan askerlerini en son sistem silahlarla donatsa, daha sonra bu askerler d...[Devamını Oku]

İslam Dünyası dualarımızı bekliyor!

2010 yılının 17 Aralık tarihinde Muhammed Buazizi isminde bir seyyar satıcının kendini ateşe vererek başlattığı ‘inkılâp ateşi’ büyüyerek yanmaya devam ediyor. Kürenin ve bölgenin güçleri bu ateşi kontrol altına almaya, mecrasını değiştirmeye hatta bölge insanının bilhassa Arapların on yıllardır bir...[Devamını Oku]

Şehâdetin böylesi…

Günlerden Cuma. Yarenleriyle birlikte yola koyulan Kâinatın Efendisi Uhud yolunda. Uhud toprakları birazdan, tarihinin en kahraman ordusunu üzerinde taşıyacak. Çünkü Peygamber ordusu Bedir’de kazandığı zaferi Uhud’a da taşımak istiyor. Peygamber ordusu kararlı adımlarla yürüyor Uhud’a. Bu öyle bir o...[Devamını Oku]

Dünyada neden savaşlar oluyor?

KİM SUÇLU? Pek çok insan soruyor; “Allah neden insanlar arasındaki savaşlara karışmıyor? Mesela; Gazze’de ve pek çok yerde neden milyonlarca Müslüman öldürülüyor. Allah bu zulümlere neden izin veriyor?” Bir düşünelim! Bir komutan askerlerini en son sistem silahlarla donatsa, daha sonra bu askerler d...[Devamını Oku]

Çalamam ağam bu din bahsidir!

Birinci Cihan Harbi’nden sonra Osmanlı İmparatorluğunun, 30 Ekim l9l8’de Mondros Mütarekesi’ni imzalamasıyla Anadolu’nun birçok şehri işgal altına girer. Maraş da bu işgale hedef olan şehirlerimizdendir. 23 Şubat 1919’da, önce İngiliz kuvvetleri tarafından işgal edilen Maraş, 8,5 ay sonra da Fransız...[Devamını Oku]

Büyük Cihad

İnsan için en önemli olan gayelerden birisi de mânen olgunlaşmaktır. Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz, “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” fermanıyla bu gayenin önemine işaret etmiştir. Al...[Devamını Oku]

Hayatımda İki Şeyi Bilmiyorum: Korkmak ve Unutmak!

Bedîüzzaman Hazretleri’nin doğduğunda, etrafına mânâlı mânâlı baktığını, fakat hiç ağlamadığını… – Hz.Üstadın göbek adının Rızâ olduğunu, Babasının adının Mirzâ, annesinin adının Nûriye olduğunu… – ...[Devamını Oku]

Yaşasın Ümit, Ölsün Yeis

Bugün İslâm dünyasının en mühim mes’elesi, İslâmın ruhunu teşkil eden birliğin ve kardeşliğin yeterli seviyede olmaması, ittihadı İslâmın bir türlü tesis edilememesidir. Yaklaşık bir buçuk milyar kalbin beraberce, aynı gaye için atması v...[Devamını Oku]

Filistin

Yahudiler, aşırı hırslarından ve dünyaya olan aşırı düşkünlüklerinden târih boyunca hep manevî tokatlar yemişler, zillet içinde yaşamışlar ve bulundukları topraklardan sürgün edilmişlerdir. Boyundurukları altında oldukları milletler, onlara katliamlar...[Devamını Oku]

Meydan Savaşları -iki-

Hayatta galibiyet kadar, mağlubiyetin de normal olduğunu kabullenmeliyiz. Bir ordu her zaman galip gelmez. Allahın yüce Resulü de Uhud’un nihayetinde, Huneyn’in bidayetinde mağlubiyet yaşamıştı. Allah yüce kitabında “Biz bu günleri insanlar arasında evirir &cced...[Devamını Oku]

Şeytan niçin yaratıldı?

Şeytanların yaratılarak insanlığa musallat edilmeleri ve binlerce insanın bu sebeple doğru yoldan saparak cehenneme gitmeleri zâhiren çok çirkin görünüyor. Hakîkatte ise Cenâb-ı Hakk’ın yarattığı her şey güzeldir, hayırdır, rahmettir. Çünkü yaratılan her şey, her hadise ya bizzat güzeldir; çiçekler ...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,