Resûlullah

Resûlullah’ın (sav) Dilinden Kur’ân

Ebû Hureyre (ra) şöyle demiştir: Cebrâil as.) her sene (Ramazanda) Kurân-ı Kerîm’i Hz. Peygamber (asm)’a bir defa arz eder, okurdu. Vefat ettiği sene iki kere arz etti, okudu. (Buhârî) İmâm-ı A’zam bu hadisten yola çıkarak, her Müslümanın senede iki kere Kur’ân’ı, hatmetmesi gerektiğine hükmetmiştir...[Devamını Oku]

Resûlullah’ın (sav) Dilinden Tebliğ

Ebu Saîdu’l-Hudrî: Ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle söylediğini işittim: “Sizden kim (dînimize uymayan) bir münker görürse (seyirci kalmayıp) onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse lisanıyla düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Bu kadarı îmanın en zayıf mertebesi...[Devamını Oku]

Büyüklerin Kaleminden Resûlullah (sav)

Fahreddin Râzi (r.a.), Tefsir-i Kebir’ de şöyle buyuruyor: “O’nun (Hz. Peygamber’in) şöhreti semâvatı, arzı ihâta etmiş; ismi, arş-ı âlânın üzerine yazılmış; ‘Kelime-i Şehadet’te Hakk’ın ismiyle zikredilmiş; O’nu her müezzin ezanda, her hatip hutbede ve her müellif eserinin başında zikreder. Dua ede...[Devamını Oku]

Gelsin

Rasûlünü (sas) sevenlerden Davasını bilenlerden, Yoluna yüz sürenlerden, Haberini soran gelsin. Aşk yolunu seçenlere, Günahlardan kaçanlara, Cennetlere uçanlara, Katılmayı bilen gelsin.Masivaya tapmadan, Hak yolundan sapmadan, Çalışmaktan bı...[Devamını Oku]

Habibullah’ın şahs-ı manevîsi

Evet nasıl ki “Yaş veya kuru hiçbir şey yoktur ki Kur’ân’da bulunmasın.” (En’am, 6/59) Meâlindeki âyetin ifadesiyle bütün ilimler Kur’ân’da bulunduğu gibi, Kur’ân’ın da bütün mân&acir...[Devamını Oku]

Medhi Nebi sav

Bede’tü bismillâh ile başlar kelâmımızMedh-i Nebî içindir salât u selâmımız. Resulü Sakaley’sin, cin ve insin RehberiMuhammed Mustafa’sın enbiyâlar Serveri. Ahmed diye anılırsın İncil’de HabîbullâhBir ismin de A...[Devamını Oku]

Ehl-i Beyt

“Haberiniz olsun ki, ey insanlar ben ancak bir insanım; Rabbimin elçisinin gelmesi ve benim ona icabet etmem yaklaşıyor. Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlardan birisi Allah’ın (cc) Kitabı’dır. Onda mutlak hidâyet ve nur vardır. Bundan dolayı sizler Allah&rsquo...[Devamını Oku]

Kelimelerin İçini Doldurmak

Kuzaa kabilesinin Bula boyundan Resûlullah (sav)’ın huzurunda Müslüman olan iki adam vardı. Bunlardan biri şehit oldu, diğeri bir sene geç öldü. Talha bin Ubeydullah şöyle dedi: Rüyamda bunlardan geç ölenin şehit ölenden önce cen...[Devamını Oku]

İ’câz-ı Kur’ân

Kur’ân’ı Resulüne “İkra!” dedin indirdinZâtını insanlığa Rahmân diye sevdirdinİslâm’ı hak din diye Kur’ân ile bildirdinSâhib-i Kur’ân Sensin, onu koruyan Sensin! Kitabın Kelâmullah, Resûlün Hab&...[Devamını Oku]

Ey karış karış âlemde vefâyı arayan!

Ey yerlerin ve göklerin sahibi! Ey efendim! Gaflet karanlığında katran kuyularına düştüm. Çıkar beni! Ey şiddet-i zuhurundan dolayı görünmeyen sevgili! Aç gönül gözlerimi! Unutkan yârları bir bir terk ettim. Arkasına bile dönüp ba...[Devamını Oku]

O Ben Olsaydım Yâ Resûlallah!

Dede ismini verdiğin, oğlun İbrahim keşke ben olsaydım…Öpülesi ayaklarınla fersahlar aşar, sıksık ziyaretime gelirdin.Severdin, koklardın, sarardın uzun uzun…Yavrucuğum!… derdin bana, sevgilin, İbrahim olsaydım. Oğulcuğun İbrahim olsaydım da bana oyunlar yapsaydın&hell...[Devamını Oku]

Dermendim Yâ Resûlullah!

Hayatın dağdağalı seyr ü seferine pusulasız gemi ile revân olacağım diye yeltenince ya alabora olmanın, ya da ıssız bir adaya çıkmanın, yahut korsanların şefkatâlud ellerine geçmenin kaçınılmaz olduğunu bile bile böyle karanlık bir dehlize hangi akıl sahibi...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,