mütalaa

“Dünya Sevr (öküz) ve Hut’un (balık) üzerindedir”

Bilindiği gibi dinimizin temel kaynakları ‘Kur’ân’, ‘Hadis’ ve ‘Sünnet’tir. Bunlar da başlı başına bir ilimdir ve her biri kendi içinde pek çok sınıflara ayrılır. Mesela; Kur’ân’ın ilimleri içinde vahyi, nüzûlü, hattı (yazımı), kıraati (okunması), tertibi, toplanması, çoğaltılması, tefsir, i‘câz, nâ...[Devamını Oku]

“Hayırda israf yoktur, israfta hayır yoktur”

İktisat, kısaca “tutum, biriktirme, her hususta îtidal üzere olma, lüzumundan fazla ve noksan sarfiyattan kaçınma” mânâsına gelmektedir. İktisadın boyutlarından biri tutumlu olmaktır. Âyet-i kerimede meâlen şöyle buyrulmaktadır: “Hem onlar ki harcadıkları zaman ne israf ederler, ne de cimrilik ederl...[Devamını Oku]

Eşyanın Mülk ve Melekût Cihetleri

Eşyanın mülk ve melekût ciheti tabirleri Risâle-i Nur’un çeşitli yerlerinde geçen önemli ıstılahlardandır. Bu ıstılahların anlaşılmasının, Kudret-i İlâhiye’nin nihayetsizliği, Kader meselesi, şerlerin yaratılışı meselesi gibi mevzuların anlaşılmasında önemli katkıları vardır. Bu yüzden söz konusu ba...[Devamını Oku]

Lemaat Tahlilleri

Hakkında “İnşâallah bu eser, bir zaman Risâle-i Nur Şakirdlerine bir nevi mesnevî olacak” denilmekle ilerde mesnevî-hânların, Mevlânâ’nın Mesnevî’sini okudukları gibi belirli tarzlar ile ve muayyen vakitlerde ve bir mevlid ziyafeti nevinden halklara okunacağına sanki işaret edilmektedir. Lemaat Hakk...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,