mekke

Beş Makam

Ebû Hureyre (r.a.), Hz. Peygamber’in  (s.a.v) şöyle buyurduğunu haber vermiştir: “[highlight](İbadet için) sadece (şu) üç mescide yolculuk yapılır: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebî ve Mescid-i Aksa…[/highlight]” “Yapılış gayesinin ulviyetinden ve yapanların ihlâsından dola...[Devamını Oku]

Kur’ân’ın Belağat Mucizesi

Said Yavuz Rabbimiz buyurur ki : [ لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ ] yani sen olmasa idin, kâinatı yaratmazdım.  Kâinatın hürmetine yaratıldığı Muhammed (asm)’ a sahâbeler sorarlar: Ya Resûlallah, siz mi daha faziletlisiniz, yoksa Kur’&ac...[Devamını Oku]

Umre İbadetini Anlamak (2)

Mekke ve Kâbe ile olan beraberliğimizden sonra yorgun ama oldukça heyecanlı ve sevinçli olarak Resûlullah Efendimizin (asm) Medîne’ye girişlerinde duydukları sevinç ve mutluluklarının1 küçük nümunelerini taşıyarak, yıllardır özl...[Devamını Oku]

Sana bakarken Kâbe

Bütün yer ve göklerin tek mihrak noktasısınGözlerim tütsülenir sana bakarken KâbemSusamış gönülleri kandıran nur tasısın        İmanım tazelenir sana bakarken Kâbem Meşhur ziyaretgâhı havas ile avamın  ...[Devamını Oku]

Hicri Takvimimiz

Peygamber Efendimizin (asm) Mekke’den Medîne’ye hicret ettiği sene, hicri takvîm başlangıcı kabûl edilir. Muharrem ayının birinci günü olan hicret, mîlâdî 16 Temmuz 622 Cum‘a gününe denk gelmektedir. 1 Muharrem yılbaşıdır. Kam...[Devamını Oku]

Umre İbadetini Anlamak-I

Bilinç altımızda hep görüntüleri, duvarlara asılan resimleri, ilahileri, hasret kokan ağıtları, çocukluğumuzdan beri okuduğumuz tarihi, “Kâbenin yolları…canım Kâbem varsam sana”, “Medine’ye varamadım, gül kokunu alamadım&rd...[Devamını Oku]

Hicret

Hicret, Mekkeli ilk Müslümanların dinlerini, imanlarını koruyabilmek  ve ibadetlerini edâ edebilmek maksadıyla evlerini, işlerini, yurtlarını, akrabalarıyla beraber her şeylerini terk ederek yabancı bir diyara doğru gizlice göçmeleridir. Hz. Aişe’nin (ra) tabiriyle: “Mü’min dini için, Allah ve Resûl...[Devamını Oku]

Hicret mucizeleri

Hicret yeri Medine, hicretten önce Peygamberimize gaybî olarak gösterildi Buhâri, Hz. Aişe´den (ra) şu haberi nakletmiştir: “Peygamberimiz Müslümanlara sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. Orası toprağı tuzlu ve hurmalık bir yerdir. Peygamberimizin bu sözünden sonra Medine´ye hicret başladı....[Devamını Oku]

Yeryüzünü İlimle Dolduran Kureyşli Âlim: İmâm-ı Şafiî

Cadde-i Kübra-yı Kur’âniye olan Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat’in dört mezhebinden biri olan, Şafiî Mezhebinin İmamı ve hicri ikinci asrın Müceddidi İmam-ı Şafiî Hazretleri, İmam-ı A’zam Ebu Hanife Hazretlerinin vefat ettiği yıl olan hicri 150 senesinde, Filistin’in Gazze şehrinde dünyaya gelmiştir. Asıl ...[Devamını Oku]

Bir İttihad-ı İslam Projesi: Hicaz Demiryolu

Hicaz Demiryolu, Şam’dan başlayarak Medine-i Münevvere’ye kadar uzanan demiryolu ağının adıdır. Hicaz Demiryolunun inşasına Sultan 2. Abdülhamid’in 2 Mayıs 1900 tarihli iradesiyle başlanmıştır. Rayların Medine’ye vardığı 1 Eylül 1908 tarihinde resmî bir törenle tamamı işletmeye açılmıştır. 31 Ağusto...[Devamını Oku]

Dünya Mescidinin Mihrâbı: Mekke

“Şu belde ki, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı gün haram kıldığı bir beldedir. Burası Allah’ın haram kılmasıyla kıyamet gününe kadar haramdır. Biline ki, burada savaş benden önce hiçbir kimseye helal değildir. Gündüzün bir vakti dışı...[Devamını Oku]

Gönüllere doğ ey hidayet güneşi!

Doğduğun an huzur bulduğun secdedeydi başın Şâhitlik edercesine göğe kalkmıştı parmağın Yıldızlar yaprak yaprak dökülmüştü yeryüzüne Bizden haber yok artık kahinlere dercesine   Ey! O kutsi gecede arz mescidine giren Aziz Misafir. Teşrifi uğruna şahların...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,