lemaat tahlilleri

İslâm Medeniyeti Zuhur Edecek!

LEMAAT TAHLİLLERİ-11 Şu İslâm milletinin geçmişte yaşadığı felâket ve mağlubiyetler, hususen 1. Dünya Savaşı’ndaki mağlubiyet, sonrasında gelen felaketler ve İslâm birliğinin dağılması hadiseleri, gelecekte İslâm âlemine bir saadet ve bağımsızlık getirecek. Bu felaketler, âyet ve hadislerde âhirzama...[Devamını Oku]

Melâike Bir Ümmettir; Şeriat-ı Fıtriye İle Memurdur

LEMAAT TAHLİLLERİ-10 Melâike Bir Ümmettir; Şeriat-ı Fıtriye İle Memurdur 1- Nasıl ki Müslümanlar bir ümmettir ve İslâm şeriatını yaşamak ile emir olunmuşlardır; öyle de melekler de fıtri şeriatı, yani yaratılış kanunlarını uygulamakla vazifelendirilmişlerdir. 2- Şeriat-ı İlahî ikidir. Hem iki sıfatt...[Devamını Oku]

Nasraniyet İslâmiyete Teslim Olacak

LEMAAT TAHLİLLERİ-9 “İman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: “Biz hıristiyanlarız” diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar.” (Mâide, 82) “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim! Meryem oğlu İsa’nın aranıza ...[Devamını Oku]

Tebeî Nazar, Muhali Mümkün Görür

LEMAAT TAHLİLLERİ-8 Eğer o maddeciler doğrudan doğruya, “bu koca âlemin, ondaki düzenin ve yaratılmışların her birinin, zerreler ordusunun şuursuz hareketleri sonucu ortaya çıkması ve milyarlarca yıldır bu düzenin devam edip gitmesi hakikaten mümkün mü?” diye düşünselerdi akılları böyle saçma sapan ...[Devamını Oku]

İslâm, Evliyâlara ve Hıristiyan Azizlere Nasıl Bakar?

LEMAAT TAHLİLLERİ-7 İslâmiyet Evliyâlara, Nasraniyet Azizlerine Tarz-ı Nazarlarını Muvazene Hıristiyanlığa tabiat felsefesi bulaştığı için dindar olmak için benliği kırmak gerekmiyor. Hakîkî tesir ve kemal sahibi yalnız Allah’tır diye bir düşünce olmayınca meydan enelere kalıyor. 1- İslâmiyetin evli...[Devamını Oku]

Meziyetin Varsa Hafâ Türabında Kalsın!

LEMAAT TAHLİLLERİ-6 Ey zîhassa-i meşhûre! Taayyünle zulmetme, ger perde-i hafânın altında sen kalırsan, ihvânına verirsin ihsan ve bereketi. Her bir ihvânın altında sen çıkması, hem de o sen olması imkân ve ihtimali, her birine celbeder bir nazar-ı hürmeti. Eğer taayyün edip perde altından çıksan, m...[Devamını Oku]

Kur’ân Âyine İster, Vekil İstemez!

LEMAAT TAHLİLLERİ-5 Dinimizin uyulması gereken hükümlerinden ibaret olan şeriata dair kitapların da bu önemli kaide dikkate alınarak yazılması gerekir. Tâ ki avam tabakasının kaynaktaki kutsiyetten istifade etmeleri ve daha bir gayretle dine itaatleri sağlansın. İslâm şeriatındaki hükümlerin % 90’ı ...[Devamını Oku]

Dimağda Merâtib-i İlim Muhtelifedir, Mültebise

LEMAAT TAHLİLLERİ-4 “Risâle-i Nur’un mesleği odur ki; zihinlerde bir iz bırakmamak için, sâir ulemaya muhalif olarak, muarızların şübhelerini zikretmeden öyle bir cevab verir ki, daha vehim ve vesveseye yer kalmaz.” 1-Dimağda Merâtib-i İlim Muhtelifedir, Mültebise Dimağda merâtib (zihinde mertebeler...[Devamını Oku]

Temessülün Aksâmı Muhtelifedir

LEMAAT TAHLİLLERİ-3 Eğer güneş canlı olsaydı ve harareti onun hayatı ve ışığı onun şuuru olsaydı aynadaki aksi de canlı ve şuurlu olurdu ve bu haliyle onun akisleri, meleklerin âlem-i misalin aynalarında aksetmesine benzerdi. 1- Ayinede temessül, münkasım (dır) dört sûrete: 1-Ya yalnız hüviyet (yani...[Devamını Oku]

Kudretin Âyineleri Çoktur

LEMAAT TAHLİLLERİ-2 Kudretin âyineleri çoktur Her bir hava zerresi “ışıma” denilen bir yolla güneş ışınlarını aks ettirdiği için daha güneş doğmadan ışıkları hava zerrelerinde aks ederek sabahın aydınlığını temin eder. Aynı sebepten, hava tabakası olmayan Ay yüzeyinde, gündüz vakti loş ve sönük bir ...[Devamını Oku]

Lemaat Tahlilleri

Hakkında “İnşâallah bu eser, bir zaman Risâle-i Nur Şakirdlerine bir nevi mesnevî olacak” denilmekle ilerde mesnevî-hânların, Mevlânâ’nın Mesnevî’sini okudukları gibi belirli tarzlar ile ve muayyen vakitlerde ve bir mevlid ziyafeti nevinden halklara okunacağına sanki işaret edilmektedir. Lemaat Hakk...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,