İman

Önce İman Gelir

İnsanın inanç ve fikirleri hisleri, hisler iradeyi, irade de fiilleri tetikler/netice verir. Çünkü bir insanın önce inancı ve fikirleri değişir, sonra...[Devamını Oku]

Baş Nereye Giderse Ayak da Oraya Gider

Lem’a’da da bahsi geçtiği üzere Müslümanlar, ilmiyle amel eden, aynı zamanda ihlaslı olan ve ömrü boyunca da bu ihlâsını muhafaza eden âlimlerin peşin...[Devamını Oku]

Çâresi Îmân Olur

İlahî düşünceye yer vermeyen zekânınÇalıştığı nisbette hâli perişân olurBekâya inanmayan uğursuz kör dehânınÖlümün tehdîdiyle dünyası zindân olur

İmanın Hassası Bir “Değer”

Biz doğruluğa teşvik edilmedik mi?Doğru ile mesul değil miyiz?Ve“Festekim” emrini kendine şiar edinmiş, “doğru”yu kendisiyle (asm) tasdik, teslim etmi...[Devamını Oku]

Allah’ın (cc) Bilmesiyle Yetinmek

İnsan fıtratına çok güçlü eğilim ve yönelimler yerleştirilmiştir. Bu eğilim ve yönelimler insanın tâbi kılındığı imtihan sürecinde, insan tarafından d...[Devamını Oku]

Bir Ateistle Hasbihal

Tesadüf: Ateistlerin TanrısıHayatta zaman zaman tuhaf tesadüflerle karşılaşırız. Tesadüflerin varlığını Allah’a inanan da inanmayan da kabul eder. Yal...[Devamını Oku]

Editörden

METİN UÇAR “Hürriyetsiz Yaşamam!” Nasıl olursanız, öyle idare edilirsi­niz” buyurmuştu, Efendimiz (sav). 15 Tem­muz akşamından itibaren Tü...[Devamını Oku]

Mefkûresini Arayan Coğrafya

YRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Yüz Yıllık Savruluş İslam coğrafyası, yüz yılı aşkın süredir uluslararası sistemin rüzgârıyla savrulmakta, aktörlerin...[Devamını Oku]

Ne İfrât, Ne Tefrît, İstikâmet: Hadd-i Vasat

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı temiz şeyleri (kendinize) haram kılmayın ve haddi aşmayın! Şübhesiz ki Allah, haddi aşa...[Devamını Oku]

“Mübtıl, Bâtılı Hak Nazarıyla Alır”

MUHLİS KÖRPE İnsan, en saygı değer, en hürmete layık, en aziz ve en muhterem bir varlıktır. İnsanlık cevheri itibarıyla daima hakkı satın almak ister....[Devamını Oku]

Her Şeyin Bittiği Yerde, O (cc) Vardır

ZAKİR ÇETİN Her şey ya hakikat noktasında özü itibariyle güzeldir, adalet-i İlahi gibi. Veya varlığı ve zatı itibarıyla güzeldir; iman, nur ve rahmet ...[Devamını Oku]

Lokman Hekimden Nasihatler

Allah’a ortak koşma Ey oğul! Allah’a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür. Allah her yaptığını ortaya çıkarır

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,