imam şafi

Yeryüzünü İlimle Dolduran Kureyşli Âlim: İmâm-ı Şafiî

Cadde-i Kübra-yı Kur’âniye olan Ehl-i Sünnet ve’l Cemaat’in dört mezhebinden biri olan, Şafiî Mezhebinin İmamı ve hicri ikinci asrın Müceddidi İmam-ı Şafiî Hazretleri, İmam-ı A’zam Ebu Hanife Hazretlerinin vefat ettiği yıl olan hicri 150 senesinde, Filistin’in Gazze şehrinde dünyaya gelmiştir. Asıl ...[Devamını Oku]

Tarih Penceresinden

10 Ocak 1390 Taftazânî Hazretleri’nin Vefatı Sa’düddin Mesud b. Ömer, iman esaslarına dâir olan kelam ilminin en önde gelen imamlarından biridir. Kelâmın meşhur kitaplarından Şerhu’l Akâid’in müellifidir. Horasan’da b&uu...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,