hz.ali

Vefatından sonra tasarrufu devam eden zâtlar

Şeyh Muhammed Hattar Efendi, “el-Mevsuletü’l-Yusufiye fî Beyâni Edilletü’s-Sofiyye” adlı eserinde şöyle bir mesele naklediyor: “Bütün evliyaların ruhları arşın altında hususî bir makamda, Allah’ın huzurunda bulunur. D&uum...[Devamını Oku]

Bayram Günü

“Bugün bize bayramdır,  yarın bize bayramdır,  Allah’a âsî olmadığımız her gün bize bayramdır” “İnsan, bayram gününe ibret ve tefekkür nazarıyla bakmalıdır. Bayram günü bir mânâda kıyâmet günü...[Devamını Oku]

Sözde sihirleyen bir kudret vardır

“İşsiz ve parasız bir genç, şehrin sokaklarında dolaşarak iş arıyordu. Şehrin büyük şirketlerinden birisine gelip patronla görüşmek istedi. Sekreter, genci başından savıp patronla görüştürmek istemedi. Çünkü gencin dilenciden farkı yok...[Devamını Oku]

Cevşenü’l-Kebîr

Cevşenü’l-Kebîr, Peygamberimiz (asm)’ın, Cenâb-ı Hakk’a bin bir ismiyle yaptığı azîm ve çok şümullü bir münâcâttır. Farsça kökenli bir kelime olan Cevşen, bir tür zırh ve savaş elbisesi manasına gelmektedir. Cevşenü’l-Kebîr ve Cevşenü’l-Sağîr olarak iki kısma ayrılır. Fakat günümüzde meşhur olanı Ce...[Devamını Oku]

Bir İnsan ki…

Bir insan ki; küçük bir çocuğun, küçük kuşunun vefatına taziyede bulunuyor. Onunla (onun anlayacağı dil ve üslup ile) dertleşip teselli ediyor. Hanımıyla yarış yapıyor. Bazen geçip ve bazen de geri kalıyor. Yanında korkudan titreyen bir kişiye, “ben kurutulmuş et yiyen bir kadının evladıyım” diyecek...[Devamını Oku]

Tarih Penceresinden

10 Ocak 1390 Taftazânî Hazretleri’nin Vefatı Sa’düddin Mesud b. Ömer, iman esaslarına dâir olan kelam ilminin en önde gelen imamlarından biridir. Kelâmın meşhur kitaplarından Şerhu’l Akâid’in müellifidir. Horasan’da b&uu...[Devamını Oku]

Görünmez Kahramanlar

Yemyeşil ağaçların altında bir çoban hem koyunlarını otlatır, hem de mutluluk ifade eden cümlelerle Rabbine şükreder. Bir de arada koyunlardan bazılarına isimleriyle seslenir. Küpeli!  Karagöz! Hayret verici doğrusu! Yüz, yüz elli koyun içinde ...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,