efendimiz

Yeni Fetihlere Yelken Açmak

“İşi disiplinli şekilde ele almak göründü. Gayretinizi esirgemeyiniz. Sonunda mahcubiyet ve ümitsizlikle gitmeyeceğiz. Allah’ın yardım ve inayetiyle sevinçle ve muzaffer olarak gideceğiz” diyordu Akşemseddin Hazretleri, İstanbul’u fethetme azmiyle surların önüne gelen genç padişaha. Padişah gençti b...[Devamını Oku]

Rahmet iklimine girerken…

Rahmet İklimine Girerken… O’nun (sav) yüzü suyu hürmetine var oldu âlem; O’nun (sav) duası bereketine devamla birlikte ahiret yurdunun var olmasına da sebep… Ve bütün varlığın sahibi ve var edicisi olan Rabbimiz, kullarına hitapla, “Beni sevdiğinizi iddia ediyorsanız,  benim sevdiğime ittiba e...[Devamını Oku]

En Güzel İsimler, Esmâü’l-Hüsnâ

Esma ismin cem’idir (çoğuludur). Hüsna keli­mesi de en güzel manasına tafdil sigasıdır1. Bu terkibin manası da “en güzel isimler” demektir. Yani “en güzel isimler Allah’a mahsus olup O’nun isimleri en ileri ve mutlak bir kemal ifade eden mukaddes kelimelerdir”2 anlamını ifade etmektedir. Sözlük mana...[Devamını Oku]

KURBAN” ADANMIŞLIKTIR

Mina tepesinde odun toplamaktı teslimiyetin ismi… Henüz muhâkeme yeteneği gelişen bir çocuğun yaşlarındaydı Hz. İsmail. Yıllar öncesinden ıssız bir çöle inmeleriyle birlikte teslimiyet sınavına tutulmuşlardı ailece. Bekkey’di orası, Beyt-i Mamur’un dünyadaki uzantısı Mekke’ydi… Mekkake kökünden alın...[Devamını Oku]

Dokuzuncu asrın müceddidi Celâleddin-i Süyutî

Bedîüzzaman Hazretlerinin Risâle-i Nur’da kendisinden, “uyanık iken, çok defa Peygamber sohbetine mazhar olan” ve “sahih hadislerin elmaslarını, diğer sözlerden ve mevzuattan ayrıştıran” şeklinde söz ettiği İmam Süyutî Hazret...[Devamını Oku]

Ben kulumun zannı üzereyim!

Karanlıkta belirgin olmayan eşyalar, insanlara ya hayâlet ya da ürküten nesneler olarak görünür. Fakat bunun karanlığın bir oyunu olduğunu bilenler üzerinde durmazlar, gözleri karanlıkta olsa da zihinlerinde ilimden gelen nurlanma, eşyanın asıl mâhiyeti...[Devamını Oku]

Ya Hafîz

    Hafîz, hıfzetmek fiilinden gelen ve genel lügat mânâsıyla korumak, muhâfaza altına almak demek olan Allah’ın (cc) bir ismidir. Âyet-i kerimede “… doğrusu benim Rabbim her şeyi gözetleyip koruyandır, Hafîz’dir...[Devamını Oku]

Kur’ân okumanın fazileti

Peygamber Efendimiz (asm) bütün hayatı boyunca Kur’ân-ı Kerim’i gece gündüz demeden okumuş ve yaşamış. Ve  insanları Kur’ân okumaya teşvik etmiştir.Allahu Teâlâ bir hadis-i kudsî’de şöyle buyurmaktadır: “Kur...[Devamını Oku]

Sahâbe-i Kiram’a müşteri olmak

Kur’ân, karanlığı şöyle ifade ediyor.Veya (onların amelleri) derin bir denizdeki karanlıklar gibidir. Onu üstünden bir dalga örter. Onun üstünden bir dalga daha. Onun üstünden de bir bulut (örter). Birbiri üstüne yığılmış karanlıklar...[Devamını Oku]

Kur’ân harflerinin maddî sırları

Kur’ân-ı Kerîm, Allahu Teâlâ’nın kelam (konuşma) sıfatının en yüksek mertebede bir tecellisidir. İsm-i Azam’dan ve bütün isimlerin en azamî mertebelerinden gelmiştir. Bu yüzden önceki semavî kitaplar da dâhil hi&cce...[Devamını Oku]

Mektubunuz Var

Hiçbir şey yoktu. Ne varlık vardı, ne yokluk; sadece O vardı; Allah azze ve celle. Diledi ve yarattı, yarattı kün emriyle dilediği her şeyi. Gizli bir hazineyken bilinmek, takdir ve tahsin edilmek için akıl ve şuur sâhibi olan biz âdemoğlunu halk etti ve imtihana t&aci...[Devamını Oku]

Kur’ân Kıssaları ve Hayata Kattıkları Anlam

KUR’ÂN KISSALARI Kıssa, Kur’ân-ı Kerim’de tarihî kişilere, olaylara dâir yer alan haberler ve bunlardan bahseden ilme denir. Sözlükte “bir kimsenin izini sürmek, ar¬dınca gitmek; bir kimseye bir haber veya sözü bildirmek&rd...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 7
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,