bediüzzaman

Bediüzzaman’dan Milletvekillerine Nasihatler

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’an, İslâm ve vatan hesabına, kahramanca ve­rilen İstiklâl harbinden sonra, maalesef bü­yük bir zafer sarhoşluğu içinde rehave­te kapılan ve başta namaz olmak üzere şeâir-i İslâmiyeye karşı lakaytlık gös­teren o dönemin milletvekillerine karşı 1923’de, TBMM’de on maddelik ...[Devamını Oku]

Âlimin Alameti Asrını Anlamaktır…

“Alim kişi, yaşadığı asrı tanıyandır” ifadesine tam mazhar olan Bediüzzaman Hazretleri (ra), bu asrın, insanların akıl­larını karıştıran, ruhlarını ifsat eden ve insanı inkar akım­ları karşısında bir başına ve çaresiz bıra­kan taarruz ve saldırılarına karşı iman ha­kikatlerinin feyizli dersleri vası...[Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretleri çağın ağlarından kurtulmamız için kilit roldedir

Yusuf KAPLAN-Mülâkât: Muhammed SEMİZ Bediüzzaman’ın, çağdaş İslâm düşüncesinde bir milad olduğu tezini öne sürüyorum. Bediüzzaman’ın çağdaş İslâm düşüncesinde milad olmasından kastettiğim şey, önce, kendisinden önceki bütün bir İslâm düşüncesi fikriyatını ve fiiliyatını sil baştan tasvir, tarif ve t...[Devamını Oku]

Anahtar ondadır

Merhaba irfan dostları! Meclis-i irfanın Mart sayısıyla tekrar sizlerleyiz, elhamdülillah. ‘Ârife tarif gerekmez’ derler, fakat maruf da olsa tekerrür ve teceddüd de var ve cari olan bir hakikattir kâinatta. Biz de her Mart ayında olduğu gibi, asra damgasını vuran; telif ettiği eserlerle ufkumuza bi...[Devamını Oku]

Merhaba İrfan Mektebi dostları!

“Ancak ‘şimdi’ye hâkimiz; ‘şimdilik durmak’ değil ‘şimdiden başlamak’ gerekir”  der, Peyami Safa. Biz de ‘bismillah’ dedik ve yer tuttuk Mekteb-i İrfan sıralarında. * Hakikat: Bir kervan asırdaşlar ve bir yolcu insan, elan akıp giden zamanda. Nazar: Zamanı geçirmek değil, kaçırmak hiç ol...[Devamını Oku]

En Güzel İsimler, Esmâü’l-Hüsnâ

Esma ismin cem’idir (çoğuludur). Hüsna keli­mesi de en güzel manasına tafdil sigasıdır1. Bu terkibin manası da “en güzel isimler” demektir. Yani “en güzel isimler Allah’a mahsus olup O’nun isimleri en ileri ve mutlak bir kemal ifade eden mukaddes kelimelerdir”2 anlamını ifade etmektedir. Sözlük mana...[Devamını Oku]

“Hak daima üstün gelir!”

Dergimiz yazarlarından, aynı zamanda Tebliğ Usulleri, Risale-i Nur’un Mahiyeti ve İstifade Yolları, Hizmetkâr Liderlik Modeli gibi kitapları telif etmiş olan İdris Tüzün’ün, Bediüzzaman Said Nursi’nin “Lemaat” isimli eserinden okuduğu bir bölümün video kaydıdır. “ اَلْح...[Devamını Oku]

İstişârede Keramet Vardır!

İSTİŞÂRENİN EHEMMİYETİ Dağları görmek için ovalara inmek, ovaları görmek için dağlara çıkmak gerekir. Dağdaki insanın gördükleriyle, ovadaki insanın gördükleri nasıl farklıysa, toplum hayatında değişik yerlerde duranların, şahsi veya toplumsal olayları algılama ve değerlendirmeleri de o derece farkl...[Devamını Oku]

Din, bedenî zevkleri yasaklar mı?

Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Soru: Bir insanın dünya hayatında mutlu olması hem bedensel zevklerinin hem de ruhsal yönden tatminiyle mümkün olabilecekken, bedensel zevkleri yasaklayan din, nasıl olur da hem dünyada hem ahirette mutluluğu vadediyor olabil...[Devamını Oku]

20. Yüzyılda Üstad Bedîüzzaman ve İman Hareketi

ÜSTAD BEDÎÜZZAMAN’IN YAŞADIĞI DÖNEMİN RUHUNU OKUMAK Üstad Bedîüzzaman târihin ve insanlığın öyle bir yerinde ve kavşağında duruyor ki bunu tespit etmekle ancak Risâle-i Nur’un mücadelesi tam lâyıkıyla anlaşılabilir. Üstad’ın yaşadığı dönemde buhar gücünün keşfiyle insanlık yeni bir döneme girdi. Yan...[Devamını Oku]

Sultan-ül Evliya Gavs-ı A’zam Seyyid Abdülkadir Geylânî

Peygamber Efendimizin (sav), “[highlight]Ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir[/highlight]” hadis-i şerifinin bir mazharı olan Gavs-ı A’zam Abdülkadir-i Geylânî Hazretleri, Güney Azerbaycan’ın Geylân eyaletine bağlı Nif Köyünde 1078’de (H.471) doğdu. Doğduğu zaman Ramazan...[Devamını Oku]

Büyüklerin Kaleminden Resûlullah (sav)

Fahreddin Râzi (r.a.), Tefsir-i Kebir’ de şöyle buyuruyor: “O’nun (Hz. Peygamber’in) şöhreti semâvatı, arzı ihâta etmiş; ismi, arş-ı âlânın üzerine yazılmış; ‘Kelime-i Şehadet’te Hakk’ın ismiyle zikredilmiş; O’nu her müezzin ezanda, her hatip hutbede ve her müellif eserinin başında zikreder. Dua ede...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,