ahiret

Dünya’nın İç/Üç Yüzü

Dünyanın iç yüzünü anlamanın sırrı şu üç yüzünü iyice kavramaktan geçer. Birincisi ahirete, ikincisi Allah’ın isimlerine, üçüncüsü ise fena ve fani olan dünyanın kendine bakan yüzüdür. Düşünen bir varlık ve fiillerinin hesabı sorulacak bir mahluk olması hasebiyle insanın, eşyaya ne anlam verdiği, ha...[Devamını Oku]

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan

Kıymetli Mekteb-i İrfan sakinleri! Öyle bir aya dâhil olduk ki, içerisinde bin aydan daha hayırlı bir gecenin ve bizim için bin ay kadar uhrevi netice verecek bir zaman diliminin bulunduğunu, Rabbimiz Kur’ân’da “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır” beyanıyla haber vermektedir. Peygamber Ef...[Devamını Oku]

Din, bedenî zevkleri yasaklar mı?

Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Soru: Bir insanın dünya hayatında mutlu olması hem bedensel zevklerinin hem de ruhsal yönden tatminiyle mümkün olabilecekken, bedensel zevkleri yasaklayan din, nasıl olur da hem dünyada hem ahirette mutluluğu vadediyor olabil...[Devamını Oku]

Halil Gönenç İle Mülakât: Duâ, İbâdetin Beynidir

[box type=”note” align=”alignleft” ]Halil Gönenç, Mardin Savur’da doğdu. Özel Medrese Öğrenimi ile yetişti. 12 yaşlarında Suriye’ye giderek 8-9 yıl kadar M.Latif Anudi’den Türkiye’de her ikisinin de ismi Abdulvehhab olan hocalardan ve Nurşin’de Ş...[Devamını Oku]

Otobüste garip bir adamla

Aklımdan, o korkunç kaza ve şehid olan gencecik ağabeyimiz hiç çıkmıyordu. Bedîüzzaman Hazretleri: “Eğer dostlardan ayrılık olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin bizi alsın.Demek en ziyade insanı öldüren, ahbaptan ayrılıktır.&rd...[Devamını Oku]

Her ev Kur’ân kursu olacak!

Haziran ayında bir yandan dünya için ‘hasat’ hazırlıkları yaparken bir taraftan âhiret için ‘ekim’ heyecanı yaşıyoruz. Receb-i Şerif’te ekim, Şabân-ı Şerif’te sulama yapıp Ramazân-ı Şerif’te harman kaldıracağız inşâallah. Zira ‘Mukaddes Pazar’ olan Üç Aylar’a “merhaba!” diyoruz bu ayın on üçünde. Ha...[Devamını Oku]

Gençlerle hasbihal

İçinde bulunduğumuz asır yüzyıllardır ehl-i imanın fitnesinden Allah’a sığındıkları dehşetli bir asırdır. Bin yıldır terâküm eden İslâm düşmanlığıyla beraber bid’a ve dalalet had safhaya ulaşmış, iman ve küfür arasındaki mesafe oldukça k...[Devamını Oku]

Duâsıyla yağmurun sür’atle indiği

Peygamber olarak geleceğini Tevrat, İncil, Zebûr ve semâvî sahîfelerin müjdelediği, Nübüvvetini, peygamberliğinden evvel vazifesine delil olarak zuhûr eden hârikulâde olaylar olan irhâsâtın; Sesleri duyulduğu halde kendileri gö...[Devamını Oku]

Yasak meyve ve yeni(lenen) toplumun mimarı hanımlar

Ahir zamanda en dehşetli fitne açık saçıklık olduğunu hep beraber yaşayarak görüyoruz. İdeolojilerin pasifleşmesiyle beraber, süfli hastalıklar daha da bir boy gösterir oldu. İletişim araçlarının çok geniş banta yayılmasıyla, günah tacirleri de kendilerine muazzam bir zemin buldular. Böylece; insanl...[Devamını Oku]

Ömür

Akıp giden tatlı ömrüm nihayet buldu.Divanda yatarken sevenlerin gözü doldu.Böylece dostlardan ayrılmak bizi buldu.Beni görenlerde gerçek gözlerine doldu. Bir telaş oldum herkese yayılan haberimle.Dostlar müteessir, ahbaplar kederimle. Ben şimdi baş baş...[Devamını Oku]

“Dünya Sevr (öküz) ve Hut’un (balık) üzerindedir”

Bilindiği gibi dinimizin temel kaynakları ‘Kur’ân’, ‘Hadis’ ve ‘Sünnet’tir. Bunlar da başlı başına bir ilimdir ve her biri kendi içinde pek çok sınıflara ayrılır. Mesela; Kur’ân’ın ilimleri içinde vahyi, nüzûlü, hattı (yazımı), kıraati (okunması), tertibi, toplanması, çoğaltılması, tefsir, i‘câz, nâ...[Devamını Oku]

Yâ Rab! Rızânı, Cennetini, Cemâlini istiyoruz; müşerref eyle bizi!

Yâ Rab! Rızânı, Cennetini,Cemâlini istiyoruz; müşerref eyle bizi! “Vermek istemeseydi Allah, istemeyi de vermezdi” kuşkusuz. Peki, bizler Cennete ne kadar iştiyak duyuyoruz, ne kadar istiyoruz,  ne kadar özlüyoruz? 21. asrın en büyük hayali...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 4
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,