Zübeyde KAYRICI

Milli Eğitim için bir proje: Bilim Ligi

Şimdiki toplum hayatını şekillendiren en mühim unsurlardan iki tanesi, oyun ve sinemadır. Oyun olarak futbol ve oyun merkezleri öne çıkartılarak insanımızın cengâverlik ruhu &ou...

Büyüklük alameti küçüklük

Büyüklük, insanın yaşından gelebildiği gibi bulunduğu makamdan da gelebilir. İnsan yaşça büyük olabilir. Büyük bir makamda da bulunabilir. Bunlar o insanın b&...

Gönüller Üzerine Kurulan İrfan Mektebi

İrfan Mektebi’ni Risâle-i Nur Üniversitesi’nin bir meyvesi, bir yayını, bir eğitim tarzı olarak görüyoruz. Bu vesile ile İrfan Mektebi’nin aslı olan Risâle-i Nur Üniversitesi hakkında 1950’lerde Eşref...

Haliliye Mesleği, Hıllet Meşrebi

Yakın dost demektir Halîl. Bu sıfat da Halîlullah yani Allah’ın dostu mânâsında İbrahim Aleyhisselâm’a verilmiştir. Öyleyse Halîliye mesleği Hz. İb...

Sâdıklardan Olabilmek

(Ey şefkatli Resûl!) Eğer (seni dinlemeyip senden) yüz çevirirlerse, artık de ki: ‘Allah bana kâfîdir.’” (9/129) buyurarak Habîbine ders veren All...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,