Zafer ŞIK

İnşirah Sancısı

Sussam dudaklarım kanar… Yorgun kelimelerin ardında saklıydı düşlerimGök yarılacak ve şerha şerha –Rahmet avuçlayacaktı gözbebeklerimOysa ne çok üşü...

Gerisi Vesâiredir

Zifiri geceleri dört gözle bekleyen yarasalara… “…ve gecenin en karanlıklı anı, sabahın en yakın olduğu andır” inancında olan Mevlana ruhlu yıldızlara…Sonra ...

Sahaflar Çarşısı

Aziz Mahmûd Hüdâî ve divanı… 400 sene evvel yaşamış bu mübarek zatın, ruhunun derinliklerinden nüfuz eden o güzel şiirler, el yazma nüshalar halinde g...

İslâm en güzel reçetedir

Eskilerin ifadesiyle Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastahanesi… Şimdiki adıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastahanesi. 1925 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden hastahanede psikiyatris...

İslâm en güzel reçetedir

MÜLÂKAT Eskilerin ifadesiyle Emraz-ı Akliye ve Asabiye Hastahanesi… Şimdiki adıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastahanesi. 1925 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden hastahanede psi...

Ne Söyledinse Doğrudur

Ey âlemlere rahmet olan Sevgili! En büyük Mûcizen Kur’ân’dı senin, sendin, sonra Sıddık-ı Ekber’e “O söylüyorsa doğrudur” dedirten Mirâc’tı. Receb Allâh’ın ayıydı. Şa’bân Sen’in ve Ramazan tüm ümmetin...

Osmanlıda Meşhur Şeyhülislamlar

Molla Fenâri, Molla Hüsrev, Molla Güranî, Zenbilli Ali Efendi, Ebussuud Efendi Molla Fenâri: 1350de Maveraünnehirde doğan Molla Fenari hazretleri devrin önemli al...

Barla, nârdan nûra hicretin adıdır

Satırlar sayfalara, sayfalar külliyâta harf harf, kelime kelime nakşedilirken, dudaktan kalblere, kalblerden huzûra giden, nûr yolunun temelinin atıldığı yer olarak nazarımıza ilişir Barla. Barla deni...

Sevgi(siz) Çocuklar

Ey çocukların da peygamberi olan Sevgili! Çocuklar; senden evvel ölüme mahkûm suçlular gibi doğuyordu. Ve bir babanın en büyük utancı kız çocuklarıydı. Ya Rasûlâllah! Senin Ömer yüzlü Mekke’nde, senin...

Nüktedan Hocanın Sırrı

Talebeleri arasında oldukça sevilen Nasreddin Hocanın, ders verdiği medreseden merkebine binip evine giderken dahi talebeleri tarafından yalnız bırakılmayıp yolda kendisine sualler sorulurdu. H...

Şiraze

(Sevdâ Nöbetinde) ve sen Şirâze kalbimin kırmızısı… nereye baksam siyah nereye gitsem alaca hicran ve ah sen Şirâze kasvetli dağlara bile sulusepken sevda kirlenmesin diye...

Ümmetimden Nâbî isimli biri beni ziyarete geliyor

Nâbî (1642 Urfa – 1712 İstanbul). Asıl adı Yûsuf’tur. Nâbi, 25 yaşlarında İstanbul’a gider ve sarayda kâtipliğin yanı sıra “târih düşürme”ler yapardı. Osmânlı şâiri ve velî Nâbî 1678’de hacca gider. H...

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,