Zafer ZENGİN

Risale-i Nur’un ve Talebelerinin Vazifesi (2)

Ölçü: Risale-i Nurların Vizyon ve Misyonu Ulvidir.Risale-i Nurun vizyon ve misyonu, iman kurtarmaktır. Bizler nur talebeleri olarak imana hizmet ediyoruz. Hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi n...[Devamını Oku]

Din Nasihattir, Samimiyettir(2)

İnsanlara vaaz ve nasihatte bulunurken muhatabın durumunu göz önüne almak gerekir. Muhatabımız daha nefsini ıslah edememiş birisi ise ona “sen” diliyle hitap etmek, nefs-i emmaresini, müdafaaya sevk e...[Devamını Oku]

Din Nasihattir,Samimiyettir

Din nasihattir, samimiyettir. Evvela nâsihin öğüt verdiği şeyleri nefsinde yaşaması gerekir. Sonra da nasihat ettiği kişinin hayrını murad etmesi ve bunda samimi olması lazımdır. Nefsini ıslah etmeyen...[Devamını Oku]

Risale-i Nur Bu Zamanda İman ve Kur’an’ın Muhafızıdır (2)

Ölçü: Risale-i Nuru sair kitaplardan ayıran en belirgin özelliklerinden birisi de toplumun tamamına hitap ettiği halde her seviyeden insanın ondan kendi anlayışı nispetinde istifade etmesidir.

Risale-i Nur Bu Zamanda İman ve Kur’an’ın Muhafızıdır

Üstad Said Nursi Hazretleri, eserlerinde pek çok yerde dile getirdiği gibi Risale-i Nurların kısm-ı ekserisi ilhamen yazdırılmıştır. Kur’an’ın ve imanın sırlı hakikatlerini aklı gözüne inmiş bu zamanı...[Devamını Oku]

Eski Hâl Muhal Ya Yeni Hâl Ya İzmihlâl

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi: “Eski hâl muhal, ya yeni hâl ya izmihlâl.” Yani eskiye dönüş neredeyse imkânsız. Ya yeni hale ayak uyduracağız. Ya da mahvolup söneceğiz.

Dâbbetü’l-Arz Coronavirüs (Covid 19) Müdür? (2)

Geçen ayki yazımızda Kur’an’daki “Dâbbetü’l-arz” ifadesinin tefsirlerde ne suretle açıklandığına dair bir kısım malumat vermiştik. Bu sayıda da Corona virüsün tevafuk noktasındaki bir kısım münasebetl...[Devamını Oku]

Dâbbetü’l-Arz

Coronavirüs(Covid 19) müdür? Bu yazımızda dünya gündeminin ilk sırasında yer alan koronavirüs “Covid 19”un kıyamet alametlerinden “dâbbetü’l-arz” ile arasındaki bağlantıya değineceğiz.

Coronavirüs Tahlilleri

Dünyayı sarsan yeni tip Coronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, hastalığın perde arkasındaki rahmet, hikmet ve adalet cihetine dikkat çekmek istiyoruz.

Cevşen’e Sarıl, Maksuduna Ol Vasıl

Bediüzzaman Hazretlerinin hayatında dua ve zikirler çok önemli bir yer tutar. Talebelerinin naklettiğine göre Üstadımız her gün üç saat evrad okur, bir saatte de bağışlamasını yaparmış.

Bu Zamanda Takva Esas Olmalıdır

Takva; Allah’ın haram kıldığı şeylerden sakınmak şeklinde ifade edilirken, salih amel ise Cenab-ı Hakk’ın emirleri doğrultusunda hareket ve bunlarla hayrat kazanmak olarak tarif edilebilir.

Nurları Her Alanda İlan ve Nazar-ı Dikkatleri Celp Etmek Gerek

Yaşadığımız asır itibariyle teknoloji ve iletişimdeki gelişmelerin geçmiş asırlara nazaran altın çağında olduğu bir dönemdeyiz. Yine eskiye nispetle hakikatlerin neşrinde çok fazla imkâna sahip olduğu...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 5
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,