Zafer ZENGİN

Eski Hâl Muhal Ya Yeni Hâl Ya İzmihlâl

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi: “Eski hâl muhal, ya yeni hâl ya izmihlâl.” Yani eskiye dönüş neredeyse imkânsız. Ya yeni hale ayak uyduracağız. Ya da mahvolup söneceğiz.

Dâbbetü’l-Arz Coronavirüs (Covid 19) Müdür? (2)

Geçen ayki yazımızda Kur’an’daki “Dâbbetü’l-arz” ifadesinin tefsirlerde ne suretle açıklandığına dair bir kısım malumat vermiştik. Bu sayıda da Corona virüsün tevafuk noktasındaki bir kısım münasebetl...[Devamını Oku]

Dâbbetü’l-Arz

Coronavirüs(Covid 19) müdür? Bu yazımızda dünya gündeminin ilk sırasında yer alan koronavirüs “Covid 19”un kıyamet alametlerinden “dâbbetü’l-arz” ile arasındaki bağlantıya değineceğiz.

Coronavirüs Tahlilleri

Dünyayı sarsan yeni tip Coronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, hastalığın perde arkasındaki rahmet, hikmet ve adalet cihetine dikkat çekmek istiyoruz.

Cevşen’e Sarıl, Maksuduna Ol Vasıl

Bediüzzaman Hazretlerinin hayatında dua ve zikirler çok önemli bir yer tutar. Talebelerinin naklettiğine göre Üstadımız her gün üç saat evrad okur, bir saatte de bağışlamasını yaparmış.

Bu Zamanda Takva Esas Olmalıdır

Takva; Allah’ın haram kıldığı şeylerden sakınmak şeklinde ifade edilirken, salih amel ise Cenab-ı Hakk’ın emirleri doğrultusunda hareket ve bunlarla hayrat kazanmak olarak tarif edilebilir.

Nurları Her Alanda İlan ve Nazar-ı Dikkatleri Celp Etmek Gerek

Yaşadığımız asır itibariyle teknoloji ve iletişimdeki gelişmelerin geçmiş asırlara nazaran altın çağında olduğu bir dönemdeyiz. Yine eskiye nispetle hakikatlerin neşrinde çok fazla imkâna sahip olduğu...[Devamını Oku]

Üveysilik ve Üveysi Talebeler

Bediüzzaman Hazretlerinin -tarihçe-i hayatında ifade ettiği üzere- ilim tahsil hayatı üç aydır. Doğubayazıt’ta Şeyh Muhammed Celali Hazretleri tarafından, ilimlerin konu alanlarına dair olan bu ilim t...[Devamını Oku]

Gelenler Gidecek Yerleri Yenilerle Dolacak

Risale-i Nurların hizmetinde büyük feyiz ve bereket olduğu gibi o hizmeti yapanların zorluklarla karşılaştıklarında beklenmedik ilahi yardımlara mazhar olduklarına çokça şahit olunmuştur. Bu durum, Ri...[Devamını Oku]

Dikkat Üstad Konuşuyor!

Risale-i Nurlara talebeliğin şartlarından birisi de:O’nu (Nur Risalelerini) kendi malı ve telifi gibi bilipO’na sahip çıkmak ve hayatının en mühim vazifesiO’nun neşir ve hizmeti bilmek olarak tarif ed...[Devamını Oku]

Bu Zamanda İhsanlar Çok Pahalıya Satılıyor

Nur talebeleri, her amelinde yalnız Cenab-ı Hakkın rızasını gözetir. Amelini sadece Allah için yapar/yapmalıdır. Hayır hasenatının Allah’ın kendisine bir ikramı olduğunu bilir. Onu kendisi yapmış gibi...[Devamını Oku]

Risale-i Nurlar Nasıl Okunmalı?

Son zamanlarda “Risalelerin dili çok ağır, anlaşılmıyor” şeklindeki itirazlara çokça muhatap olduğumuzdan bu meseleye dair bir yazı kaleme almaya niyet etmiştim. Onu da bu sayıda yazmak nasip oldu. Ri...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
  • 4
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,